Haberler
Giriş Tarihi : 05-02-2021 15:36   Güncelleme : 05-02-2021 15:36

Okul Müdürü Olabilmek İçin ''Türkçe'' ve ''Matematik'' Bilmeye Gerek Kalmadı!

Yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği, MEB tarafından 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle değiştirildi.

Okul Müdürü Olabilmek İçin ''Türkçe'' ve ''Matematik'' Bilmeye Gerek Kalmadı!

Sınav puanı yüzdesinin düşürülüp mülakat getirilmesi ve sınavın yapılacağı tarihe az bir zaman kalmış olmasına rağmen konuların değiştirilmesi dikkat çekti. Yönetmelikte değişen başlıklardan bazıları şu şekilde;

1- Müdür başyardımcılığı kadrosu yeniden geri gelmiştir.
2- Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar arasına Eğitim Yönetimi Sertifika Programı katılmak ve başarılı olmak şartı eklenmiştir.
3- Eğitim Yönetimi Sertifikasının kapsamı, içeriği, sertifika programına katılım koşulları, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirmesi ve diğer hususlar yönerge ile belirlenecektir. Eğitim Yönetimi Sertifikası, alındığı tarihi takip eden yıldan itibaren sekiz yıl süreyle geçerlidir.
4- Özel eğitim kurumları, Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, Güzel sanatlar liseleri ve Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde bazı branşlarda öğretmen olma şartı getirilmiştir. Daha önce bu liselere yapılacak atamalarda belirlenen branşlarda bulunanlara ek 5 puan verilmekteydi. Bu uygulama kaldırılmıştır.
5- Yönetici görevlendirmeleri için yapılacak yazılı sınavda, yazılı sınav konularının ağırlığı değişmiştir. Örneğin mevzuatın ağırlığı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılmıştır.

6- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı ile Ek-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday çağrılacaktır. 
7- Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı unvanlarına yapılacak ilk defa görevlendirmelerde, yazılı sınav puanının %50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20'si esas alınarak görevlendirmeye esas puanlar belirlenecek.
8- Özel eğitim kurumları, Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, Güzel sanatlar liseleri ve Spor liselerine ilk defa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyen adaylarda, belirli branşlarda olanlara ek 5 puan verilecek.
9- Eğitim Yönetimi Sertifika şartı, hali hazırda yönetici olarak görev yapmakta olanlarda, dört yıllık görevlendirme süreleri sona erinceye kadar aranmayacaktır. Ancak bu durumdakilerin dört yıllık görevlendirme süreleri sona ermeden önce sertifika programına katılmaları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekir. 
10- Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk defa düzenlenecek Eğitim Yönetimi Sertifika Programının kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmayacak. Hali hazırda sertifika programı için önce yönerge çıkarılması sonra da sertifika programına kayıt alınarak, program süresi sonrasında başarılı olan adayların belirlenmesi gerekmektedir. Bu sürecin 2021 yılı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavını etkilemeyeceği anlaşılmaktadır.