Türk Dünyası
Giriş Tarihi : 14-04-2021 18:02   Güncelleme : 14-04-2021 18:29

Dünya Kırım Tatar Kongresi: İşgal Altındaki Kırım'da Yapılacak Her Seçim Yok Hükmündedir

Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Kongrenin, ana tüzüğü gereği "işgal öncesi demokratik ve özgür ortamda seçilmiş" Kurultaya ve Kırım Tatar Millî Meclisine (KTMM) bağlı olacağını; bu sebeple diğer girişimlerin gayrihukukî ve ana tüzüğe aykırı olduğunu dile getirdi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi: İşgal Altındaki Kırım'da Yapılacak Her Seçim Yok Hükmündedir

Dünya Kırım Tatar Kongresinin resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kongrenin, "işgal öncesi demokratik ve özgür ortamda seçilmiş" Kurultaya ve KTMM'ye bağlılığı yinelenirken 2014'ten beri "geçici" Rus işgali altında bulunan Kırım'da tertiplenecek her türlü seçimin yasa dışı olacağı vurgulandı.

Kongrenin Genel Sekreteri Bayar'ın imzasıyla yayımlanan bildiride verilen mesajın, yalnızca işgalci Rusya'ya değil; geçici işgal altında bulunan Kırım'da Kurultay ve Meclis seçimi yapmak isteyen ya da isteyebilecek herkese, her gruba ve her odağa yönelik olduğu belirtildi.

Temel kabul edilen bu ilke, bu bakımdan Rusya işgali altında bulunan Kırım'da yapılacak herhangi bir seçimin adil, eşit ve hukukî olmasının mümkün olmayacağı; seçmenlerin özgür iradesinin fesada uğramış sayılacağı gerçeğine dayandırıldı. Nitekim söz konusu bildiride, işgalin başladığı 2014'ten bugüne Avrupa Birliği, ABD, Kanada ve Türkiye gibi hür dünyanın önde gelen ükelerinin, Rusya tarafından Kırım'da yapılan hiçbir seçimi ve seçim sonucuna göre seçilen hiç kimseyi bu temel mantık ve ilkeden yola çıkarak tanımadığı hatırlatıldı.

Kurultay ve Meclisin görev sürelerinin sona erdiği gerekçesiyle seçimlerinin yenilenmesine yönelik talep ve düşüncelerin, bu temel ilke çerçevesinde hukukî dayanaktan yoksun, boş, abes ve daha da ötesi işgalci Rusya'nın gayesine hizmet etmekten başka bir emeli olamayacağı açık bir biçimde ilan edildi. 

Dünya Kırım Tatar Kongresinin yayımladığı bildirinin tam metni aşağıdaki gibidir: