Haberler
Giriş Tarihi : 23-09-2021 09:54   Güncelleme : 23-09-2021 09:54

AYM, CHP'nin Başvurusu Üzerine OHAL Yasasındaki 'Milli Güvenlik Kurulunca' İfadesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, OHAL yasasının 37. maddesinin 3 numaralı fıkrası hakkında iptal kararı verdi.

AYM, CHP'nin Başvurusu Üzerine OHAL Yasasındaki 'Milli Güvenlik Kurulunca' İfadesini İptal Etti

Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz darbe girşimi sonrasında çıkarılan 8 Kasım 2016 tarihli 6755 sayılı OHAL kanununun 37. maddesinin 3 numaralı fıkrasını Anayasa Mahkemesine taşımış ve soz konusu fıkranın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla "yöneticileri ve yönetilenleri hukukça eşit yönetim ilkesine tabi tutan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, hukuka aykırı ve keyfi her türlü fiil ve işlemleri meşru hale getirdiği, failleri sorumluluktan kurtardığı, idarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolunun açık olduğunu düzenleyen anayasal kurallara bağdaşmadığı"nı ileri sürmüştü.

CHP'nin başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin verdiği kararında "MGK'nın tavsiye kararı alabileceği ve kişilerin devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar veremeyeceği" ifadelerine yer vererek söz konusu kanun fıkrasının iptaline hükmetti.

Karar Oybirliği İle Alındı

Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararların yalnızca tavsiye niteliği taşıdığı vurgulanan Anayasa Mahkemesi kararında "Bu itibarla istişari nitelikte bir danışma organı olan MGK’nın icrai karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanınca ayrı bir kararla benimsenmemiş MGK kararlarına hukuki sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendilğinden icra edilemeyeceği açıktır." AYM, hükmünü şöyle kurdu: "İlgili kanunun 37. maddesine eklenen 3 numaralı fıkrada yer alan “… Milli Güvenlik Kurulunca…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE, 3 numaralı fıkrada yer alan, “…hukuki, lll” ve “…mali …” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE Muammer Topal, Rıdvan Güleç ile Basri Bağcı’nın karşıoylarıyla OYÇOKLUĞUYLA, 3 numaralı fıkranın kalan kısmının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE, karar verildi" ifadelerine yer verildi.