Haberler
Giriş Tarihi : 30-09-2021 16:03   Güncelleme : 30-09-2021 16:03

Yargıtay'dan Emsal Karar: Kira Sözleşmesi Kiralayanın Ölümü ile Sona Ermez

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinin kiralayanın ölümü ile sona ermeyeceğine hükmetti.

Yargıtay'dan Emsal Karar: Kira Sözleşmesi Kiralayanın Ölümü ile Sona Ermez

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinin kiralayanın ölümü ile sona ermeyeceğini, mülk sahibinin ölümü durumunda tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığını ve kira sözleşmesinin devam edeceğine hükmetti.

Kararda, ''Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez. Hal böyle olunca davalının dava konusu taşınmazı 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir'' denildi.