Murat Özbülbül
Giriş Tarihi : 15-01-2021 15:11

Özgürlük

Özgürlük, bireyin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur.

Çoğunlukla hakların diliyle ifade edilen özgürlük, kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kimse tarafından zorla engellenmemesi ya da durdurulmamasını belirtir.

Çağdaş ve hümanist toplumlarda toplumun her bir üyesinin doğal olarak sahip olduğu ve devletler, dinler ya da başka otoriteler tarafından esirgenemeyecek yahut da ortadan kaldırılamayacak olan hakları vardır. Yaşamak, üremek, beslenmek, barınmak, düşünmek, eğlenmek işte bunların hepsi doğal hakların asla vazgeçilemeyecek birer unsurudur. Bu haklar insan doğasının olmazsa olmaz parçalarıdır. Bunlar kendi başına, insan doğası gereği öyle olması gereken haklardır, yasalar, ahlak kuralları, gelenek ve görenekler bu doğal hakları destekleyici ve besleyici yönde olmalıdır, geçmişten gelen ve bu yönde olmayan her türlü kanun ve kural ile gelenek ve görenek ise muhakkak ortadan kaldırılmalıdır.

Bir insanın yaşamasını, düşünmesini ve yahut da çocuk sahibi olmasını engelleyecek hiçbir güç asla ve kat’a kabul edilemez. Özgürlükten bahsediyorsak doğal hakkın üzerinde ve doğal hakları tehdit eden siyasi, askeri, ekonomik ve yahut da dini hiçbir güç ya da otorite kabul edilemez. Şayet böyle bir otorite var ise o zaman da zaten özgürlükten bahsetmek mümkün olmaz.

Özgürlük kavramı hem bireyi ve hem de toplumu ilgilendirir. Netice itibari ile başka hiçbir insanın olmadığı ıssız bir adada yaşayan bir kişinin özgür olup olmaması diye bir tartışma bahse konu edilemez. Eğer özgürlükten konuşacaksak bu toplum içindeki bireyin konumunu ilgilendiren bir durum demektir.

Bu noktada en temel soru şudur her bir birey toplum içinde engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçip, yapabiliyor ve hareket edebiliyor olabilir mi? Burada toplumun başka bireyleri ile bir çatışma yahut da menfaat çelişkisi ortaya çıkmaz mı?

Elbette çıkar bu yüzden de bir insanın özgürlüğünün sınırları başka bir insanının özgürlük sınırlarının başladığı noktada biter ilkesi ya da kuralı geçerlidir. Bu durumda insanlar toplum içinde yada toplum halinde yaşayabilmek için özgürlüklerinin sınırlandırılmasını kabul etmek zorunda kalmaktadırlar.

Bu noktada önemli olan husus bu sınırlandırılmaların otoriter bir dayatma değil, rızaya dayalı, akılcı ve adaletli olmasıdır. Eğer sınırlandırmalar rızaya dayalı, akılcı ve adaletli olursa toplumsal yaşamdaki çatışmalar çok büyük bir kolaylıkla önlenebilir. İnsani egemenlik kavramı da bu noktada doğmuş hümanist ve devrimci bir kavramdır. Çünkü ancak özgür bireylerin egemenliğin eşit birer paydaşı olduğu, çağdaş toplumlarda bu tip sınırlamalar keyfi ya da dayatmacı olarak değil, toplumun ortak kararı ile alınabilir ve uygulanabilir.

Diğer yandan özgürlüklerin tesisi ve doğal hakların korunabilmesi için talep edilen temel koşulların temininde de bir sorun olmaması gerekir. Örneğin bir toplumda herkese yetecek kadar su, gıda ve barınak olduğu müddetçe rızaya dayalı, akılcı ve adaletli bir sınırlama ya da paylaşım tesis edilebilir. Fakat özellikle de insan yaşamını tehdit edebilecek boyuttaki yetersizlikler rızaya dayalı, gönüllü sınırlamaları ve uzlaşıları ortadan kaldırır, güç ve otorite kullanımı ile ortaya çıkan adaletsiz dayatmacı yoksunluklar baş gösterir. Böyle durumlarda özgürlükler ortadan kalkar ve özgürlükçü toplum yapısı dağılır. İşte tam da bu yüzden doğal hak olarak nitelenen ihtiyaçların yeterli miktarda temini özgürlüklerin korunabilmesi açısından çok ama çok önemlidir.

İnsanlık tarihi boyunca başta saltanatlar ve dinler olmak üzere bir çok yönetim sistemi özgür bireyi ve özgürlükçü toplumu ortadan kaldıracak dayatmalar ile egemen olmuştur. Özellikle Hümanist çağ öncesi muhayyel ilahların kulu olarak görülen insan, aynı ilahların temsilcisi olduğunu iddia eden hanedan ve ruhban sınıflarının egemenliği altında; onların kölesi ya da kuluydu. İnsan hakları evrensel bildirgesinin yayınlanmasına kadar geçen yüzlerce yıl boyunca özgür insanı ve özgürlükçü toplumu savunan, yasal bir temele oturtan ve doğal haklarını güvence altına alan hiçbir sistem var olmamıştır.

Türk toplumu ise ancak geçtiğimiz yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirmiş olduğu Cumhuriyet devrimleri sayesinde dinin ve hanedanın egemenliğini kırarak kişi özgürlüğünü, özgürlükçü toplumu ve insanın doğal haklarını koruyan bir hukuki ve siyasi sisteme kavuşabilmiştir. Bu manası ile geçmişte kul olan Türkler yeni toplumun özgür ve hak, hukuk sahibi vatandaşları seviyesine çıkabilmişlerdir.

Dinlerin insan egemenliğini, kişi hak ve hukukunu tanımayan sistemini laiklik yahut da halkçılık, hanedanların millet egemenliğini, milli irade ve hukukunu tanımayan sistemini cumhuriyet ile ortadan kaldıran Türk devrimleri çağdaş özgürlükçü toplum ve özgür insan yaratmanın en önemli unsurlarıdır. Türk devrimlerinin bu iki asli unsurunu korumak ve kollamak Türk milleti için özgürlükleri savunmanın tek ve vazgeçilmez yoludur.

Milliyetçiliği otoriter ve militarist dayatmacı özgürlükler karşıtı bir ideoloji zanneden kesim, milliyetçiliğin milli egemenlik talebinden başka bir şey olmadığını, özgür insanın yer almadığı bir milli egemenlik kavramının ise düşünülemeyeceğini ne yazık ki kavrayamıyorlar. İşte milliyetçiliğin bu yönünü yeni nesillere muhakkak öğretmemiz gerekmektedir.


Murat Özbülbül

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat Özbülbül

Murat Özbülbül

DİĞER YAZILARI Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -2- 05-04-2021 10:13 Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -1- 19-03-2021 09:52 Dokunulmazlıklar Sorunu 03-03-2021 09:24 Anayasa ve Laiklik İlkesi 15-02-2021 09:53 Dil Meselesi 07-02-2021 08:55 Ankara'nın Ruhu 31-01-2021 10:58 Laiklik Nedir Ne Değildir 23-01-2021 11:41 Özgürlük 15-01-2021 15:11 Karanlık Fabrikalar Geliyor 08-01-2021 10:21 Türkçe Ezan Meselesi 25-12-2020 10:43 Seçme Saçmalar 19-12-2020 14:04 Şeriat Bizim Hukukumuz mudur? 11-12-2020 13:47 Osmanlıcılık Oynayarak Türk Milliyetçisi Olunamaz 04-12-2020 14:55 Ahlak Meselesi 27-11-2020 10:47 Sözde Değil Özde Demokrasi 23-11-2020 10:44 Kapitülasyonlar Meselesi 13-11-2020 10:22 Her Deprem Bir Sınavdır 06-11-2020 09:51 Cumhuriyet 29-10-2020 16:15 Eğitim Reformu Nasıl Olmalı 23-10-2020 10:32 Earth 2050 16-10-2020 12:30 42 Bin Uydu 08-10-2020 13:24 Olmasaydın Olmazdık 01-10-2020 14:11 Türk İç Savaşı Sona Erdi mi? 25-09-2020 09:29 Türk İç Savaşı 18-09-2020 13:13 Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir 11-09-2020 10:07 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 04-09-2020 09:54 Türk Milletinin İlk Zaferi 30-08-2020 18:01 İmzalanan Sevr Anlaşması'nın İçeriği 27-08-2020 16:51 Sevr İmzalandı mı? 25-08-2020 14:20 Sosyolojik ve İdeolojik Taban Meselesi 14-08-2020 19:36 Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık 06-08-2020 20:13 Frigler, Etrüskler ve Göktürk Alfabesi 30-07-2020 19:53 İstanbul Sözleşmesine Kim Neden Karşı 23-07-2020 21:15 Vahdettin'in Üç Mektubu 16-07-2020 19:56 Adaları Kim Aldı Kim Verdi 09-07-2020 21:20 Osmanlı'da Köle Ticareti 04-07-2020 20:59 Menderes'in İki Büyük Suçu 25-06-2020 20:39 Osmanlı'da Padişah Olmak ya da Olmamak 17-06-2020 21:20 Kılıç Hakkı ve Ayasofya Meselesi 11-06-2020 20:45 Mustafa Kemal Batıcı Mıydı? 07-06-2020 20:06 Demokrasi Nedir, Ne Değildir? 28-05-2020 20:55 Milli Ekonomi Davası 21-05-2020 20:07 Geçmişte Yaşayan Milliyetçiler 18-05-2020 20:07 Dr. Rıza Nur Meselesi ve Türk Milliyetçilerini Zehirleyen Anılar 07-05-2020 21:33 Dr. Rıza Nur Meselesi 30-04-2020 20:30 23 Nisan 1920: Türk Milletinin Egemenlik Kavgasına Konan Nokta 23-04-2020 20:32 Törenin Üstünlüğü 16-04-2020 20:16 Türkçe Bir Ordu Dilidir 09-04-2020 20:45 Nasıl Bir Gelecek 02-04-2020 20:47 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Türk-İslam Sentezi Mümkün mü 20-02-2020 20:02 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Milliyetçi Siyaset Otoriter ve Militarist Olmak Zorunda mı 28-11-2019 21:17 Yeni Bir İnsan Irkı Mı Doğuyor 21-11-2019 18:00
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA