Türk Dünyası
Giriş Tarihi : 10-01-2021 04:06   Güncelleme : 10-01-2021 04:06

Doğu Türkistan Zulmünün Mimarları - Kim Kimdir?

Doğu Türkistan'daki vahşet konuşulsa da, bu vahşetin uygulayıcılarını henüz kimse tanımıyor.

Doğu Türkistan Zulmünün Mimarları - Kim Kimdir?

Uzun yıllardır Çin zulmü altında çeşitli baskılara maruz kalan Doğu Türkistan’da Türk varlığı son nefesini vermek üzere. Birçok araştırmacı, 2017’den itibaren “şimdiye dek hiç görülmemiş” ölçüde ağır tedbirlerin Uygur kimliğini yok etmek için uygulamaya konduğunu söylüyor. Bu tedbirler, Çin’in ülke çapında uygulamaya koymaya başladığı elektronik gözetleme sistemiyle birleşince, kişiliksizleştirme ve dönüştürme programından kurtulmak Doğu Türkistanlı soydaşlarımız için imkansız gibi. Uygurlar zorla toplama kamplarına alınıyor, modern köleler olarak çalıştırılırken aynı zamanda propaganda ve beyin yıkamaya maruz kalıyorlar. Aile bağları ve kültürel kimlik yok edilirken, bölgeye sürekli Çinli iskanı sağlanıyor, Uygur kimliği, böyle giderse, birkaç nesil bile sürmeden, belki bir nesilde ortadan kalkacak.

Hal böyleyken, Türkiye’den Turancıların bu politikayı uygulayanların kim olduğunu öğrenmesi, soydaşlarına hazırlanan distopyanın mimarlarını tanıması gerektiğini düşünüyoruz. TamgaTürk olarak, Uygurlara yönelen dehşetengiz zulmün bazı önderlerine dair kısa bilgileri derleyerek, “Doğu Türkistan kamplarında kim kimdir?” sorusunun cevabını hazırladık.

Chen Quanguo

Müstebit Çin rejiminin sözde Uygur bölgesi parti sekreteri Chen Quanguo, Doğu Türkistan’da kurulan Orwel distopyasının en önemli mimarlarından. Chen Quanguo, baskı, tedhiş ve gözetim toplumu yaratma stajını Tibet’te yapmıştı desek yeridir, Tibet bölgesi parti sekreteriyken kolluk kuvvetlerini kullanarak gözetim ve baskı sistemi tesis etmişti. Chen Quanguo’nun Tibet mesaisi boyunca protestolar artmış, karşılık olarak adam kaçırmalar, yargısız infazlar ve kaybolmalar Tibet’te sıradan hale gelmişti.

Doğu Türkistan’a atanan Chen Quanguo, burada mesleğinde inovasyon yaparak patronlarının gözünü doldurmayı başardı. Yalnız kolluk marifetiyle değil, devasa bir elektronik sistemle Uygurların 7/24 gözlemlenmesini; aile bağlarının, davranış kalıplarının, devlete sadakatlerinin ve dindarlık derecelerinin belirlenmesini sağlayan Chen, “aşıda çip varmış” komplosunu yayanların dahi tasavvur edemeyeceği zalimlikle bir gözetleme ağı kurdu. 2016’da göreve gelir gelmez Tibet’te denenen “ızgara modeli”ni uygulamaya koyan Chen döneminde, Türkiye’deki bekçilere benzer “asistan polis” alımları zirve yaptı. On binlerce asistan polis iş ilanı veren Chen, elektronik gözetlemeyle yetinmeyerek vatandaşların birbirlerini gözleyecekleri ve ispiyonlayacakları bir sistem oturtmaya başladı.

Muhbir ağına katılanlara ayrıcalıklar ve konforlu bir yaşam vaat eden Chen, aynı zamanda bölgedeki iş imkanlarını mümkün olan en asgari seviyede tutarak, asistan polislik ve muhbirliğin yegane düzenli gelir kapısı olmasını sağladı. Aynı zamanda, uygulamaya konulan zorunlu çalışma programları, muhbirlik yapmayan Uygurların yapabileceği yegane iş haline geldi.

Bütün dünyanın yüz karası uygulamaların her gün cehennemi yaşattığı Doğu Türkistan’da, bu cehennemin en büyük şeytanı Chen Quanguo’dur demek hata olmaz.

Şöhret Zakir

Shohrat Zakir olarak da bilinen şahıs, Çin’in gözünde makbul Uygur tipini yansıtıyor. Uygur Özerk Bölgesi’nin sözde başkanı olan Zakir, 2015’ten beri sözde Uygur temsilcisi olarak Çin kuklalığını sürdürüyor. Daha sonra yaşanacak korkunç manzaraların habercisi olan “Yurt dışında yaşayan Uygurların ülkeye dönmesi” emri, Zakir tarafından verilmişti. Ülkeye dönmeyen Uygurların ailelerine baskı yapılmış, rehin ve şantaj yöntemiyle binlerce öğrenci ve işçi Çin’e geri dönmek zorunda bırakılmıştı. Ancak Zakir’in akrabaları yurt dışında yaşamaya ve Doğu Türkistan hürriyet hareketine Çin yanlısı bir alternatif oluşturacak ağlar oluşturmaya devam ediyor.

Zakir’in yurt dışında yaşamasına izin verdiği, çoğu akrabalarından oluşan Uygurlar, dünyaya Çin propagandasını sözde “Uygur gözünden” anlatarak işlenen korkunç fiilleri perdeleme görevi üstleniyorlar. Zakir, çalışma kamplarında zorla çalıştırılan ve ailelerinden ayrılan, üstelik düzenli beyin yıkama faaliyetlerine maruz kalan Uygurların “meslek okullarından mezun oldukları”nı alaycı bir dille açıklamıştı.

Hu Lianhe

Chen Quanguo uygulayıcı, Şöhret Zakir kuklaysa, Hu Lianhe mimardır diyebiliriz. Çin, Sovyetler Birliği’nin “hataları”nı masaya yatırır ve tespitler yaparken, Hu Lianhe etnik meseleler üzerine uzmanlaşıyordu. Diğer alanlarda devlet kontrolünde serbest piyasaya izin vermek ve globalizmi fıtri olarak kapitalist görmemek gibi kararlar alınmıştı ki, Çin’in mevcut ekonomik cüssesi bu kararlar sayesinde mümkün olmuştu. Hu Lianhe, bu dönemde Sovyetler’in en büyük hatasının özerk cumhuriyetler şeklinde örgütlenmek olduğunu savunanlar arasındaydı. Daha sonraları Çin Komünist Partisi’nin bu alandaki en önemli danışmanı, uzmanı olacaktı.

“İnsan davranışlarının tektipleşmesi istikrarın yegane yoludur” fikrinin filozofu(!) olarak Hu Lianhe elbette Çin devleti için biçilmiş kaftandı. Hu, etnik yapıların büsbütün bozularak homojen bir kimlik içinde eritilmesi için her türlü tedbirin meşru olduğunu düşünüyordu. Bu doğrultuda, “terörizmin önlenmesi” temalı bir dizi kanunun arkasındaki zihin olarak hükumetine yol gösterdi. Çinli olmayan herkesin potansiyel terörist kabul edilebilmesinin yolunu açan yasaların sonuncusu, Doğu Türkistan’da son ve felaket fazın başladığı yıl olan 2017’de yürürlüğe girdi.

Hu Lianhe şu sıralar dünyada United Front Work Department olarak bilinen, yarı-istihbarat kuruluşu olarak faaliyet gösteren, Çin içinde ve dışında Çin Komünist Partisi lehine ağlar yaratmakla görevli kurumda başkan yardımcılığı yapıyor.

Ma Pinyan

Sincan Sosyal Bilimler Akademisi mensubu Ma Pinyan, Çin devletinin özellikle Pakistan üzerinden “yandaş Müslüman” yaratma hamlesinin önemli aktörlerinden. Hui asıllı Ma Pinyan, İslam üzerine çalışmalar yapıyor ve Müslüman ülkelerde Doğu Türkistan’da İslami açıdan “her şeyin yolunda olduğu”nu anlatıyor.

Doğu Türkistan’a dair yapılan analizlerin İslam başlığında bulunmak için elinden geleni yapan Ma Pinyan, Çin propaganda ağının yükselen aktörlerinden.

Sun Jinlong

Doğu Türkistan’ın Rudolf Höss’ü. Sincan Üretim ve İnşa Teşkilatı’nın başındaki Sun Jinlong, Doğu Türkistan’da yeni yerleşim yerleri inşası yanında, gözetim sistemlerinin yerleştirilmesi ve bütün bu işlerin zorla Uygurlara yaptırılmasından sorumlu.

Bölgede yerleşim yerleri inşa ederek Çinlilerin yerleşmesini sağlayan Sun Jinlong, aynı zamanda teşkilata zorla alınan Uygurların tecrit edilmiş koşullarda sürekli endoktrinizasyona tabi tutulmasını sağlıyor.