Türk Dünyası
Giriş Tarihi : 16-11-2020 13:40   Güncelleme : 16-11-2020 13:40

Dünya Kırım Tatar Kongresi'nden 'Kırım Platformu' Açıklaması

DQTK Genel Sekreteri Bayar'ın imzasıyla Kırım Platformu çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımlandı.

Dünya Kırım Tatar Kongresi'nden 'Kırım Platformu' Açıklaması

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Genel Sekreteri ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Vekili Namık Kemal Bayar, 'Kırım Platformu' çalışmalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova'nın verdiği bilgiler doğrultusunda Platformun aşamalarını değerlendiren Bayar, bu noktada Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM)'nin net bir şekilde tanımlanmamış ve DQTK'dan bahsedilmemiş olmasını eleştirdi.

Bayar, Kırım Platformu'nun belirlenen 4 aşamasının DQTK Genel Kurulunca 2015 yılında oybirliği ile kabul edilen Netice Beyannamesi'nin ilk 5 maddesinde yer alan ilkelere uyulup uyulmayacağı hususunda soru işaretleri yaratacağını belirterek KTMM ve DQTK'nın katılımı ve söz hakkını tanımlayan maddelerin açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

DQTK Genel Sekreteri'nin açıklaması şöyle:

"Kırım Platformu ile ilgili olarak haber metnine göre; "Platformun faaliyetlerini duyuran ve Ukrayna bürokrasisinde bu derece önemli bir göreve gelen ilk Kırım Tatarı olan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Kırım Platformunun; 

- Devlet başkanlarının katılacağı yüksek siyasi düzey toplantıları;
- Dışişleri ve Savunma bakanlarının katılacağı toplantılar;
- Parlamentolar arası ortak çalışma grupları;
- Bölge üzerine çalışmalar yapan gazeteci ve akademisyenlerin katılacağı çalıştaylar

olmak üzere 4 aşamadan oluşacağını belirtti."

Bir açıdan bu 4 aşamanın mantıklı ve gerekli olduğu söylenebilir. Ama bu aşamaların hiçbir yerinde maalesef Kırım Tatar halkının tanınmış temsil organları Kırım Tatar Millî Kurultayı ve onun seçtiği Kırım Tatar Millî Meclisi'nin tanımlaması açık bir şekilde yapılmamış. Dünyanın pek çok yerine dağılmış Kırım Tatarlarının temsil organı Dünya Kırım Tatar Kongresi'nden de bahsedilmiyor ne yazık ki...

Bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki; Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Kurulunun 2015 yılında oybirliği ile kabul ettiği "Netice Beyannamesi"nin ilk beş maddesi doğrudan doğruya oluşturulması planlanan ve Kırım'ın kaderiyle ilgili Kırım Platformu'nun konusu ile ilgilidir ve bu ilk beş madde aynen şu şekildedir:

"1- Kırım, Kırım Tatarlarının aslî ve tarihî vatanıdır.
2- Kırım Tatar halkı vatanda ve diasporada yaşayanlar ile birlikte bir bütündür ve ilelebet bu bütünlük muhafaza edilecektir.
3- Kırım’ın ve onun tarihî, aslî ve yerel halkı olan Kırım Tatarlarının kaderini belirleme hakkı yalnızca Kırım Tatar halkına aittir.
4- Kırım’ın kaderi konusunda onun tarihî, aslî ve yerel halkı Kırım Tatarlarının iradesine aykırı hiçbir eylem ve karar Kırım Tatar halkı tarafından kabul edilemez.
5- Dünya’daki bütün Kırım Tatarları, vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü ayrımcılığa karşı olma ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir."

Ancak ne yazık ki, aşağıdaki haber metninden alınarak yukarıda yer verilen Kırım Platformunun belirlenen 4 aşamasında "bölge üzerinde çalışma yapan gazeteci ve akademisyenlere" dahi yer verilmişken ne Kırım Tatar Millî Meclisi'ne ne de Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne yönelik açık bir tanımlama yapılmaması, Kırım Platformu'nda Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Kurulu'nda oybirliği ile kabul edilen Netice Beyannamesi'nin ilk beş maddesinde yer alan esaslara ne kadar riayet edileceği üzerinde soru işaretleri oluşturmaktadır.

Bu nedenle, kurulması planlanan Kırım Platformu'nda haberde bahsi geçen aşamalar içinde Kırım Tatar Millî Meclisi ve diasporada yaşayan Kırım Tatarlarını temsilen Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin katılımı ve söz hakkını düzenleyen hususların bugünden açık, anlaşılır ve kesin bir şekilde tanımlanması hayatî önem arz eder."