izmir escort instagram takipçi satın al izmir escort antalya escort bursa escort porno izle izmir escort antalya escort takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram takipçi kasma
Giriş Tarihi : 09-11-2019 16:12

Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi

Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul surlarından şehre girmesi gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Dikmen sırtlarından bir Anadolu şehrine girmeye hazırlanıyordu

Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul surlarından şehre girmesi gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Dikmen sırtlarından bir Anadolu şehrine girmeye hazırlanıyordu. Yıkık dökük bu Anadolu şehri viran olmuş bucağıyla değil, yeşerecek verimli toprağıyla gönlünü açıyordu. Tarihe bakıldığında “ Milletin üzerine bir güneş gibi doğdu” yorumuyla birçok kahraman görürüz. Milletlere kahramanları bir güneş gibi doğar adeta. En sıkıntılı olunduğu zamanlarda umutlar yüklenerek gönül kapısına dayanırlar.

Atatürk’ün Ankara şehrine girmesi öyle ihtişamlı ve öyle çok manalar yüklüydü ki, tarih yıkık dökük fakir Anadolu şehrinin neden başkent yapıldığı sorgulayıp duracaktı. Bu şehir başkent yapmaya karar verilmişti çünkü Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenik çıkmıştı ve İtilaf Devletleri Osmanlı'yı parçalamak istiyorlardı. Sevr Antlaşması'nı imzalattılar. Halk bunu kabul etmiyordu ve yer yer direniş hareketleri yapıyordu. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatması, yurtta büyük bir sevinçle karşılandı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda millet tek bir yürek haline geldi. Düşmanı yurttan atmak için çalışan bütün cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Artık milli iradeye dayalı bir hükûmet kurulması gerekiyordu. Bunun için halkın kendi adına karar verebilecek temsilcileri seçmesi istendi. Bu temsilcilerin güvenli bir yerde toplanması gerekiyordu. Bu gelişmeler üzerine Ankaralılar Atatürk ve Temsil Heyeti üyelerini Ankara’ya davet ettiler.

Ankara, o günkü şartlara göre, Milli Mücadele’de merkez olabilecek bir konumdaydı. Atatürk de aynı düşüncelere sahip olarak Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte 27 Aralık 1919 günü Dikmen sırtlarından Ankara’ya geldi. Halkın coşkun gösterileri karşısında oldukça duygulanan Atatürk, yurdun içinde bulunduğu durumdan mutlaka kurtulacağını belirten bir konuşma yaptı. Sonunda Ankara, Millî Mücadele döneminde önemli kararların alındığı bir merkez haline geldi.

O karşılamada Ankara halkı büyük bir heyecanla atalarının etrafında kenetlenmeye koşmuşlardı. O sabah ajanslar ile Mustafa Kemal Paşa’nın geldiği haberi herkese bildirildiği gibi bir taraftan da sabahtan itibaren davullar ve zurnalarla bütün Ankara halkı karşılamaya hazırlanmıştı.

Çankaya ve Dikmen tepelerinden güzel sesli hafızlar ezan ve salat okuyorlardı, dualar ediyorlardı. Ve köylerden birçok atlı ve kağnı arabalarıyla binlerce halk Ankara’ya gelmiş; öğleye doğru “geliyor” diye tellallar bağırmış, seçilen atlı alayı Ulucanlar’dan Hacıbayram Camii’nin önünde toplanarak dini tören yapılmış; kalabalık bir halk ve atlı seymenlerden teşekkül eden bir seymen alayını Ankara’da bulunan dervişler takip etmişti. Halk esnaf ve okul çocukları yürüyorlardı.

Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasından Müftü Hoca Rıfat Efendi, Binbaşı Fuat Bey, Kınacızade Şakir Bey, Aktarbaşızade Rasim Bey, Toygarzade Ahmet, Ademzade Ahmet, Hatip Ahmet, Kütüpçüzade Ali, Hanifzade Mehmet, Bulgurzade Tevfik Beyler vardı.

Dikmen bağlarının eteğinde bir çeşmenin önünde Eskişehir Mebusu Emin (Sazak) ve Ankara eşrafından Naşit Efendi ve arkadaşları bekliyordu.

Ankara’nın başkent olmasının ardından Ankara isminin nereden geldiği konusunda birçok tezler ortaya atılmıştır, Antik Çağ'dan günümüze gelene kadar birbirine yakın kelimelerden oluşan isimler verilmiştir. Bunlardan en çarpıcı olanı ise Orta Asya’da Baykal gölüne dökülen bir ırmağın adının Ankara olduğunu araştırıp, açıklayan da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür.

Milletinin en zor gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir güneş gibi doğmuştu, bu yakıştırma tesadüf değildi. Ona halkı tarafından ülke içinde “Ezelî ve ebedî Türk tarihinin sönmez güneşi” diye hitap ediliyordu. Bu gibi sıfatlara yabancılar da sıfatlar ekliyordu, İngilizler ona “Asi kumandan” lakabını takmışlar, kinlerini böyle göstermişlerdi. Bu sıfatlar en çarpıcı olanı ise ünlü yazar H. C Armstrong tarafından kaleme alınan biyografi kitabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “ Bozkurt” isimini vermiştir. Bu hitap elbette boşa değildi. Armstrong, Kanuni’den Yıldırım Beyazıt’ın Mısır’ı almasına, oradan Adriyatik’e Balkanlar, Kafkaslar olmak üzere üç kıtaya hükmeden, sonra yenilgilerle küçülen bir imparatorluğu bitme serüveninden sonra yeniden dirilten olarak, adlandırıp “Bozkurt” ifadesini kullanmıştır. Bozkurt Türklerde yol gösterici olarak kabul görmüştür. Yabancıların gözünde Atatürk milletinin en zor zamanlarında ortaya çıkan yol gösterici, yolbaşçıdır.

Her milletin, devletin kendi karakteristik özelliğini taşıyan ve tarihte mutlaka bir yeri olan simgeleri vardır. Bunlar kimi zaman bayraklarında, kimi zaman milletlerinin simgesi olarak görmek mümkündür. Mesela; Kel Kartal Amerika’nın simgesi olduğu gibi İspanya’nın simgesi boğadır. Ejderha Çin’i simgeler, aslan İngiltere’yi. Rusya ayı, Fransa horozla... Kanada akçaağacı kullanmış, Roma’nın sembolü ise dişi kurttur.
Türklerin simgesi ise Bozkurttur.

Türk tarihinde bozkurt yol gösterici olarak anlamlaştırıldığından Atatürk’e bu yakıştırmayı yapmak yerincedir. Yurt içinde Atatürk için bozkurt yakıştırması yapan ise Mareşal Fevzi Çakmak'tır. Zübeyde Hanım oğluna sarıldığı her an ona; “ Bozkurt’um, Mustafa’m” derdi. Atatürk de Türk’ün bu simgesini muhtelif yerlerde kullanmıştır. Paraların üstünde, çeşitli kurumlarım simgelerinde ve hatta İzci teşkilatına mensup gençlere “Yavru Kurt" ismini bizzat kendisi takmıştır.

Ankara’yı neden başkent yaptığını Atatürk bizzat şu sözlerle duyurmuştur: “Ankara’nın hükûmet merkezi olması için saydığınız nitelikleri beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.”

Bu çorak toprakların milletinin gönlü kadar verimli olduğunu biliyor, milletine güvendiğini böyle anlatıyordu. Atatürk sıradan bir komutan, sıradan bir devlet adamı değildi. Atatürk büyük bir kumandan, büyük bir asker olduğu kadar büyük bir devrimciydi de. O ölümünden sonra Avrupa gazetelerinin manşetlerine “çağları aşan adam” olarak yazılmıştır. Yaşarken aldığı kararlarla, duruşu ile örnek olan Mustafa Kemal Atatürk, ölümünde bile düşmanların takdir sözleriyle anılmıştır. Dönemimin birçok devlet adamın övgü dolu sözlerinden bir söz var ki, Atatürk’ün etkisinin milletler üzerindeki etkisinin derinliğini anlatmaya yetiyor. Mahatma Gandhi "Atatürk onları yenene kadar, Tanrı’yı da İngiliz sanırdım". İşte bu söz bir milletin varoluş mücadelesinin etkisinin, bir komutanın dehasının nedenli önemli olduğunu göstermektedir.

Ölümünün üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra devlet adamı olarak, bir komutan olarak, bir insan olarak dünya liderleri arasında en saygın yerini almıştır. Dünya lideri olarak kabul görmüş ve hatta UNESCO 1981 yılında, 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle Atatürk'ü "Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri" olarak evrensel niteliklerini ortaya koymuştur. Bu karar doğrultusunda, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı bütün dünyada, "1981 Atatürk Yılı" olarak kutlanmıştı. Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir.

27 Kasım 1978 Tarihli UNESCO Genel Kurulu kararında aynen şunlar yazıyordu: "UNESCO Genel Konferansı; Uluslararası anlayış işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. Yıldönümü'nde, 1981 yılında anılmasını kararlaştırmıştır."

Dünya lideri olmak insanî bütün vasıfları kendinde toplamak demekti, düşmanını bile hayran bırakan güzel ahlaka sahip olmak, kendi dünya kaygısı ve ikbali yüzünden halkını sıkıntıya koymamak, tam tersi milleti için ölümü defalarca göze alarak savaşmak, onların geleceği için fedakârlıklarda bulunmak demekti.

Dağın eteklerinde olunca onun ihtişamı pek görülmez, ancak uzaklaşıldığında onun ihtişamı daha net görülür. Zaman geçtikçe bu dahi dünya liderimizi daha iyi anlıyoruz.

Biz bu erdemli davranışı, dünyaya mal olmuş dünya liderimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ten öğreniyoruz. Gelecek nesillere; erdemli, övüneceği bir komutan, bir lider bırakmak, insanlığın geleceği adına en büyük güvencedir ve boşuna onun için "Türk’ün Başbuğu" denilmemiştir.

NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
bursa escort bursa escort konya escort selçuklu escort kulu escort akşehir escort cihanbeyli escort meram escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri