Edebiyat
Giriş Tarihi : 14-10-2020 18:08   Güncelleme : 14-10-2020 18:19

Türk Mitolojisi Hakkında Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap

Türk Mitolojisi Hakkında Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap

Türk mitolojisi engin bir deniz. Ancak dünyaya Batı’dan bakma alışkanlığı birçok kıymetli anlatımızı görmezden gelmemize neden oluyor. Yine de son yıllarda bu sıkıntılı anlayış giderek değişmekte. Yerel anlatılar üzerine kaleme alınan araştırmaların sayısı günbegün artmakta. Öte yandan, 2019’da keşfedilen kayıp 13. Dede Korkut destanı da kuşkusuz Türk mitolojisine olan çağ dışı bakışı delmek hususunda pek çok insanı heyecanlandırmış durumda.

İşte bu hassasiyetten yola çıkarak Türk mitolojisine dair göz atmanız gereken bazı kitaplar olduğuna inanıyoruz. Kayıp Rıhtım’dan Uygar Özdemir’in hazırladığı öneri listesi, Türk mitolojisine etkili bir başlangıç yapmak isteyen her okurun dikkatini çekecek düzeyde.

Türk Mitolojisinin Anahatları - Yaşar Çoruhlu

İlk defa 2002 yılında Kabalcı Yayınları yayımlanan bu eserde tarih boyunca çeşitli isimlerle farklı coğrafyalarda yaşamış Türk uluslarının inançlarını, imgelemelerini, ürettikleri sanat eserlerini birbirleriyle ilişkili olarak ele alınıyor.

Dede Korkut Destanı - Prof. Dr. Necati Demir

Prof. Dr. Necati Demir’in hazırladığı ve Ağustos 2020’de Ötüken Neşriyat etiketiyle yayımlanan bu eserde Dede Korkut Destanı'na dair ulaşabileceğiniz en kapsamlı ve güncel bilgiler yer almaktadır. Köktürk Yazıtları’ndan önce yazılan Ulu Han Ata Bitiği,  Berlin Kraliyet Kütüphanesi’nde bulunan Kitab-ı Oğuzname-i Türkî,  Reşideddin Oğuznamesi, Cem Sultan’a sunulmak üzere Bayatî tarafından yazılmış Câm-ı Cem-âyin adlı eserde yer alan Dede Korkut’la ilgili bölümler ve  Oğuzname’nin Kazan nüshasında yer alan Dede Korkut’la ilgili üç bölüm ilk kez bu çalışmada bir araya getirilmiştir.

Soylamalar ve 13. Boy - Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi - Prof. Dr. Metin Ekici

2019’da ortaya çıkan Dede Korkut’un 13. boyu olan - Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi, Ötüken Neşriyat tarafından yayıma hazırlandı. Türkistan Nüshası olarak da anılan bu nüsha, Dede Korkut anlatılarına dair yepyeni detayları gün yüzüne çıkartıyor.

İslamiyet Öncesi Türk Destanları - Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Prof. Dr. Ali Duymaz

Başta araştırmayı seven her okura hitap eden bu kitap, Eylül 2020'de Ötüken Neşriyat tarafından yayımlandı. İçerisinde Zeki Velidi Togan, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Abdulkadir İnan gibi isimlerin makalelerinin de yer aldığı eser pek çok Türk destanına yer veriyor.

Türk Mitolojisi (2 Cilt) - Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

Türk Tarih Kurumu tarafından yayıma hazırlanan bu eserde Prof. Dr. Bahaeddin Ögel'in ömrünü vererek hazırladığı iki ciltlik dev bir arşiv ile karşı karşıyayız.

Türk Canavarları Sözlüğü - Ahmet Burak Turan

2020 yılında Gerekli Kitaplar tarafından yayımlanan bu eser, esasen bir "sözlük". Türk mitolojisinde yer alan canavarları konu alan bu çalışma, aynı zamanda Aslı Ekim'in illüstrasyonları ile de zenginleştirilmiş durumda.

Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar - Seçkin Sarpkaya

Karakum Yayınevi tarafından 2018'de yayımlanan bu eserde Seçkin Sarpkaya, Türkiye sahasındaki masallarda ve efsanelerde yer alan demonolojik varlıkları inceliyor. Eser, halk bilimi araştırmacıları ve halk bilimi dersi alan öğrenciler kadar Türkiye sahasındaki bir masalın, efsanenin ardına takılıp başka diyarların, uzak ama tanıdık kültürlerin etkisini keşfetmek, masalların ve efsanelerin arasında dolaşmak isteyenlerin, devlerin, perilerin, ejderhaların, cinlerin izinden gidebilecek meraklı okurların, duvarda asılı Şahmaranların, fırtınalı gecelerde kükreyen cadıların, gelinlerin canını çalan alkarılarının hikâyelerini öğrenmek isteyen okurlar için de önemli bir çalışma.

Altay Panteonu; Mitler, Ritüeller, İnançlar ve Tanrılar - Uno Harva

Ünlü Fin ilim insanı Uno Harva'nın hazırladığı bu eserde Rus Çarlığı adına Altaylar/Sibirya bölgesine yaptığı Altay ve Türk halklarının inançlarına dair araştırma ve incelemeler yer alıyor. Kitapta tek ve çok tanrılı dinler arasında karşılaştırmalı örneklerle, dini, kültürel ve antropolojik değişim ve dönüşüm aşamalarını takip eden bir çalışma ile karşı karşıyayız.

Türk Masalları - Nazi Tezel

Nazi Tezel tarafından 1933-1958 seneleri arasında derin bir araştırma ile derlenen bu masallar; Türk anlatılarının derinliğini ispatlar nitelikte. Eserde toplam 54 Türk masalı yer alıyor.

Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi - Yaşar Çoruhlu

Yine Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu tarafından hazırlanan bu eser, Türkiye’de Türk Sanatı’nda Sembolizm alanında ilk ve tek araştırma vasfına sahip. Eserde yalnızca Türklerin hayvan tasvirleri değil, bu hayvanlarla ilgili halk inanışları ve anlatıları da yer alıyor.


TamgaTürk olarak 'Türk Mitolojisi Hakkında Mutlaka Okumanız Gereken 10 Kitap' listesini hazırlayan Kayıp Rıhtım'a teşekkürlerimizi sunarız.