Murat Özbülbül
Giriş Tarihi : 09-04-2020 20:45
Güncelleme : 31-08-2020 13:57

Türkçe Bir Ordu Dilidir

Türklerin dili, Türkçe en temelde bir ordu dilidir, bu makalemde Türkçenin neden bir ordu dili olarak evrimleştiğini konu alacağım

Türklerin dili, Türkçe en temelde bir ordu dilidir, bu makalemde Türkçenin neden bir ordu dili olarak evrimleştiğini konu alacağım.

Toplumların üretim biçimleri yaşamlarını ve kültürlerini belirleyen ana unsurdur. Her toplum kendi üretim biçimine özgü bir üstyapı geliştirir. Asya ve Avrupa’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan ve Türk adı verilen savaşçı, göçebe toplumlarda kendi üretim biçimlerine göre bir yaşam tarzı kurmuş, kültür dahil bütün üstyapı kurumları bu yaşam biçimine göre şekillenmiştir. Dil de toplumların yaşam ve üretim biçimlerine göre şekillenen ve insanlar arasında iletişimin ana unsuru olan bu kültürel ögelerin en başında gelmektedir.

Göçebe toplumlar iklim koşullarına da bağlı olarak geniş ve verimli otlaklar arayarak büyük sürülerin peşinde dolaşıp dururlar. Bu onların üretim biçimidir ve bu üretim biçimi onların yaşamlarını şekillendirir, mesela taş, tuğla ya da ağaçtan evlerde değil kolayca kurulup sökülebilen çadırlarda yaşarlar. At ve deve gibi uzun mesafeleri kolayca katedebilen binek hayvanları yetiştirirler, bu hayvanlar onların hayatlarında yaşamsal bir yer tutar. Göçebeler yerleşik çiftçiler ile ticaret yaparak kürk, et, süt, deri gibi ürünleri yerleşiklerin çiftliklerde ürettikleri tahıl ve benzeri ürünler ile takas ederler. Yerleşikler ile göçebeler arasındaki bu ilişki her zaman barışçıl takas ve ticaret olarak ortaya çıkmaz zaman zaman çatışma ve savaşlarda ortaya çıkar.

Sağlam kale duvarları ile korunan yerleşiklerin aksine, her göçebe bozkırda varlığını sürdürebilmek yaşamını, sürülerini ve malını koruyabilmek için silahlı olmak ve savaşmayı bilmek zorundadır. Çelik dövmek, savaş atı yetiştirmek, Türk yayı olarak bilinen kısa yaylar ve ıslık çalan oklar yapmak yanında, organize hareket ederek çok iyi savaşabilen kalabalık topluluklar oluşturmak bozkırda var olabilmek için bulunmuş ve bir yaşam biçimine dönüşmüş çarelerdir.

Dil bir toplumun organize olabilmesinde en önemli unsurdur. Savaş kazanabilmek için organize olan kalabalık orduların iletişimini en verimli şekilde sağlayacak bir dil geliştirilebilmesi çok önemlidir. İşte Türkçe bu temel gereksinime bağlı olarak evrimleşmiş bir dildir.

Herkesin bildiği üzere tarih boyunca  göçebe Türk obaları sık sık bir araya gelmiş, örgütlenmiş, Asya ve Avrupa’nın yerleşik toplumlarına karşı çok ciddi askeri başarılar kazanmışlardır.

Netice olarak savaşmak göçebe Türklerin doğal yaşam biçimidir ve tüm kültürel üst yapıları da bu yaşam biçimine özgü olarak şekillenmiştir.

Bu şartlarda evrimleşen Türk dili az sözcük ile çok şey anlatabilen, matematik mantığı çok kuvvetli, statik değil dinamik bir dil haline gelmiştir.

Türkçenin az araç ile çok iş yapmasının sırrı matematikte yatar. 0’dan 9’a kadar 10 tane rakam, artı, eksi, çarpı, bölü dört işlem işareti ve bir ondalık ayracı virgül, yani topu, topu 15 simge ile sonsuz sayıda işlem yapılabilir. Türkçe de benzer özellikler gösterir. Türkçe matematiğe dayalı olmaktan da öte, neredeyse matematiğin kılık değiştirmiş halidir diyebiliriz.

Türkçe'de, statik kelimeleri ezberlemek yerine dinamik kuralları öğrenmek gerekir ve bilindiği üzere Türkçede neredeyse hiç istisna da yoktur.

Savaşın kaotik ve aşırı gürültülü ortamlarında komutanların emirlerinin net olarak iletilip anlaşılabilmesi ancak dilin yüksek iletişim verimliliği sayesinde mümkün olacaktır. Büyük orduların savaş alanında hızla ve en doğru şekilde organize edilebilmesi ancak ve ancak dil ile iletişimin başarısına bağlıdır. Bir savaş alanında komutanlar tarafından verilecek mesajlar ancak algılanabildikleri ölçüde başarılı sonuç verirler.

Biliyoruz ki Türkçe tek bir emir kelimesi kimin ne yapacağını, ne zaman yapacağını net olarak anlatır, örneğin; “gel” ya da “git” dediğinde tek bir kelimede kimin, ne zaman, ne yapacağı açık ve net olarak bellidir.

Sonuç olarak Türklerin tarih boyunca gözlemlenen askeri başarılarının altında yatan sırrın, kompleks askeri organizasyonlarda eşgüdüm sağlayabilmelerine, verimli iletişim kurabilmelerine, hızlı ve anlaşılabilir komut ya da mesajlar verebilmelerine olanak sağlayan dilleri Türkçe olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır.

Bu yüzden Türkçe ordu dilidir diyorum ve Türkçemizi birde bu bakış açısından değerlendirmemizde büyük fayda vardır diye düşünüyorum.


Murat Özbülbül

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat Özbülbül

Murat Özbülbül

DİĞER YAZILARI Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -2- 05-04-2021 10:13 Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -1- 19-03-2021 09:52 Dokunulmazlıklar Sorunu 03-03-2021 09:24 Anayasa ve Laiklik İlkesi 15-02-2021 09:53 Dil Meselesi 07-02-2021 08:55 Ankara'nın Ruhu 31-01-2021 10:58 Laiklik Nedir Ne Değildir 23-01-2021 11:41 Özgürlük 15-01-2021 15:11 Karanlık Fabrikalar Geliyor 08-01-2021 10:21 Türkçe Ezan Meselesi 25-12-2020 10:43 Seçme Saçmalar 19-12-2020 14:04 Şeriat Bizim Hukukumuz mudur? 11-12-2020 13:47 Osmanlıcılık Oynayarak Türk Milliyetçisi Olunamaz 04-12-2020 14:55 Ahlak Meselesi 27-11-2020 10:47 Sözde Değil Özde Demokrasi 23-11-2020 10:44 Kapitülasyonlar Meselesi 13-11-2020 10:22 Her Deprem Bir Sınavdır 06-11-2020 09:51 Cumhuriyet 29-10-2020 16:15 Eğitim Reformu Nasıl Olmalı 23-10-2020 10:32 Earth 2050 16-10-2020 12:30 42 Bin Uydu 08-10-2020 13:24 Olmasaydın Olmazdık 01-10-2020 14:11 Türk İç Savaşı Sona Erdi mi? 25-09-2020 09:29 Türk İç Savaşı 18-09-2020 13:13 Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir 11-09-2020 10:07 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 04-09-2020 09:54 Türk Milletinin İlk Zaferi 30-08-2020 18:01 İmzalanan Sevr Anlaşması'nın İçeriği 27-08-2020 16:51 Sevr İmzalandı mı? 25-08-2020 14:20 Sosyolojik ve İdeolojik Taban Meselesi 14-08-2020 19:36 Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık 06-08-2020 20:13 Frigler, Etrüskler ve Göktürk Alfabesi 30-07-2020 19:53 İstanbul Sözleşmesine Kim Neden Karşı 23-07-2020 21:15 Vahdettin'in Üç Mektubu 16-07-2020 19:56 Adaları Kim Aldı Kim Verdi 09-07-2020 21:20 Osmanlı'da Köle Ticareti 04-07-2020 20:59 Menderes'in İki Büyük Suçu 25-06-2020 20:39 Osmanlı'da Padişah Olmak ya da Olmamak 17-06-2020 21:20 Kılıç Hakkı ve Ayasofya Meselesi 11-06-2020 20:45 Mustafa Kemal Batıcı Mıydı? 07-06-2020 20:06 Demokrasi Nedir, Ne Değildir? 28-05-2020 20:55 Milli Ekonomi Davası 21-05-2020 20:07 Geçmişte Yaşayan Milliyetçiler 18-05-2020 20:07 Dr. Rıza Nur Meselesi ve Türk Milliyetçilerini Zehirleyen Anılar 07-05-2020 21:33 Dr. Rıza Nur Meselesi 30-04-2020 20:30 23 Nisan 1920: Türk Milletinin Egemenlik Kavgasına Konan Nokta 23-04-2020 20:32 Törenin Üstünlüğü 16-04-2020 20:16 Türkçe Bir Ordu Dilidir 09-04-2020 20:45 Nasıl Bir Gelecek 02-04-2020 20:47 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Türk-İslam Sentezi Mümkün mü 20-02-2020 20:02 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Milliyetçi Siyaset Otoriter ve Militarist Olmak Zorunda mı 28-11-2019 21:17 Yeni Bir İnsan Irkı Mı Doğuyor 21-11-2019 18:00
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA