izmir escort instagram takipçi satın al izmir escort antalya escort bursa escort porno izle izmir escort antalya escort takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram takipçi kasma
Giriş Tarihi : 29-12-2019 21:09

Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi Game of Thrones'un esinlenildiği yaşanmış bir iç savaşı size anlatacağım

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi Game of Thrones'un esinlenildiği yaşanmış bir iç savaşı size anlatacağım. Güllerin Savaşı, İngiltere’de 1455-1485 tarihleri arasında yaşanan iç savaşın adıdır. Savaşa Güllerin Savaşı adı verilmesinin nedeni, savaşan iki hanedanın da armasında gül bulunmasıdır. Kaderin cilvesine bakın ki taht iki hanedana da kalmamıştır. Fakat iki hanedanın soyundan gelenlerin birleşmesi sonucu ortaya yeni bir hanedan çıkmıştır. Savaşın Sebepleri III. Edward, Fransa ile Yüzyıl Savaşlarını başlatan kral olarak İngiliz tarihine geçmişti. Bu kralın tarihte bir ünü daha vardı. O da III. Edward'ın soyundan bir çok hanedanın gelmesi ve her hanedanın taht üzerinde hak iddia etmesidir. Tahtta hak iddia etmeler sonucu İngiltere uzun süre iç savaş yaşadı. Bu iç savaş dönemi Güllerin Savaşı olarak anılacaktı. Lancaster ve York Hanedanları III. Edward'ın soyundan gelen iki hanedandır. Lancasterlerin armasında kırmızı gül York Hanedanının armasında ise beyaz gül bulunmaktadır. İngiltere kralı V. Henry öldüğünde yerine bir yaşındaki oğlu VI. Henry tahta oturtulmuştu. Parlamento tarafından bir naipler heyeti kurulmuş ve ülkenin bu heyet tarafından yönetilmesine karar verilmişti. Bu heyet bir yaşındaki kralın amcalarından oluşuyordu. Kralın annesi ise Fransız Prensesiydi ve İngiliz soyluları tarafından yarı tutsak bir şatoda tutuluyordu. Bu tutsaklık sırasında kralın annesi Owen Tudor ile gizlice evlendi. Bu evlilikten Edmond ve Jasper adında iki oğlu oldu. Kral, reşit olduktan sonra kardeşlerine asalet unvanı verdi. Daha sonra bu soydan yeni krallar filizlenecekti. 1437 yılında Kral Henry 16 yaşına basmıştı ve 16 yaşına basar basmaz naipler heyetinden yönetimi devraldı. Amcalarının Fransa'ya karşı düşmanca politikalarını terk eden kral, Fransa Kralı VII. Charles'ın yeğeni Anjoulu Margeret ile evlendi. Bu kadın kralın sonunu da getirecekti. 1452 yılına kadar ülkeyi Anjolu Margeret yönetti. Fakat ülkenin yönetimi her geçen gün kötüye gidiyordu. Kralın akli melekeleri yerinde değildi. Bunun üzerine parlamento kötü gidişe dur demek için kralın en popüler amcası York Dükü ve İrlanda Valisi Richard'ı Londra'ya çağırdı. Richard, kral naibi olarak görev yaparken hem kraliçenin etkinliğini azaltmayı ihmal etmiyor hem de kendi konumunu güçlendiriyordu. York Dükü, sarayın ve kraliçenin tüm müsrif harcamalarını kesmiş ve kraliçeyi iyice yönetimden uzaklaştırmıştı. Tam bu sıralar halk arasında kralın tek varisi olan prensin Anjoulu Margeret ile Somerset Dükü Edmund Baeufort'un zinasından doğduğu söylentisi yayıldı. Bir süre sonra VI. Henry'nin akli melekeleri yerine geldi ve York Dükünü görevinden uzaklaştırdı. York Dükünün taraftarları artık krallığın III. Edward'ın oğlu olduğu için York Düküne kalması gerektiğini savunuyorlardı. York Dükü ile Krallık yanlısı asiller arasında bir çok çatışma ve muharebe yaşandı. Son muharebeyi York Dükü kaybetti ve Anjoulu Margeret Dük Richard'ın kellesini vurdurdu. Savaş Kızışıyor Bu olayın üzerine Dük Richard'ın üç oğlu, en büyükleri Edward'ın önderliğinde sancak kaldırdı. Namı sonradan Kral Yaratan olan ve ülkenin en zengin asili Warwick Kontunun Yorklarla birlikte hareket etmesi sonucu Towton Kasabasındaki kanlı savaşta Yorklular galip geldi. VI. Henry, Anjoulu Margeret ve oğulları Prens Edward İskoçya'ya kaçtılar. Lancasterler lidersiz kalmıştı. Yorklular ise bu boşluktan yararlanıp Londra'yı aldılar ve Dük Richard'ın en büyük oğlu York Dükü Edward tahta oturdu ve kral ilan edildi. Kısa süre sonra Warwick Kontu ile Edward'ın arası açıldı. Bu duruma ise bir kadın sebep olmuştu. Beyaz Kraliçe ve Warwick Kontu Bu kadının adı Elizabeth Woodville'dir. İngiliz tarihinde Güllerin Savaşı döneminde saraydaki kadın entrikalarının baş aktörü Elizabeth Woodville sayılabilir. Genç York Dükü Edward,  kral olmuş ve Londra'ya doğru gidiyordu. Eşi ve babası Lancaster Hanedanı tarafında savaşan Elizabeth'in eşi savaşta öldürülmüş, kendisi babasının malikanesinde kalıyordu. Eşinin arazileri vatan haini olduğu gerekçesiyle Elizabeth'in elinden alınmıştı. Elizabeth'in iki oğlu vardı ve oğullarının hakkını kraldan istemek için yolda genç kral Edward'ı beklemeye başladı. Babası soylu biri olmadığı ve eşi de Lancaster taraftarı olduğu için onun kim olduğunu öğrenen Warwick Kontu onu pek iyi karşılamadı. Kral ise onunla birlikte, Elizabeth'in yaşadığı eve kadar gitti. Burada oğullarının mirası olan araziyi onlara vereceğine söz verdi.Kral o süre zarfında Elizabeth'e gönlünü kaptırmıştı ve o bölgede biraz daha oyalandı. Bu süre zarfında Elizabeth ile gizlice evlendi. Bundan haberi olmayan Warwick Kontu, Kral Edward'ın tahtını güçlendirmek için Fransa Kralının kızını Londra'ya getirtti. Amacı Edward ile prensesi evlendirmek ve Fransa'nın Lancasterleri desteklemesini önlemekti. Tüm asilleri toplayan Warwick Kontu Neville, tam evliliği ilan edecekken sözü Kral Edward aldı ve Elizabeth Woodville ile evlendiğini duyurdu. Bu o dönemin İngilteresinde imkansızdı. Çünkü Elizabeth hem alt tabakadan, hem dul ve çocuklu hem de kraldan yaşça büyüktü. Ayrıca Lancaster taraftarı bir aileden geliyordu. York Hanedanında kralın küçük kardeşi Richard hariç bu evliliği hiçbiri onaylamadı. Elizabeth ise saraya yerleşmiş ve taç giymişti. Önce ailesine mensup kişilerin iyi konumlara atanmasını sağladı. Sonra çok kalabalık olan aile üyelerinin ülkenin en asil ailelerinin üyeleriyle evlenmesini sağladı. Bu durumdan ülkenin asilleri ve Warwick Kontu hiç memnun değildi.Fakat Warwick Kontu tahtta oturttuğu krala sadık kalmakta kararlıydı. Warwick Kontu tüm bu memnuniyetsizlik arasında Lancaster Kralı VI. Henry'yi esir olarak getirtti. Kral bunun karşılığında konta bir armağan vermeliydi. Kont ise kraldan bir şey istemedi. İstediği her şeye sahipti. Kraldan, kralın kardeşlerini kızlarıyla evlendirmesini istedi. Kral bunu hemen kabul etti ve söz verdi. Bu sözden haberi olan Elizabeth bu evlilik sözleşmesini kralın varlığı için bir tehdit olarak görmüştü. Çünkü kralın kardeşleri ülkenin en zengin adamının kızlarıyla evlenecek ve sınırsız bir zenginliğe sahip olacaktılar. Kont ise oğlu bulunmadığı için Yorkluları kendine damat alarak elinde müstakbel kralları bekletiyor olacaktı. Elizabeth kralı bu fikrinden döndürdü. Fakat bu bardağı taşıran son damlaydı. Warwick Kontunun kızı ile kralın kardeşi Clarence Dükü gizlice evlendi ve Kral Edward'a karşı ayaklandılar. Kral Edward'ı esir olarak almayı dahi başardılar. Fakat Warwick Kontu kralın küçük kardeşi Richard'ı hesaba katmamıştı. Richard, parlamentonun diğer ağabeyi Clarence Dükünün krallığını onaylamaması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu. Warwick Kontu elindeki York'u kral yapamayınca, Kral Edward'ı saldı ve damadını da yanına alarak Fransa'ya kaçtı. Elizabeth bu isyan sürecinde bir manastıra sığındı. Çocuklarıyla beraber bu süreçte orada sefalet içinde yaşadı. Taht Tekrar Lancasterlere Geçiyor Fransa’da Anjoulu Margeret ile anlaşan Warwick Kontu, askerleriyle İngiltere'ye çıktı. Kral Edward ise Felemenke'ye kaçmak zorunda kaldı. Kont Warwick küçük kızını VI. Henry'nin oğlu ile evlendirmiş ve VI. Henry'yi tekrar tahta çıkarmıştı. Taht tekrardan Lancasterlere geçmişti. Elizabeth çocuklarıyla beraber tekrar manastıra sığındı. Fakat bu durum uzun sürmedi. Tekrar güç toplayan Yorklu Edward kardeşi Clarence Düküyle anlaştı ve İngiltere'ye geri döndü. Yaptığı Barnet Savaşında Warwick Kontunu kesin yenilgiye uğrattı ve Warwick Kontunu öldürdü. Aynı gün Yorklu Edward'ın birlikleri Anjoulu Margeret ve oğlu Edward'ın ordusunu bozguna uğratıp Anjoulu Margeret'ın oğlu Edward'ı öldürdüler. Yorklu Edward Londra'ya döndükten sonra ilk iş olarak ailesini kurtardı. Sonra ise VI.Henry'yi idam ettirdi. Böylece Lancaster Hanedanının hiçbir yaşayan üyesi kalmamış oldu. Bu dönemden sonra Kral Yorklu Edward, ölünceye kadar barış içinde krallık yaptı. Kral Edward Sonrası Dönem Kral Edward ölmeden önce oğluna naip olarak kardeşi Richard'ı atamıştı. Kraliçe Elizabeth bu duruma karşı çıktı. Ama kralın kesin emri vardı. Bunun üzerine Richard ile Elizabeth'in arası açıldı. Elizabeth çocuklarını tekrardan alıp manastıra çekildi. Elizabeth prensleri de manastıra kapatacaktı. Fakat Richard onlardan önce davrandı ve prensleri kuleye kapattı. Aynı dönemde Kraliçe Elizabeth'in düşmanları tarafından Richard'ın beyni iyice yıkandı ve Richard taç giyme töreninde kendi taç giydi. Bu sırada Lancaster Hanedanı taraftarları Fransa’da sürgünde bulunan Henry Tudor'un etrafında toplanmışlardı. Henry Tudor İngiltere'ye küçük bir askeri birlikle geldi. Henry, Kral Edward'ın kızı Yorklu Elizabeth ile evleneceği sözünü vererek; Richard'a tepkili York asillerinin de desteğini kazandı. Kral Richardla, genç Henry'nin orduları Bosworth Fieldde karşılaştılar. Başlangıçta Richard'ın ordusu Henry'yi bozguna uğratmıştı. Fakat krala sadakatini bildiren ve sonra kralın askerlerine arkadan saldıran Lord Stanley Richard'ı gafil avlamış ve bu şaşkınlıkla beraber bozgun havasında atsız kalan Kral Richard öldürülmüştü. Ölmeden önce ise efsanevi sözü olan bir ata tüm krallığım feda sözünü söylemişti. Aynı gün Henry Tudor VII. Henry unvanı ile kendini kral ilan etmiştir. Sonra söz verdiği gibi Kral Edward'ın kızı Yorklu Elizabeth ile evlenen Henry Tudor, hanedanının armasını kırmızı gül içine beyaz gül olarak belirledi. Kraliçe Yorklu Elizabeth ise İngiltere tarihinde bir kralın kızı,kardeşi, yeğeni, karısı ve annesi olan tek kraliçedir. 1487 yılında bir kaç York yanlısı Clarence Dükü George'un oğlu olduğunu iddia eden Lambert Simnell'i destekleyerek isyan ettiler. İsyancılar  16 Haziran 1487 yılında Stoke Savaşında Henry Tudor'a yenildiler ve böylece bir iç savaş dönemi olan Güllerin Savaşı Dönemi kapanmış oldu.
NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
bursa escort bursa escort konya escort selçuklu escort kulu escort akşehir escort cihanbeyli escort meram escort porno izle sex hikayeleri seks hikayeleri