Türk Dünyası
Giriş Tarihi : 19-04-2021 19:50   Güncelleme : 19-04-2021 20:31

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in Doğu Türkistan'daki Mezalimini "İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" Olarak Nitelendirdi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), pazartesi günü yayımladığı ayrıntılı raporunda, Çin'in Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskıcı uygulamaları "insanlığa karşı işlenen suçlar" olarak kabul edildi ve Çin, suçlu bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in Doğu Türkistan'daki Mezalimini

Soykırımcı Çin'in, Doğu Türkistan'da 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nü hapsettiği ve milyonlarcasını da sıkı güvenlik önlemleri kisvesinde baskı ve zulüm altında sindirmeye çalıştığı İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Stanford Hukuk Okulunun İnsan Hakları ve Çatışma Çözümü Kliniği tarafından bildirildi.

Söz konusu rapora göre Çin Hükûmeti, Uygur Türklerine insanlığa karşı suçları işledi ve işlemeye de devam ediyor. "Çin Hükûmetinin toplama kamplarından muradı, Türklerin kültürünü ve dinini silmektir" denilen raporda, bunun için söz konusu kamplara özellikle Uygur, Kazak ve Kırgız Türklerinin hapsedildiği belirtiliyor.

Raporda katil Çin'in soykırım politikalarının, sivil bir nüfusa yaygın ya da sistematik saldırıların bir suç olduğunu ilan eden 1998'deki Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hükmettiği Roma Statüsünü ihlal ettiği bildiriliyor. Bu bağlamda Çin Hükûmeti, Uygurlara yönelik uyguladığı yasa dışı hapis cezası, işkence ve cinayetler, kasıtlı olarak işçiliğe zorlama ve cinsel şiddet politikaları için suçlanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, katil Çin'in Uygur Türklerine karşı insanlık dışı muamelesinin iki yıldan faza süredir devam ettiğini ancak özellikle Şi Cinping'in Çin Devlet Başkanı olduğu 2013'ten itibaren arttığını söylüyor. Raporda, ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslenen Şi Cinping Hükûmetinin Türk ve Müslüman toplulukları Çinlileştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, Çin Hükûmetinin Uygur Türklerine karşı giriştiği insanlık dışı eylemlerde soykırıma ilişkin bir delil bulunduğu takdirde, 1948'de imzalanan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine binaen koruma altındaki gruplardna biri olan Uygur Türklerinin kasıtlı ve sistematik bir soykırıma uğradığının ispatlanabileceği söyleniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, diğer bütün hükûmetleri, insanlık dışı mevcut politikalarını değiştirmesi için Çin'e baskı yapmak amacıyla bir arada çalışmaya ve Uygur Türklerine karşı işlenen insanlık suçlarının faillerinini belirlenmesinde birlikte hareket etmeye çağırıyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler nezdinde Doğu Türkistan'dak kıyımların araştırılması için bir soruşturma komisyonunun oluşturması da Örgüt tarafından talep ediliyor.