M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 17-03-2020 20:55
Güncelleme : 28-08-2020 14:51

Korona Salgını ve Milliyetçilik

İnsanoğlunun bütün sosyal evrimi, dayanışmayı mümkün kılmak hedefi doğrultusunda gerçekleşmiş

İnsanoğlunun bütün sosyal evrimi, dayanışmayı mümkün kılmak hedefi doğrultusunda gerçekleşmiş. Burada anahtar sözcük dayanışma: Bir karınca kolonisi gibi süper-organizma haline gelmiyoruz. Dayanışma, her bir insanın bir birey olduğunu, kendi çıkarları ve özgürlüğü doğrultusunda irade sahibi olduğunu da vurgulayan bir ifade. Dayanışma, hem her bireyin son tahlilde karlı çıkmasını sağlıyor, hem de bireyleri aşan, onları birleştiren bir üst-yapı doğuruyor: cemiyet.

Şüphesiz dayanışma adına geliştirdiğimiz en önemli sosyal uzantı millettir. Dayanışmayı mümkün kılan en önemli gelişmemiz dil yeteneğimizdi, dillerimizin yarattığı zihin kümeleri etrafında şekillenen, hem modern öncesi, hem modern haliyle “millet”, insan cemiyetinin uyum içerisinde, bireylerin çıkarına olacak “büyük organizasyonları” gerçekleştirebilmesini mümkün kılmıştır. Büyük organizasyonlar her zaman bireyin, hatta cemiyetin çıkarına olmayabilir, evet, ama evrimleşme sebebi budur. Evrim kördür, evrimin yarattığı haliyle baş parmağımız diğer parmaklarımızın karşısında konumlanıyor ve alet kullanabiliyoruz, aynı özelliği silah kullanıp türdaşımıza saldırmak için de kullanıyor olmamız neticeyi değiştirmeyecektir.

Şu halde, hele ki kriz anlarında, ancak bir bütün olarak cemiyetin seferber edilmesiyle çözümü mümkün olan sorunlarla karşılaştığımızda, “millet olma hali” en büyük silahımızdır. Ancak bu sayede bir bireyi diğerine bağlar, insanları hiç karşılaşmadığı başka insanların iyiliği için çalıştırabilir, bu sayede topyekun “iyi” olmayı başarabiliriz. Şimdi korona salgını ülkemize gelmiş ve bir kriz ortamını buraya da taşımışken, vatandaşın, yani millet mensubu olmasını beklediğimiz insanların neler yaptıklarını görelim. Sosyal medyaya baktığımda, e-konser veren bir insan gördüm. “Öğrenciler evlerine yollandı. Sınava hazırlanıyorlar, stres yapmasınlar. Çözemedikleri soruyu bana mesajla atabilirler, çözer yollarım” diyen öğretmen gördüm. Bilinçlendirme kampanyaları düzenleyen, doğru bilgiyi yaymak için çabalayan, hurafeleri, infial yaratma maksatlı dezenformasyonları bozmaya çalışan gönüllüler gördüm. Bu tiplerin çoğunun ortak özelliği, “laikçi” diye aşağılanan kesimden olmaları. İşe yarar ya da yaramaz, bir yanda "bu karantina/tedbir döneminde faydam olursa şunu yapabilirim/yaptım" diyen insanlar. Diğer yanda, “camiye gitmeye devam edeceğiz, diyanetin şahsi fetvasıdır” diyenler. Karantinadan kaçıp, otobüsle memlekete dönmeye çalışan umreciler. Hatta, polisin yüzüne tükürenler. “Allah’a inanana bir şey olmaz” diyenler. Tedbir alanlarla dalga geçenler, ilahiri ve ila…

Bunların da ekseriyetle ortak özelliği, “muhafazakar” olmaları. Muhafazakarlar şöyle, öteki böyle tartışmalarından başka bir şey söyleyeceğim: İlk örnekte bir millet olma halinden söz edebiliriz. İkinci örnekteki kesim millet olma halimizi yitirmemize sebep olurlar. Millet olabilmemiz için ikinci kesimin baskılanması, sonra dönüşmesi lazım. Kendisini hiç tanımadığı insanların oluşturduğu bir kimliğe ait hissedip, tanımadığı ve tanışmayacağı bu insanlara dair kaygı duyan, millet mensubudur. Onlara el uzatmayı vazife sayıp imkanlarınca buna uğraşan da, milliyetçi. Birileri, kendilerine milliyetçi demeseler bile, millet olma halinin ne anlama geldiğini biliyor. Ancak hep birlikte hareket eder, dayanışma gösterirsek, maddi manevi birbirimize destek olursak bu krizi en az zararla atlatacağımızı biliyorlar. Diğerleriyse, kendi küçük dünyalarında, kıt akıllarınca yorumladıklarının karşısındaki her şeye düşmanlar. İdrak yollarının tıkalı oluşu yalnızca kendilerine zarar vermiyor, cemiyete de zarar veriyorlar. Kafasız ve aşiretperest, daima kendini ve dar çevresinin çıkarını düşünen, cemiyetiyle var olduğunu ve uzun vadede cemiyetiyle var olmaya devam edebileceğini idrak edemeyen sürülerden millet çıkmaz.

Tuhaf sanrıların, saplantıların elinde esir olmuş, hiçbir faydası olmayan bu “güruh” mensupları, tedbirsizlik, düşüncesizlik ve pervasızlıklarıyla zarar verirken, aslında çok daha derin bir yara açıyorlar: Bizlere, “bunlarla aynı milletten miyiz şimdi?” diye sorduruyorlar. Kıyafeti nedeniyle genç kızlarımıza dil uzatmaları… Zayıf gördüklerine çullanmaları, güçlüye tapınmaları… “Benden” hissettiklerini, her türlü alçaklığı yapsa bile gözü kara savunmaları. Sürü olup saldırmaları, gencecik çocukları döverek öldürmeleri… Bütün bunların üstüne, şimdi, böyle manzaralar. Eziliyor, horlanıyor denen bu kitleler, “kitle” bile değil, yalnızca kalabalık, bir “güruh” olduklarını, şimdi korona salgınında ispatladılar. Daha acısı, az evvel ifade ettiğim gibi, çevresini düşünen, faydalı olmaya çalışan insanların hem moralini bozuyor, hem “millet olma” zeminini onların altından bir halı gibi çekiyor, hem de bütün mücadeleyi baltalayarak kazanımı engelliyorlar.

Tesadüfen Türkiye’de doğmuş ve yaşıyor olmak, aynı milletten olmak için yeterli değildir. Bir mensubiyet hissi, bu hissin doğuracağı asgari sorumluluk, herhalde millet olabilmenin ilk şartıdır. O hissin ve daha önemlisi sorumluluk telakkisinin gelişmesi içinse, “eğitilmiş olmak” gerekiyor. Dün, bu eğitimi sağlayan, gezici ozanlar, rivayetler, kıssalar anlatan, destanlar söyleyen insanlardı. Bu rivayetler, kıssalar, destanlar, onları “paylaşanlar”ın hem “benim gibi başkaları da var” demesini sağlıyor, hem de olası senaryolarda nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyordu. Akli melekeleri tuhaf inanışlar ve şartlanmışlıkla büsbütün baskılanmış insanların bu telakkiyi geliştirmeleri mümkün değil.

Milliyetçiliğimiz, millet olma halini baltalayan, maalesef “geleneksel milliyetçi akımların” insan kaynağını da teşkil etmiş “ortalama Anadolu insanı” ile mücadeleyi bir şart, Türklerin hayatta kalması için hayati bir mesele olarak önümüze koyuyor. Bu kitlenin belirleyiciliğini önce baskılayıp, sonra bu kitleyi dönüştürmek için yollar aramak, en önemli vazifemizdir. Korona salgını akabinde farklı insan tiplerinin tepkilerini tarttığımda, bu ikinci tipin siperde, sokakta yahut kamusal alanda yanımda olmasının bana her zaman zarar vereceğini yeniden idrak ettim. “Otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğu” olarak, iyi, güzel ve “ortak” olan her şeyi “müştereğin trajedisi”ne kurban eden bu güruhla birlikte daha çok otobüs kaçıracağız diyorum.

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA