Haberler
Giriş Tarihi : 30-04-2021 12:54   Güncelleme : 30-04-2021 12:54

CHP 26 Maddelik Kanun Teklifi Sundu

CHP, pandemi süresince sosyal destek için 26 maddelik bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP 26 Maddelik Kanun Teklifi Sundu

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (Covid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Sosyal Destek) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Toplamda 26 maddeden oluşan teklifte pandemi süresince vatandaşlara bir dizi destek verilmesi öngörülürken, teklifin gerekçesi "Ülkemizin salgınla mücadelesini başarabilmesi, mücadelenin doğası gereği ortaya çıkan olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerin hafifletilmesi ve vatandaşların alınan önlemlere uyumunu sağlayacak bir ekonomik ve sosyal ortam yaratılmasıyla mümkün olacaktır. Özellikle çalışma yaşamına, kesintiye uğrayan ekonomik ve ticari faaliyetlere yönelik etkilerinin en aza indirilmesi devletin birincil önceliği olmak zorundadır. Salgının yarattığı ve bundan sonra yaratacağı ekonomik tahribatın boyutu, devletin zamanında alacağı ve etkin bir şekilde uygulayacağı destek politikalarına bağlıdır" şeklinde gösterildi.

Teklifte yer alan düzenlemelerden bazıla şu şekilde:

İş Yeri Kapatılan Esnafın Giderlerinin Karşılanması

İşyeri kapanan esnafın kiraları yedek ödenekten karşılanacak, bu işyerlerinde çalışanların bankalara borcu, ilk 6 ayı faizsiz şekilde 24 aya varan taksitlerle yapılandırılacak. -Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılacak. Esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları kredilerinin vadesi 1 Ocak – Aralık 2021’e dolacak olanlar iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek Sicil Affı çıkarılacak, çek, senet, kredi kartı ve diğer borç yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde kaydı bulunanların bir yıl içinde borcunu ödemesi ya da yapılandırması halinde sicilindeki olumsuz kaydı dikkate alınmayacak. Esnaf ve sanatkarların, bu yıl mayıs, haziran ve temmuz 2021 aylarında verecekleri beyannamelere ilişkin vergi ödemeleri bir yıl süreyle ertelenecek. Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları bir yıl faizsiz ertelenecek.

40 Bin Sağlık Personeli Ataması

KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanmak üzere ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ihdas edilecek. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele süresince aylıklarına ek olarak, 15 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir aylık tutarında prim verilecek. COVİD-19 hastalığı, sağlık çalışanları açısından kamu görevlileri için vazife malullüğü kapsamına alınacak, özel sektör çalışanları için ‘meslek hastalığı’ olarak tanımlanacak. Hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtı olmaksızın hastane yönetimlerince sağlanacak.

Fatura Ödemeleri

31 Mart 2021 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz borçları yapılandırmaya tabi tutulacak, her türlü cezadan vazgeçilecek, abonelerin borcu 6 ay boyunca faizsiz ertelenecek, 1, 1/A ve 2 Sayılı Tarifelerde yer alan taşıtlar bakımından motorlu taşıtlar vergisinin henüz ödeme zamanı gelmemiş 2021 yılı ikinci taksitinin tahsilinden vazgeçilecek, Koronavirüs salgını nedeniyle KÖİ modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2021 yılında yapılması gereken ödemeler TL’ye çevrilerek, bir yıl ertelenecek.

Konaklama Vergisinin Uygulanmaması

Toplumcu belediyecilik anlayışı doğrultusunda, belediyelerin sosyal destek kapasitesinin arttırılabilmesi için borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılacak, belediyelerden 31 Aralık 2021 tarihine kadar hiçbir vergi ve sigorta prim borcu kesintisi yapılmayacak. Turizmde Konaklama Vergisi kaldırılacak, sektörün borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenecek.