Murat Özbülbül
Giriş Tarihi : 20-02-2020 20:02
Güncelleme : 23-10-2020 23:29

Türk-İslam Sentezi Mümkün mü

Bir sentezden ve bir sentezin mümkün olup olmadığından bahsedebilmek için önce sentezlenecek şeylerin ne olduğunu iyi tarif etmek ve iyi anlamak gerekmektedir

Bir sentezden ve bir sentezin mümkün olup olmadığından bahsedebilmek için önce sentezlenecek şeylerin ne olduğunu iyi tarif etmek ve iyi anlamak gerekmektedir. Türk nedir ve İslam nedir konusunda hemfikir olmadan bir tarif ve tanım üzerinde uzlaşmadan bir sentezin mümkün olup olmayacağını iddia etmek anlamsızdır. İslam’ın ne olduğu konusunda fazla tartışma yok İslam’ı en temelde bir inanç ve bu inanç etrafında biçimlenen bir dini sistem ile bu sisteme bağlı yaşam biçimi olarak tanımlayabiliriz. İslam dinine inanan bir kimse bu dinin kutsal kitabı olan Kuran’da belirtilen kural ve kaidelere uymak, bütün yaşamını bu değiştirilemez kural ve kaidelere göre şekillendirmek zorundadır. Sanırım buda herkesin hemfikir olduğu bir husustur. Türk nedir sorusunun cevabı ise biraz daha karmaşıktır, kimi tanıma göre Türk aynı genetik kökten gelen, aynı genetik mirası paylaşan insanlardan oluşan bir topluluktur, kimine göre ise ortak bir kültürü paylaşan insanlar bütünüdür. İster genetik, isterseniz de kültürel birliktelik iddiasını kabul edin sonuçta fark etmez; Türk’ün belirli genetik özellikler ve kültürel değerlere sahip bir insan topluluğuna verilen ad olduğu tartışmasızdır. Türkler tarih boyunca Şamanizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi bir çok dine inanmış, bu dinlerin kurallarını ve yaşam biçimini kabul etmiştir. Tarih boyunca ve zamanımızda Teist Türkler olduğu gibi, Ateist, Deist, Panteist ve Agnostik Türkler de her daim var olmuşlardır. Irki, toplumsal ve insani bir kimlik ile herhangi bir inanç sentezlenebilir mi? Buradaki sentezlemeyi birleştirmek olarak kabul edersek Türk İslam sentezi sonuçta Müslüman Türkler anlamına gelir ve bu manası ile de Türk kimliğinin sadece küçük bir parçasını da tarif etmiş olabilir. Türk’ü sadece bir ırk olarak kabul eder ve Türk kültürünü hiç dikkate almazsanız böyle bir tanımın mümkün olabileceğini düşünebilirsiniz lakin Türk kültürünü de dikkate aldığınızda başka bir kültürün değerlerini kabul eden bir Türk’ün Türklük vasfını ne kadar koruyabildiğini de tartışmak gerekir. İslam'ı kabul edip Müslüman olan Türklerin sadece İslami kuralları, ve hukukunu da kabul etmiş olmaları yetmez, İslami yaşam biçimini ve kültürü de kabul etmeleri gerekir, işte çelişki de tam bu noktada başlar Müslüman, Hristiyan ya da Musevi olarak yabancı bir kültürün değerlerini benimseyen bir Türk ne kadar Türk kalabilir? Diğer yandan işin birde ideolojik, siyasi ve hukuki yönü var herhangi bir dini kabul eden bir Türk olabilir, lakin Türk Milliyetçisi olamaz çünkü, milliyetçilik bir egemenlik iddiasıdır. Dinlerde egemenlik ilahlara aittir ve toplumun yönetileceği kuralları o ilahların koyduğu, elçileri ve kitapları vasıtası ile insanlara tebliğ ettiği iddia edilir. Dinler toplumu yönetecek kişilerin de ilahlar tarafından seçilmesi ve kendi ruhban sınıfı tarafından tasdik edilmesini kabul eder. Oysa milliyetçi düşünce biçimi egemenliğin insanlara ait olduğunu, toplumu yönetecek kanun ve kuralları bu insanların koyması gerektiğini ve toplumu yönetecek kişilerinde insanlar tarafından belirlenmesini ya da en azından onanmasını talep eder. Dinler ve milliyetçi ideolojiler egemenlik konusunda çok derin bir ayrılık içindedir, görüşleri arasında uçurum vardır bu yüzden milliyetçi ideolojiler sekülerdir ve milliyetçi bir ideolojiyi dini bir inanç ile sentezlemek mümkün değildir. Bu notada Türk İslam sentezi mümkün müdür sorusunu bir yanıt vermek artık daha kolay, bu mümkün değildir, siyasi ve ideolojik olarak Türk kimliğini ve Türk milliyetçiliğini öne çıkaran Türk’üm diyen bir insan Türk kültürüne yabancı kültürel değerler içeren herhangi bir inanca sahip çıkıp böyle bir inancın kuralları doğrultusunda siyaset yapamaz, yapmaya çalışanın siyasi bir rota tutturabilmesi de mümkün olmaz, durmadan çelişik fikir ve tezler arasında yalpalar durur bir siyasi, hukuki ve ekonomik sistemi net ve sağlam olarak savunamaz. Türk milliyetçiliğinin ve bu milliyetçiliğe sahip çıkan siyasi partiler ve siyasilerin çok uzun zamandır yaşadığı çelişki ve sorunların temelinde hep bu ikilem vardır. Bu yüzden Türk milliyetçiliği davasını savunduğunu iddia eden siyasi partiler başarıya ve iktidara ulaşamamakta, hep hep periferide kalmaktadırlar.


Murat Özbülbül

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat Özbülbül

Murat Özbülbül

DİĞER YAZILARI Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -2- 05-04-2021 10:13 Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -1- 19-03-2021 09:52 Dokunulmazlıklar Sorunu 03-03-2021 09:24 Anayasa ve Laiklik İlkesi 15-02-2021 09:53 Dil Meselesi 07-02-2021 08:55 Ankara'nın Ruhu 31-01-2021 10:58 Laiklik Nedir Ne Değildir 23-01-2021 11:41 Özgürlük 15-01-2021 15:11 Karanlık Fabrikalar Geliyor 08-01-2021 10:21 Türkçe Ezan Meselesi 25-12-2020 10:43 Seçme Saçmalar 19-12-2020 14:04 Şeriat Bizim Hukukumuz mudur? 11-12-2020 13:47 Osmanlıcılık Oynayarak Türk Milliyetçisi Olunamaz 04-12-2020 14:55 Ahlak Meselesi 27-11-2020 10:47 Sözde Değil Özde Demokrasi 23-11-2020 10:44 Kapitülasyonlar Meselesi 13-11-2020 10:22 Her Deprem Bir Sınavdır 06-11-2020 09:51 Cumhuriyet 29-10-2020 16:15 Eğitim Reformu Nasıl Olmalı 23-10-2020 10:32 Earth 2050 16-10-2020 12:30 42 Bin Uydu 08-10-2020 13:24 Olmasaydın Olmazdık 01-10-2020 14:11 Türk İç Savaşı Sona Erdi mi? 25-09-2020 09:29 Türk İç Savaşı 18-09-2020 13:13 Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir 11-09-2020 10:07 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 04-09-2020 09:54 Türk Milletinin İlk Zaferi 30-08-2020 18:01 İmzalanan Sevr Anlaşması'nın İçeriği 27-08-2020 16:51 Sevr İmzalandı mı? 25-08-2020 14:20 Sosyolojik ve İdeolojik Taban Meselesi 14-08-2020 19:36 Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık 06-08-2020 20:13 Frigler, Etrüskler ve Göktürk Alfabesi 30-07-2020 19:53 İstanbul Sözleşmesine Kim Neden Karşı 23-07-2020 21:15 Vahdettin'in Üç Mektubu 16-07-2020 19:56 Adaları Kim Aldı Kim Verdi 09-07-2020 21:20 Osmanlı'da Köle Ticareti 04-07-2020 20:59 Menderes'in İki Büyük Suçu 25-06-2020 20:39 Osmanlı'da Padişah Olmak ya da Olmamak 17-06-2020 21:20 Kılıç Hakkı ve Ayasofya Meselesi 11-06-2020 20:45 Mustafa Kemal Batıcı Mıydı? 07-06-2020 20:06 Demokrasi Nedir, Ne Değildir? 28-05-2020 20:55 Milli Ekonomi Davası 21-05-2020 20:07 Geçmişte Yaşayan Milliyetçiler 18-05-2020 20:07 Dr. Rıza Nur Meselesi ve Türk Milliyetçilerini Zehirleyen Anılar 07-05-2020 21:33 Dr. Rıza Nur Meselesi 30-04-2020 20:30 23 Nisan 1920: Türk Milletinin Egemenlik Kavgasına Konan Nokta 23-04-2020 20:32 Törenin Üstünlüğü 16-04-2020 20:16 Türkçe Bir Ordu Dilidir 09-04-2020 20:45 Nasıl Bir Gelecek 02-04-2020 20:47 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Türk-İslam Sentezi Mümkün mü 20-02-2020 20:02 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Milliyetçi Siyaset Otoriter ve Militarist Olmak Zorunda mı 28-11-2019 21:17 Yeni Bir İnsan Irkı Mı Doğuyor 21-11-2019 18:00
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA