Murat Özbülbül
Giriş Tarihi : 11-09-2020 10:07
Güncelleme : 11-09-2020 10:12

Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir

Bir halk için vatan; üzerinde yaşadığı ve hak sahibi olduğu coğrafyadır!

İnsan denen canlı türü muhakkak ki yaşamak ve varlığını sürdürebilmek için ayağını toprağa basmaya muhtaçtır, elbette her insan ayağını eninde sonunda bir toprak parçasına basar ve lakin eğer insan o toprak parçasının sahibi değilse, o toprak parçası üzerinde bir hakkı hukuku yoksa orası onun vatanı değil, olsa olsa kafesi olur.

İşte bu yüzden ancak ve ancak bir toprak parçası üzerinde egemenlik haklarına sahip olan insanların vatanı vardır ve bu toprak üzerinde aynı haklar ile birbirine bağlı ve paydaş olan insanlara da vatandaş denir.

Birçok kişi vatan ve vatandaş kavramının ezelden beri bilindiğini, insanların ezelden beri bir vatanları olduğunu ve birbirlerine bir vatandaşlık bağı ile bağlı olduklarını zanneder. Oysa bu çok büyük bir hatadır, çok yakın zamanlara kadar dünyada ne vatan diye bir kavram vardı ve ne de vatandaş olarak tanımlanan insanlar.

Tüm dünyada topraklar ve denizler hanedanlar arasında parsellenmişti, bu coğrafyalarda asil bir soydan geldiği iddia edilen aileler ya da hanedanlar egemendi. Asiller sadece toprakların ya da denizlerin sahibi de değildi, aynı zamanda toprakların üzerinde yaşayan insanlar da dahil canlı cansız her şeyin de sahipleriydiler. İnsanlar asillerin kulu, kölesi ya da tebaasıydı.

Egemenliğin en önemli koşulu olan kanun yapma yetkisi de insanlarda değildi, hemen hemen tüm dünyada ilahi bir kaynaktan geldiği iddia edilen temel yasalar geçerliydi, asiller bile bu yasaları uygulamaktan ve sadece bazı dünyevi işleri görecek yasaları koymaktan sorumluydular.

Asiller olarak kategorize edilenler dışında kalan sıradan insanların bir coğrafyada egemenlik haklarına sahip olabilmesi bundan yaklaşık 230 yıl kadar önce Fransa’da meydana gelen devrim sonrasında mümkün olabilmiştir ancak bu devrimle beraber efendiler ve köleler düzeni yıkılmış, eşit ve özgür insanların düzeni başlamıştır.

Bugün birçok muhafazakar ve hatta modern insan bile geçmişteki krallık, imparatorluk yahut da padişahlık düzeninden övgü ve özlem ile bahseder. Herkes kendini tahtta oturan baba kral, ana kraliçe, genç prens ve güzel prensesler ile özdeşleştirir, bu elbette vahim bir yanılsamadır. İnsan nüfusunun binde birini bile oluşturmayan bu asiller sınıfı ipekler içinde, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında yaşarken halk çaput giyer, yemeğe ekmek bulamazdı.

Bugün vatandaşlık haklarına sahip birinin kendini geçmişte hiçbir hak ve hukuka sahip olmayan ataları ile özdeşleştirebilmesi elbette kolay olmuyor, bugünkü hak ve hukukun geçmişte de var olduğu yanılsamasına insan kolayca düşüveriyor.

Mesela bizim coğrafyamızda müsadere ancak 1839’da yayınlanan Tanzimat Fermanı ile kaldırılmış, herkesin mal ve mülküne sahip olabilmesi, bunu miras olarak bırakabilmesi ve özel mülkiyetin güvence altına alınması ancak bu tarihte sağlanabilmiş ve mülkiyet üzerindeki keyfilik bu tarihte sona ermiştir. Gene bu tarihte yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek ilkesi benimsenerek, “vurun kellesini” uygulamasına son verilmiştir.

Bugün düşündüğümüzde bir emir ile birinin canının alınması yahut da mülkünün müsadere edilmesi bize çok tuhaf ve olasılıksız geliyor oysa sadece 180 yıl kadar önce bu topraklarda, böyle şeyler son derecede olağandı.

Elbette sadece kendi coğrafyamızda değil mesela Amerikan iç savaşından önce Amerika coğrafyasında yaşayan zenciler köleydi, bırakın vatandaşlık haklarını aynı çiftlikte çifte koşulan öküzden, yahut da ahırda sağılan inekten daha fazla bir hakları yoktu. Kim şimdi kalkıp da onların vatanları olduğunu iddia edebilir? Amerikan iç savaşı dediğiniz ise insanlık tarihinde daha dün, hepi topu 160 yıl kadar önce.

Hatırlatmak isterim ki köleliği 1926’da Milletler Cemiyeti bütün dünyada yasaklamış ve daha sonra Birleşmiş Milletler de bu hükmü teyit etmiştir.

Sakın yanlış anlamayın geçmişte bir hanedanın hükmü altında yaşayan herkes köle değildi elbette, özgür sayılan kişiler de vardı lakin bu kişiler bugün sıradan bir vatandaşın sahip olduğu haklardan hiç birisine sahip değildi. Örneğin ne vergi konacağına, ne kadar vergi konacağına ve kimin vergilendirileceğine dair halkın en ufak bir söz ya da itiraz hakkı dahi yoktu.

Ne vergi verileceği hakkında söz hakkı yoktu da vergilerin nereye nasıl harcanacağına dair bir söz hakkı vardı sanıyorsanız bunda da yanılıyorsunuz, elbette bu konuda da sıradan bir vatandaşın en ufak bir söz hakkı yoktu.

Bu haklar kolay kazanılmış haklar değildir, onurlu ve özgürlükçü insanlar hanedanlar ve dinlere karşı yüzlerce yıl süren bir savaş vermiş sonuçta vatan ve vatandaşlık haklarının tüm insanlar için geçerli olacak şekilde kazanılmasını sağlamışlardır.

Bizim coğrafyamızda ise bu kahramanların en görkemlisi ortaya çıkmıştır ve onun adı da Atatürk’dür.

Saltanatlara ve dini egemenliklere övgü düzmek, öncelikle bugün bizlerin bir vatan ve bu vatan üzerinde vatandaşlık haklarına sahibi olmasını sağlayan bu onurlu insanların şişli escort kahramanlık ve anılarına saygısızlıktır.


Murat Özbülbül

NELER SÖYLENDİ?
@
Murat Özbülbül

Murat Özbülbül

DİĞER YAZILARI Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -2- 05-04-2021 10:13 Türkçülüğün Esasları Üzerine Düşünceler -1- 19-03-2021 09:52 Dokunulmazlıklar Sorunu 03-03-2021 09:24 Anayasa ve Laiklik İlkesi 15-02-2021 09:53 Dil Meselesi 07-02-2021 08:55 Ankara'nın Ruhu 31-01-2021 10:58 Laiklik Nedir Ne Değildir 23-01-2021 11:41 Özgürlük 15-01-2021 15:11 Karanlık Fabrikalar Geliyor 08-01-2021 10:21 Türkçe Ezan Meselesi 25-12-2020 10:43 Seçme Saçmalar 19-12-2020 14:04 Şeriat Bizim Hukukumuz mudur? 11-12-2020 13:47 Osmanlıcılık Oynayarak Türk Milliyetçisi Olunamaz 04-12-2020 14:55 Ahlak Meselesi 27-11-2020 10:47 Sözde Değil Özde Demokrasi 23-11-2020 10:44 Kapitülasyonlar Meselesi 13-11-2020 10:22 Her Deprem Bir Sınavdır 06-11-2020 09:51 Cumhuriyet 29-10-2020 16:15 Eğitim Reformu Nasıl Olmalı 23-10-2020 10:32 Earth 2050 16-10-2020 12:30 42 Bin Uydu 08-10-2020 13:24 Olmasaydın Olmazdık 01-10-2020 14:11 Türk İç Savaşı Sona Erdi mi? 25-09-2020 09:29 Türk İç Savaşı 18-09-2020 13:13 Vatan Nedir, Vatandaş Kime Denir 11-09-2020 10:07 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 04-09-2020 09:54 Türk Milletinin İlk Zaferi 30-08-2020 18:01 İmzalanan Sevr Anlaşması'nın İçeriği 27-08-2020 16:51 Sevr İmzalandı mı? 25-08-2020 14:20 Sosyolojik ve İdeolojik Taban Meselesi 14-08-2020 19:36 Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık 06-08-2020 20:13 Frigler, Etrüskler ve Göktürk Alfabesi 30-07-2020 19:53 İstanbul Sözleşmesine Kim Neden Karşı 23-07-2020 21:15 Vahdettin'in Üç Mektubu 16-07-2020 19:56 Adaları Kim Aldı Kim Verdi 09-07-2020 21:20 Osmanlı'da Köle Ticareti 04-07-2020 20:59 Menderes'in İki Büyük Suçu 25-06-2020 20:39 Osmanlı'da Padişah Olmak ya da Olmamak 17-06-2020 21:20 Kılıç Hakkı ve Ayasofya Meselesi 11-06-2020 20:45 Mustafa Kemal Batıcı Mıydı? 07-06-2020 20:06 Demokrasi Nedir, Ne Değildir? 28-05-2020 20:55 Milli Ekonomi Davası 21-05-2020 20:07 Geçmişte Yaşayan Milliyetçiler 18-05-2020 20:07 Dr. Rıza Nur Meselesi ve Türk Milliyetçilerini Zehirleyen Anılar 07-05-2020 21:33 Dr. Rıza Nur Meselesi 30-04-2020 20:30 23 Nisan 1920: Türk Milletinin Egemenlik Kavgasına Konan Nokta 23-04-2020 20:32 Törenin Üstünlüğü 16-04-2020 20:16 Türkçe Bir Ordu Dilidir 09-04-2020 20:45 Nasıl Bir Gelecek 02-04-2020 20:47 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Türk-İslam Sentezi Mümkün mü 20-02-2020 20:02 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Milliyetçi Siyaset Otoriter ve Militarist Olmak Zorunda mı 28-11-2019 21:17 Yeni Bir İnsan Irkı Mı Doğuyor 21-11-2019 18:00
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA