Haberler
Giriş Tarihi : 30-04-2021 13:57   Güncelleme : 30-04-2021 13:57

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde Değişiklik: Cumhurbaşkanı Tüm Memurların Disiplin Amiri Oldu

39 yıldır uygulanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde bütünüyle değişikliğe gidildi.

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde Değişiklik: Cumhurbaşkanı Tüm Memurların Disiplin Amiri Oldu

39 yıldır uygulanmakta olan Devlet Memurları Disiplin Yönetmleği'nde bütünüyle değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle birlikte Cumhurbaşkanı'na tüm kamu idarelerinde görevli istisnasız her memurun disiplin amirliği yetkisi tanındı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu'na verilmiş olan devlet memurluğundan çıkarma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na devredildi. 

Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ile “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. 

Cumhurbaşkanı Tüm Memurların Disiplin Amiri Oldu

39 yıldır yürürlükte olan eski yönetmelikte yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı, tüm memurların disiplin amiri oldu. Önceki yönetmelikte yer alan "Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler" hükmü kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı disiplin kurulu başkan ve üyeleri, İdari İşler Başkanı'nın onayı ile göreve gelecek. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili veya ilişkili kamu idarelerinde ise disiplin kurulu başkan ve üyeleri üst yönetici onayı ile görevlendirilecek.

Büyükşehir Belediyelerinin Yetkileri İçişleri Bakanlığı'na Devredildi

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun aynı zamanda mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu olduğuna dair düzenlemeye eski yönetmelikte olduğu gibi yeni yönetmelikte de yer verildi. Fakat, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında kurulacak yüksek disiplin kurullarının "belediye encümeninden teşekkül etmesine" ilişkin düzenleme, yeni yönetmelikte yer almadı. Böylece büyükşehir belediye başkanlıklarındaki yüksek disiplin kurulu görevi İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na devredilmiş oldu.

Öte yandan, eski yönetmelikte, büyükşehir belediyelerinde çalışan memurlar hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu'nda bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelikle birlikte "Mahalle idarelerde görev yapan memurlar hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası vermeye İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kurulu yetkilidir" denilerek bu yetki, İçişleri Bakanlığı'na verildi.

İsimsiz İhbarla Soruşturma Başlatılabilecek

Devlet memurları ile ilgili somut delile dayanmayan, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan ihbar ve şikayetler bu düzenlemede de işleme alınmayacak. Fakat; ad, soy ad, imza ve adres bulunmasa dahi somut delile dayanan ihbar ve şikayetler hakkında disiplin soruşturması yeni düzenlemeyle başlatılabilecek.

Dilekçe Hakkının Kullanılması Dair Kanun’un 4. maddesinde “Yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soy adı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir” hükmü yer almakta. Son Başbakan Binali Yıldırım tarafından imzalanıp, 21 Ekim 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde “Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mücadelenin, idarelere dilekçe verilmek suretiyle de desteklendiği” ifade edilmişti. Fakat, bu kapsamda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına; “idarelere verilen dilekçelerden sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresini ihtiva etmeyenlerin incelenmeyeceği” talimatı gitmişti. FETÖ'nün isimsiz ihbar yönetimi sıklıkla kullandığı biliniyordu.

Soruşturmasız Ceza Verilemez

Yeni yönetmelikte; "disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında soruşturma açılması zorunludur. Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez" hükmü yer alırken, disiplin soruşturmasının memurlar arasından görevlendirilen "muhakkik" eliyle yürütülmesi kuralı getirildi. Yine yeni yönetmelikte, "Memura, savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir" hükmü de yer aldı.

Cezaların Silinmesi

Uyarma ve kınama cezalarında beş yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında on yıl geçtikten sonra memurun talep etmesi halinde verilen cezaların özlük dosyalarından silinebilme hakkı tanındı.