Murat Özbülbül
Giriş Tarihi : 28-05-2020 20:55
Güncelleme : 28-08-2020 16:11

Demokrasi Nedir, Ne Değildir?

Zamanımızda demokrasi kelimesi hemen herkes tarafından sloganlaşmış, içi boşaltılmış bir şekilde sık sık kullanılıyor, dillerden hiç düşmüyor

Zamanımızda demokrasi kelimesi hemen herkes tarafından sloganlaşmış, içi boşaltılmış bir şekilde sık sık kullanılıyor, dillerden hiç düşmüyor.

Ülkemizde nutuk atmaya başlayan her politikacı, konuşmasına demokrasi diyerek başlıyor, konuşmasının içerisine bir sürü demokrasi kelimesi sıkıştırıyor ve en nihayetinde de konuşmasını demokrasi diyerek bitiriyor.

Tuhaf olan ise demokrasi kelimesinin politikacısından askerine, sanatçısından iş insanına kadar bu kadar sık kullanıldığı bir ülkede demokratik nizamın bir türlü tesis edilememesidir. Kelime ve kavramların içini boşaltır, sloganlaştırır ve anlamını kaybettirirseniz doğal olarak amaç ve hedef kaybolur, demokrasi denile denile her türlü demokrasi karşıtı iş ve eylem uygulamaya konulur, insanlara da bu makul gelir.

İşte bu yüzden sokağa çıkıp sorsan herkes demokrat, lakin memlekette demokrasinin esamesi bile okunmuyor, sallandır üçünü beşini, bak her iş nasıl yoluna giriyor mantığı hakim. Neticede  yazıp çizenlerin, tweet atanların içeride, mafya babalarının dışarıda olduğu tuhaf bir düzen bile insanlara anormal gelmiyor, böyle bir düzen bile demokratik olarak kabul edilebiliyor, böyle bir düzeni kurup yürütenler bile demokrasiden bahsedebiliyor. Politikacılar “verdimse ben verdim kime ne” mantığı ile sorgu sualden ari olma hakkına sahip olduklarına inanıyor ve daha da kötüsü bunu açık açık söylüyor halk ise tepkisiz seyrediyor, çıkıp kimse “babanın malını mı verdin” diye soramıyor. İş o kadar tuhaf bir boyuta vardı, demokrasi kavramının içi o kadar boşaltıldı ki, şeriat isteyenler, diktatörlük peşinde koşanlar bile demokratik hakkımızı kullanıyoruz, demokrasi istiyoruz diyebiliyorlar!

Yeter artık, bu memleketin aydınları artık bir durup düşünmeli, demokrasi kavramını gözden geçirip, bu kelime kullanıldığında herkesin aynı şeyden bahsedildiğini anlayabilmesi için ortak bir dil oluşturmalı ve demokrasi kavramının içini doldurmalıdır. Peki nedir, ne değildir demokrasi?

Öncelikle herkes bilmelidir ki demokrasi insani iradeyi merkeze alan bir değerler bütünüdür!

Demokrasi en temelinde bir egemenlik meselesidir ve her şeyden önce toplumu yönetecek kanun ve kararları o toplumda yaşayan insanların belirlemesi hakkını, yani o toplumu oluşturan insanların EGEMENLİK hakkını savunmak demektir. Fakat bu da yeterli değildir demokrasilerde toplumu oluşturan her bir bireyin eşit olduğu, salt insan olmaktan dolayı eşit hak ve özgürlüklerinin bulunduğunun da kabul edilmesi gerekir.

Yani eşitlik, özgürlük ve hakları yok edecek, bu değerlere aykırı kararlar almak, kurallar koymak da demokrasinin özüne aykırıdır.

Kanun ve kuralları belirleme hakkını yani egemenliği bir sınıfın, bir kişinin, yahut da ilahi olduğu iddia edilen bir gücün tekeline bırakmayı savunan yada düşünen ideoloji, kişi yada kurumların demokrasi ile hiç bir şekilde uzak yakın bir ilişkisi yoktur, olamaz! Bilmek gerekir ki bu tip odakların kullandığı demokrasi kelimesi daima oltanın ucundaki yemdir.

Demokrasi hümanist çağa ait, insan odaklı bir toplum modelidir, bu çağda egemen olan insandır, kuralları insanlar koyar, kanunları insanlar yapar, yöneticileri insanlar seçer ve denetler.

Demokrasi asla ve kat'a  sadece seçmek yada seçilmekten ibaret değildir, seçmek ve seçilmek sadece demokratik sistemlerde kullanılan bir yöntemdir!

Demokrasilerde seçilen yöneticiler toplumun diğer bireylerinden farklı hak ve imtiyaza sahip, özel ve herhangi bir kutsiyete haiz kişiler değildir, eşit sıradan vatandaşlardır, seçildikleri görevler ve kullanacakları iktidar geçicidir, bunlar ne kendilerini özel hissetmelidir ve nede toplum bunları özel kabul etmelidir.

Birden fazla kişinin bulunduğu her toplulukta alınacak kararların belirlenmesi için bir oylama yapılması demokratik toplumlar için genel bir uygulama ve etkin bir yöntemdir. Topluluk kalabalıklaştıkça her karar için, herkesin oylamaya katılması mümkün olmaz ve mecburen bir temsilci seçmek gerekir.

Seçimler işte bu noktada devreye girer, yani seçimler sadece demokratik toplumların kullandığı bir yöntemdir, asla demokrasinin kendisi değildir, bir toplumda seçimlerin yapılıyor olması o toplumda demokrasinin olduğunun mutlak delili de değildir.

Seçimler yada oylama yolu ile demokrasinin ortadan kaldırılması, demokratik hak ve özgürlüklere tecavüz edilmesi asla demokratik bir hak olarak görülemez. Yani biz çoğunluğuz, oylarız, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri ortadan kaldırırız, bu bizim demokratik hakkımızdır demek hiç bir şekilde mümkün ve mantıklı değildir, asla kabul edilemez.

Demokrasiler daima toplumu oluşturan insanların somut ve soyut ihtiyaçlarını karşılamada, onları memnun etmede en yüksek ve en kitlesel başarıyı elde etmeyi hedefler.

Demokrasinin toplumlarda uygulanması ile ilgili iki temel demokrasi teorisi vardır, bunlar:

Normatif ve ampirik demokrasi teorileri olarak tanımlanır.

Normatif demokrasi teorisine göre demokrasinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için, alınan kararların halkın tamamını memnun etmesi gerekir.

Ancak biliyoruz ki gerçek hayatta böyle bir durum imkânsızdır, her bireyin beklentileri, istekleri, ihtiyaçları farklıdır; herkesi aynı anda memnun etmek olası değildir. Dolasıyla bu teori ideal olsa dahi ütopik ve uygulanamaz bir teoridir.

Ampirik demokrasi teorisine göre ise demokrasi, halkın tamamını değil olabildiğince büyük kısmını memnun etmeye çalışır. Amacı herkesi değil mümkün olduğunca çok kişiyi memnun etmektir. Dolayısıyla gerçek hayatta uygulanması en mümkün teoridir.

Burada önemli olan halkın mümkün olduğunca büyük bir çoğunu memnun etmeye çalışırken, tek bir kişinin bile temel hak ve özgürlüklerinin zedelenmemesinin önemidir. Herhangi bir toplumda demokrasiyi bir yönetim modeli olarak uygulayabilmek için önce o toplumu oluşturan bireylerin demokratik değerleri eksiksiz benimsemiş ve içselleştirmiş olması gerekir, bu olmaksızın demokrasiyi kurmak, işletmek ve sürdürmek mümkün değildir.

Özellikle demokrasiye düşman inanç ve ideolojilerin yaygın ve etkili olduğu toplumlarda demokrasiyi kurmak ve yaşatmak çok güçtür. Bu tip toplumlarda çoğu zaman demokrasi düşmanı güçler ya demokratik olanakları kullanarak yada zorbalıkla iktidarı ele geçirir, sonuçta demokrasi kelimesini sadece iktidarlarını meşru göstermek için kullanırlar ve demokratik değerlere asla saygı göstermezler.


Murat Özbülbül

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat Özbülbül

Murat Özbülbül

DİĞER YAZILARI Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -2- 05-04-2021 10:13 Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -1- 19-03-2021 09:52 Dokunulmazlıklar Sorunu 03-03-2021 09:24 Anayasa ve Laiklik İlkesi 15-02-2021 09:53 Dil Meselesi 07-02-2021 08:55 Ankara'nın Ruhu 31-01-2021 10:58 Laiklik Nedir Ne Değildir 23-01-2021 11:41 Özgürlük 15-01-2021 15:11 Karanlık Fabrikalar Geliyor 08-01-2021 10:21 Türkçe Ezan Meselesi 25-12-2020 10:43 Seçme Saçmalar 19-12-2020 14:04 Şeriat Bizim Hukukumuz mudur? 11-12-2020 13:47 Osmanlıcılık Oynayarak Türk Milliyetçisi Olunamaz 04-12-2020 14:55 Ahlak Meselesi 27-11-2020 10:47 Sözde Değil Özde Demokrasi 23-11-2020 10:44 Kapitülasyonlar Meselesi 13-11-2020 10:22 Her Deprem Bir Sınavdır 06-11-2020 09:51 Cumhuriyet 29-10-2020 16:15 Eğitim Reformu Nasıl Olmalı 23-10-2020 10:32 Earth 2050 16-10-2020 12:30 42 Bin Uydu 08-10-2020 13:24 Olmasaydın Olmazdık 01-10-2020 14:11 Türk İç Savaşı Sona Erdi mi? 25-09-2020 09:29 Türk İç Savaşı 18-09-2020 13:13 Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir 11-09-2020 10:07 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 04-09-2020 09:54 Türk Milletinin İlk Zaferi 30-08-2020 18:01 İmzalanan Sevr Anlaşması'nın İçeriği 27-08-2020 16:51 Sevr İmzalandı mı? 25-08-2020 14:20 Sosyolojik ve İdeolojik Taban Meselesi 14-08-2020 19:36 Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık 06-08-2020 20:13 Frigler, Etrüskler ve Göktürk Alfabesi 30-07-2020 19:53 İstanbul Sözleşmesine Kim Neden Karşı 23-07-2020 21:15 Vahdettin'in Üç Mektubu 16-07-2020 19:56 Adaları Kim Aldı Kim Verdi 09-07-2020 21:20 Osmanlı'da Köle Ticareti 04-07-2020 20:59 Menderes'in İki Büyük Suçu 25-06-2020 20:39 Osmanlı'da Padişah Olmak ya da Olmamak 17-06-2020 21:20 Kılıç Hakkı ve Ayasofya Meselesi 11-06-2020 20:45 Mustafa Kemal Batıcı Mıydı? 07-06-2020 20:06 Demokrasi Nedir, Ne Değildir? 28-05-2020 20:55 Milli Ekonomi Davası 21-05-2020 20:07 Geçmişte Yaşayan Milliyetçiler 18-05-2020 20:07 Dr. Rıza Nur Meselesi ve Türk Milliyetçilerini Zehirleyen Anılar 07-05-2020 21:33 Dr. Rıza Nur Meselesi 30-04-2020 20:30 23 Nisan 1920: Türk Milletinin Egemenlik Kavgasına Konan Nokta 23-04-2020 20:32 Törenin Üstünlüğü 16-04-2020 20:16 Türkçe Bir Ordu Dilidir 09-04-2020 20:45 Nasıl Bir Gelecek 02-04-2020 20:47 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Türk-İslam Sentezi Mümkün mü 20-02-2020 20:02 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Milliyetçi Siyaset Otoriter ve Militarist Olmak Zorunda mı 28-11-2019 21:17 Yeni Bir İnsan Irkı Mı Doğuyor 21-11-2019 18:00
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
kulu escort - konya escort - meram escort - konya escort - selçuklu escort - akören escort - akşehir escort - beyşehir escort - altınekin escort - ahırlı escort
bozkır escort - çeltik escort - cihanbeyli escort - çumra escort - derbent escort - derebucak escort - doganhisar escort - emirgazi escort - hadim escort - güneysınırı escort -
höyük escort - ilgin escort - kadınhanı escort - karapınar escort - taşkent escort - sarayönü escort - tuzlukçu escort - yunak escort -
nilüfer escort - bursa escort - gemlik escort - osmangazi escort - orhangazi escort - inegöl escort - mudanya escort - bursa merkez escort - iznik escort -
seks hikayeleri - seks hikayeleri - seks hikayeleri - seks hikayeleri - seks hikayeleri - seks hikayeleri - seks hikayeleri - seks hikayeleri -
porno izle - porno izle - porno izle -