Haberler
Giriş Tarihi : 04-05-2021 12:29   Güncelleme : 04-05-2021 12:41

Bakanlıktan 'Gri Pasaport' Genelgesi: Tüm İzin İşlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yürütülecek

Gri pasaport ile yurt dışına insan gönderme olayları gündemi sarsmışken, bakanlığın aklına harekete geçme fikri olaylardan sonra geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ile genelge göndererek tüm izin işlemlerinin bakanlık tarafından yürütüleceğini vurguladı.

Bakanlıktan 'Gri Pasaport' Genelgesi: Tüm İzin İşlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yürütülecek

Belediyelerin hizmet damgalı pasaport sağlayarak yurt dışına insan göndermesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 21 Nisan 2021'de 81 ilin valiliği aracılığıyla tüm il ve ilçe belediyelerine "Yurtdışı Çıkışlar" konulu bir genelge gönderdi. 2021/6 sayılı genelgeyle, belediyelerin; yurt içinde ve yurt dışında şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet ve hizmet projeleri kapsamında yurt dışında düzenleyecekleri her türlü faaliyete ilişkin izin vermek iş ve işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Bakan Kurum imzalı genelgede uyulması gereken kurallar şu şekilde yer aldı:

"Söz konusu iş ve işlemlerin bakanlığımızca değerlendirilip sonuçlandırılması için makul süre göz önünde bulundurularak belediyelerin;

Yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projelerine ilişkin protokol metinlerini,

En büyük mülki idare amirinden alınan izin yazısını,

Yurt dışında yapılacak faaliyete ilişkin, faaliyete katılacakların bilgilerinin de yer aldığı meclis kararını,

Yurt dışında yapılacak faaliyetin konusunu, süresini, taraflarını, hedefini, amacını, sağlayacağı muhtemel yararları ve maliyetini içerecek bilgi notunu bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Belediyelerin bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır.

Görevlendirmeler; azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.

Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır.

Yurt dışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.

Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol + yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır"