Haberler
Giriş Tarihi : 30-03-2021 09:34   Güncelleme : 30-03-2021 09:34

Harp Okulları ve Askeri Kursların Müfredatından 'Atatürk' Çıkarıldı

Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde Atatürk adı ve ilkeleri yer alırken, son şekli verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk adı tamamen çıkarıldı.

Harp Okulları ve Askeri Kursların Müfredatından 'Atatürk' Çıkarıldı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre Astsubay okullarıyla Harp Okulu’nın müfredatından Atatürk’ün adı ve ilkeleri çıkarıldı.

Saygı Öztürk “Hazırlanan yönergeler Milli Savunma Üniversitesi’ne teslim edildi. Önceki yönergelerde 8 ayrı yerde Atatürk adı, ilkeleri yer alırken, üniversitede son şekli verilen ASTTASAK ve SUTASAK yönergelerinden Atatürk adı tamamen çıkarıldı ve 'Hizmete Özel' kaydı ile uygulamaya konuldu'' diyerek SUTASAK yönergesinden 'Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda' cümlesinin çıkarılmasına değindi. 

''Astsubaylık Eğitimi Kazandırma Eğitiminde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır'' cümlesi geçen yönerge ''Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitimlinde amaç astsubay adaylarının ASTTASAK eğitiminin amacı doğrultusunda görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsel düşünebilme becerisini kullanarak kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırılmasıdır'' şeklinde değiştirildi.

İrtica Maddesi de Kaldırılmıştı

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği değişmiş, önceki yönetmelikte yer alan “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı kaldırılarak yerine “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak” maddesi getirilmişti.