izmir escort instagram takipçi satın al izmir escort antalya escort bursa escort porno izle izmir escort antalya escort takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram takipçi kasma
Giriş Tarihi : 06-01-2020 21:03

Fars Şovnizminin İslam Maskası

Müqəddəs İslam dini Allah Təalanın bizlərə bəxş etdiyi ən müqəddəs nemətdir

Müqəddəs İslam dini Allah Təalanın bizlərə bəxş etdiyi ən müqəddəs nemətdir. İslam dini insan haqlarını əxlaqi dəyərləri öz müqəddəs pirinsiplərindən sayır və insanı yer üzünün əşrəfi hesab edir.

Müqəddəs dinimiz demokratiya və insan haqlarının qorunmasını "Qurani Kərim" ayələrində də dəfələrlə göstərmiş, hətta müqəddəs dəyərlərin təbliğində zor işlətməyə qarşı çıxmışdır: "Ya Peyğəmbər, sən isə ( İnsanlara Allahın nemətləri, Töhfid haqqında xatırlat, sən ancaq xatırladansan( vəzifən ancaq təbliğ etməkdir) Sən onların üstündə hökmran deyilsən. (Əl- Qaşiyə. 21.22).

Bütüb bunlar İslam dininin məqsədə nail olmaq xatirinə zor işlətməyin əleyhinə olmasına sübutdur.Çox təssüf ki bu gün xalqlar həpsxanası adlandırılan İranda Fars şovinistləri islam adını əslində bayrağa çevirib özlərini dünyada islamın dayağı kimi göstərməklə əslində , İranın müqəddəstləşdirilməsinə, bununlada İslam şüarı altında İranda yaşayan başqa millətlərin ən əsas Türklərin üzərindəki hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmağa çalışmaqdadır.

Bu gün dünyada insan haqlarının ən çox pozulduğu yer məhs İrandır. Fars şovinistləri hakimiyyətə, mənsəbə o qədər meyillidirlər ki, hakimiyyət naminə hətda Allahın qanunlarına qarşı çıxmaqdan da çəkinmirlər. Bu gün İranda 35 milyondan çox OLAN TÜRKÜN ÖZ ANA DİLİNDƏ YAZIB-OXUMAQ HÜQUQU YOXDUR. Halbu ki, insanların dillərinin və rənglərinin müxtəlifliyi məhs Allahın məsləhəti və əmri ilə olmuşdur: "Göylərin və yerin yaradılması dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi onun qüdrət əlamətlərindəndir" ( Ər-Rum. 22) Bu müxtəliflik nə üstünlük, də də yarasızlıq əlamətləridir. İnsanların rənglərinin və dillərinin arasında ki fərq heç kimə heç bir imtiyaz vermir. Belə olan halda nə üçün ölkənin 30 faizini təşkil edən Farsın dili dövlətin rəsmi dili olur və Fars dilində danışmayanlar cəzalandığı halda 35 milyondan çox olan Türklərin öz ana dillərində heç bir orta və ya ali təhsil müəssəsi yoxdur və Türk dilini tələb edənlər cəzalandırılırlar. Əgər Allah təalanın sözləri kimi anladığımız Qurani Kərimdə Dillərin müxtəlifliyi Allahın qüdrət əlamətlərindən biri kimi göstərilirsə, onda Cənubi Azərbaycanda olan 35 milyondan çox olan Azərbaycan Türkünün öz ana dilində danışmaq istəməsinə görə dar ağacından asılması, müxtəlif bəhanələrlə zindanlara atılması, milyonlarca soydaşımızın ölkədən didərgin salınması özlərini şəriət dövləti adlandıran Farsların əslində Allahın qüdrət əlamətinə qarşı çıxmaq deyilmi?

İslam ölkəsi olmaq qadınları məcburən çadrada gəzdirməklə, insanlara zorla namaz qıldırmaqla ölçülmür.Halbu ki kiməsə məcbur namaz qıldırmaqda şəriətə uyğun deyil.Bu sadəcə görüntü üçündür: " Əgər Rəbbin istəsəydi yer üzündə kim varsa hamısını imana gətirərdi.Sən insanları məcburmu edəcəksən onlar mömün olsunlar"( Yunis Surəsi. 99)

Əslində şəriət dövləti ona deyilir ki, orada hər şey Allahın qanunları ilə idarə olunur və orda insanlar bərabər hüquqlara malik olurlar. Ancaq Fars şovinistləri o qədər yollarını azıblar ki,həta Allahın Kəlamlarını da unudaraq İranda yaşayan başqa millətlərə rişxəndlə yanaşırlar. Buna misal olaraq İranda TÜRKLƏRİ təhqir edən karikatura olayını xatırlatmaq istəyirəm. Halbu ki, Qurani Kərimdə də hər hansısa qövmün başqa bir qövmə rişxənd etməsi pislənmişdir: " Ey o kəslər ki,iman gətirmişlər! Bir qövm başqa bir qövmə rişxənd etməsin! Ola bilsin ki onlar ( rişxənd edilənlər) özlərindən ( rişxənd edənlərdən) yaxşı olsunlar" ( Əl - hücurat.11 ) Bütün bunlar Farsların öz xislətlərindən gələn xəstə təfəkkürü şəriət qanunlarından üstün tutmasına bir sübütdur. Bütün dünya Türklərin kim olduğunu çox gözəl bilir və Farsların Türkə qarşı düşmən mövqeyi xiristian ölkələrinin marağlarına uyğun bir işdir. Çünki İslam dünyasına qarşı olan səlib yürüşlərini Farslar yox Türklər darmadağın etmişlər. Bütün bunları xristianlar heç vağt yadlarından çıxarmayıblar.

Elə buna görədə 1970 ci illərdə İranda inqilabın qaçılmaz olduğunu bilən Avropa Fransada olan Xomeynini ən müasir texniki avadanlıqlarla təhçiz edərək,İran inqilabı liderliyinə gətirməyə nail oldu. 1979 ci ildə Xomeyni Fransaya məxsus təyarə ilə İran ərazisinə gəldi.Bütün bulara diqqət yetirəndə belə bir sual yaranır: Fransa nə vaxtdan islam təsübkeşi olub ki, İslam inqilabına dəstək verir?

Əslində xristian dünyası İranda inqilab əhval ruhiyəsin görürdü. Xalq şah rejimindən bezmişdir və bu zaman İranda ən aktiv millət məhs Türklər idi.Çünki Güney Azərbaycanda bu vaxta qədər üç böyük inqilab baş vermişdir. Əgər Türklər inqilaba rəhbərlik etsəydilər, dünyada Türkiyə ilə yanaşı daha bir demokratik müsalman ölkəsi yarana bilərdi. Təbii ki, bu xristan Avropasına sərf etmirdi. Onlara elmi-texniki baxımından inkşaf edən və insan haqlarının qorunduğu bir müsalman ölkəsi lazım deyil. Onlara nağıllarla, miflərlə idarə olunan, küçələrində hələ də dar ağaclarından sallanan insan cəsədləri olan islam ölkəsi lazımdır. Çünki, onda islamaq arşı daha kəskin dəlillərlə çıxa bilirlər. Dahi Üzeyir bəy demişkən, adımızı vəhşi qoyurlar ki,başımızı kəsəndə insanın yox vəhşinin başını kəstiklərini deyə bilsinlər. Bütün bunlar Fars şovnizminin islam dininə vurduğu ən böyük zərbələrdən biridir. Müqəddəs dinimizin bizlərə buyurduğu ən gözəl işlərdən biri də islam qardaşlığıdır. Dinmizdə bütün mömünlərin qardaş olduqları göstərilir və müsalmanların düşmənləri ilə dosluq qadağan edilir. Bu barədə " Qurani Kərim"də açıq aşkar dəlillər mövcuddur: " Ey iman gətirənlər. mömünləri qoyub kafirləri dost tutmayın! Allaha öz əleyhinizə açıq bir dəlilmi vermək istəyirsiniz" (Ən- Nisa. 144)

Azərbaycan torpaqları erməni işğalı altındadır. ermənilər Qarabağın məscidlərini viran qoyub. Neçə-neçə müsalman qızl-gəlinlərini əsir deərək başlarına olmazın zülmünü açıblar. Ermənilərin isə bölgədə an yaxın müttəfiqi özünü islam dövləti adlandıran İrandır. Hər birimizə məlumdur ki, Qarabağın bütün sərivəti İrana daşınıb. Halbuki Qarabağda talan edilər hər şey müsalmanlara məxsusdur. Hədislərin birində Peyğəmbər əfəndimiz buyurmuşdur: Özü üçün istədiyini mömün qardaşı üçün istəməyən həqiqi mömün ola bilməz" Bu gün Qarabağın var dövlətini, qəbirsanlıqlarındaki mərmər qəbir daşlarını irana daşıyan fars, dağıtdığı qəbirlərin, sökdüyü evlərin sahiblərinin çəkdiklərini özləri üçün arzulayarlarmı? Axı onlar özlərini mömün dövlətlərini isə islam dövləti hesab edirlər.

Bu gün yenədə səlibçilər tərəfindən islam dininə qarşı əvvəlkilərdən fərqli, ancaq eyni mahiyyət daşıyan basqılar mövcuddur. Yenə də səlibçilərə qarşı nə Ərəb nədə Fars dayanacaq. Bu yürüşlərin qarşısını alan tək bir millət var, o da TÜRK MİLLƏTİDİR!

DİNİNİ ANCAQ TANRI ORDUSU TÜRKLƏR QORUMAĞA QADİRDİR! TANRI TÜRKÜ QORUSUN!

NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
bursa escort bursa escort konya escort selçuklu escort kulu escort akşehir escort cihanbeyli escort meram escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri