Murat Özbülbül
Giriş Tarihi : 23-11-2020 10:44

Sözde Değil Özde Demokrasi

Milliyetçi ideoloji yahut da dünya görüşü en temelinde milletin egemenlik haklarına sahip olmasını talep etmektir.

Egemenlik hakkının başında da kural koyma, kanun ve bütçe yapma hakkı gelmektedir. Bu hakların millete ait olmasını savunmayan kişiye yahut da dünya görüşüne asla milliyetçilik adı verilemez.

Esası itibari ile milliyetçi dünya görüşü milletin her bir ferdinin egemenlik hakkına ortak olmasına sahip çıkar, milliyetçi ideolojinin en temel amaç ve hedefi budur, bu olmalıdır.

Bir milletin her bir ferdinin egemenliğin paydaşı olması, alınacak kararlarda, konulacak kurallarda ve yapılacak kanunlarda söz söyleme hakkı olması ise ancak ve ancak demokratik rejimlerde mümkündür.

Bir kişi için egemenliğin paydaşı olmak ancak demokratik rejimlerde mümkündür; çünkü sadece ve sadece demokrasilerde vatandaşlar kararlara katılma yahut da katılmama hakkında söz sahibi olabilirler.

Milliyetçi sistemlerden önce yerküreye hakim olan dini sistemlerde ise bırakın sıradan vatandaşları, insanların dahi kanun yapma, kanunları değiştirme ve kural koyma hakkı yoktur. Bu tip sistemlerde kanunların muhayyel ilahlar tarafından yapıldığı ve uyulması için insanlara tebliğ edildiğine inanılır, ister yönetici olsun isterse de yönetilen herhangi bir kişinin bu kanun ve kurallara müdahale etme hakkı asla yoktur.

Dini sistemlerde yöneticilerin asli görevi kanun yapmak değil, insanların ilahlardan geldiği iddia edilen kanunlara harfiyen uymasını sağlamaktır. Sistem uyarınca bu görevi ilahların o yöneticilere tevdi ettiğine inanılır. Yöneticiler ise sıradan halk arasından değil ilahlar tarafından seçildiği iddia edilen özel kişi ve aileler arasından belirlenir. Sıradan vatandaşların sadece kural koyma kanun yapma hakkı değil kimler tarafından yönetileceklerini belirleme hakkı da yoktur.

Kanun yapma ve kural koyma hakkı olmadan bir demokrasinin varlığından bahsetmek nasıl mümkün değilse, milliyetçi ideolojinin varlığından da bahsetmek asla mümkün değildir.

İşte tam da bu yüzden milliyetçi ideoloji ancak ve ancak demokratik sistemlerde kendine yer bulabilir.

Ne yazık ki birçok kişi için milliyetçilik demokrasinin olmadığı, otokrat yönetimleri çağrıştırır hale gelmiş yahut da getirilmiştir. Oysa bu çok ama çok yanlış bir bakış açısıdır diktatörlüklerde yahut da otokrasilerde bir milleti oluşturan sıradan vatandaşların söz söyleme, karar verme yahut da kanun yapma hakkı bulunmaz, böyle bir sistem ile milliyetçiliğin uyuşması nasıl düşünülebilir?

Benzer bir şekilde milliyetçilik saltanatlar ile de anılır olmuştur bu da son derecede yanlış bir bakış açısıdır. Bir toplumda saltanat varsa o toplumda milli egemenlikten bahsetmek mümkün değildir. Milli egemenliğin olmadığı bir sistem de ise milliyetçilikten ve milliyetçi ideolojiden bahsetmek son derecede mantıksızdır.

Eğer bir milliyetçiyseniz; bir milletin egemenlik hakkını savunmanız gerekir ki, bu sultanların, kralların, hanların, padişahların, imparatorların yahut da çarların egemenlik hakkına ve iktidarlarına karşı olmayı gerektirir. Bütün milliyetçi sistemler ve demokrasiler beni tanrı seçti, bu yüzden egemenlik benim hakkım diyen asillerin iktidarına karşı savaşılarak kurulmuştur.

Eğer bir milliyetçiyseniz; bir milletin egemenlik hakkını savunmanız gerekir ki bu hakların başında da yasa yapma kanun ve kural koyma hakkı gelir bu durumda ilahi olduğu iddia edilen sistemlere ve iradelere karşı çıkmanız, laik yahut da seküler olmanız gerekir.

Sonuç olarak eğer bir milliyetçiyseniz seküler ve demokratik bir rejim dışında herhangi bir rejimi savunmanız, son derecede mantıksız ve milliyetçi ideoloji ile çelişik bir durum olacaktır.

Evet ben de biliyorum, birçok çevrede milliyetçilik denilince demokrasinin olmadığı Hitler, Franko ve yahut da Mussolini rejimleri ilk akla gelenler oluyor. Bu rejimler tarafından işlenen insanlık suçları hepimizin hafızalarında taptazeyken, milliyetçiliğe sempatik bir gözle bakmak bazıları için mümkün olmuyor. Oysa bu rejimlerin tamamı diktatörlüktür ve bir diktatörlüğün niye milliyetçi ideolojiye aykırı olduğunu da yukarıdaki paragraflarda izah etmiştim. Milliyetçi olmayan rejimler üzerinden, milliyetçi dünya görüşünü karalamak, kötülemek ne kadar mantıklı ve doğrudur siz okurlarımın takdirine bırakıyorum.

En nihayetinde sözde değil özde demokrasiye inanmadan bir insanın milliyetçi olması, milletin egemenlik haklarını savunması ve milletin her bir ferdine kıymet vermesi mümkün değildir.


Murat Özbülbül

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat Özbülbül

Murat Özbülbül

DİĞER YAZILARI Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -2- 05-04-2021 10:13 Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -1- 19-03-2021 09:52 Dokunulmazlıklar Sorunu 03-03-2021 09:24 Anayasa ve Laiklik İlkesi 15-02-2021 09:53 Dil Meselesi 07-02-2021 08:55 Ankara'nın Ruhu 31-01-2021 10:58 Laiklik Nedir Ne Değildir 23-01-2021 11:41 Özgürlük 15-01-2021 15:11 Karanlık Fabrikalar Geliyor 08-01-2021 10:21 Türkçe Ezan Meselesi 25-12-2020 10:43 Seçme Saçmalar 19-12-2020 14:04 Şeriat Bizim Hukukumuz mudur? 11-12-2020 13:47 Osmanlıcılık Oynayarak Türk Milliyetçisi Olunamaz 04-12-2020 14:55 Ahlak Meselesi 27-11-2020 10:47 Sözde Değil Özde Demokrasi 23-11-2020 10:44 Kapitülasyonlar Meselesi 13-11-2020 10:22 Her Deprem Bir Sınavdır 06-11-2020 09:51 Cumhuriyet 29-10-2020 16:15 Eğitim Reformu Nasıl Olmalı 23-10-2020 10:32 Earth 2050 16-10-2020 12:30 42 Bin Uydu 08-10-2020 13:24 Olmasaydın Olmazdık 01-10-2020 14:11 Türk İç Savaşı Sona Erdi mi? 25-09-2020 09:29 Türk İç Savaşı 18-09-2020 13:13 Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir 11-09-2020 10:07 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 04-09-2020 09:54 Türk Milletinin İlk Zaferi 30-08-2020 18:01 İmzalanan Sevr Anlaşması'nın İçeriği 27-08-2020 16:51 Sevr İmzalandı mı? 25-08-2020 14:20 Sosyolojik ve İdeolojik Taban Meselesi 14-08-2020 19:36 Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık 06-08-2020 20:13 Frigler, Etrüskler ve Göktürk Alfabesi 30-07-2020 19:53 İstanbul Sözleşmesine Kim Neden Karşı 23-07-2020 21:15 Vahdettin'in Üç Mektubu 16-07-2020 19:56 Adaları Kim Aldı Kim Verdi 09-07-2020 21:20 Osmanlı'da Köle Ticareti 04-07-2020 20:59 Menderes'in İki Büyük Suçu 25-06-2020 20:39 Osmanlı'da Padişah Olmak ya da Olmamak 17-06-2020 21:20 Kılıç Hakkı ve Ayasofya Meselesi 11-06-2020 20:45 Mustafa Kemal Batıcı Mıydı? 07-06-2020 20:06 Demokrasi Nedir, Ne Değildir? 28-05-2020 20:55 Milli Ekonomi Davası 21-05-2020 20:07 Geçmişte Yaşayan Milliyetçiler 18-05-2020 20:07 Dr. Rıza Nur Meselesi ve Türk Milliyetçilerini Zehirleyen Anılar 07-05-2020 21:33 Dr. Rıza Nur Meselesi 30-04-2020 20:30 23 Nisan 1920: Türk Milletinin Egemenlik Kavgasına Konan Nokta 23-04-2020 20:32 Törenin Üstünlüğü 16-04-2020 20:16 Türkçe Bir Ordu Dilidir 09-04-2020 20:45 Nasıl Bir Gelecek 02-04-2020 20:47 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Türk-İslam Sentezi Mümkün mü 20-02-2020 20:02 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Milliyetçi Siyaset Otoriter ve Militarist Olmak Zorunda mı 28-11-2019 21:17 Yeni Bir İnsan Irkı Mı Doğuyor 21-11-2019 18:00
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA