Haberler
Giriş Tarihi : 03-04-2021 10:48   Güncelleme : 03-04-2021 11:15

İşsiz Gençlerin Yüzde 75,5’i Yurt Dışında Çalışmak İstiyor

İstanbul İstatistik Ofisi’nin "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Araştırması”nın sonuçları yayımlandı.

İşsiz Gençlerin Yüzde 75,5’i Yurt Dışında Çalışmak İstiyor

İstanbul İstatistik Ofisi, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Araştırması” sonuçlarını yayımladı. Genç işsizlerin durumunu ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla yapılan araştırma için eğitimde ve istihdamda olmadığını belirten, herhangi bir üniversitede örgün lisans eğitimi almamış, 18-24 yaş arası 407 genç ile görüşüldü. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74,7’si lise, yüzde 21,1’i ortaokul, yüzde 4,2’si ilkokul mezunu, yüzde 58,5’i erkek, yüzde 41,5’i de kadınlardan oluştu.

9 Mart - 19 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmada gençlerin yüzde 86,3’ü bir tanıdığı yoksa Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu; yüzde 52,4’ü, 20 yıl öncesine göre iş imkânlarının daha kötü olduğu bir dönemde yaşadığını düşündüğünü belirtti. Gençlerin yüzde 52,9’u, Türkiye’de iyi eğitim alanların iyi yaşam sürdüğü düşüncesine katılmadığını belirtirken, bu oranın ilkokul mezunlarında yüzde 76,5 düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

Katılımcılara neden eğitim ve iş hayatında olmadıkları sorulduğunda, bu durumu, yüzde 79,3 Türkiye’de fırsat eşitliğinin bulunmamasına, yüzde 78,5 önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına ve yüzde 57,4 kriterlerine göre iş bulamamasına bağladı.

İmkan Verilirse Yurt Dışına Gitmek İstiyorlar 

Katılımcıların yüzde 75,5’i bir imkân verilse ve yurt dışında çalışma izni olsa yurtdışında çalışmak istediğini belirtti. Erkeklerde bu oran yüzde 85,3 olarak gözlenirken, kadınlarda yüzde 62,1 olduğu görüldü. Gençlerin yüzde 65,6’sı çalışmak için Avrupa ülkelerini, yüzde 19,1’i ise Amerika ülkelerini tercih edeceğini belirtti.

Katılımcılara en çok hangi sektörde çalışmak istedikleri sorulduğunda yüzde 25,1’i iş bulduğu takdirde her sektörde çalışabileceğini; yüzde 16,7’si resmi kurumlarda, yüzde 15,5’i ise sağlık sektöründe çalışmak istediğini belirtti.

Maaş Beklentileri Düşük

“Aylık en az ne kadar maaşa çalışmayı kabul edersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda gençlerin aylık ortalama 3.033 TL’ye çalışmayı kabul edecekleri görüldü. Gençlerin yüzde 98,5’i 5.000 TL’den daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi.

Asgari ücretten daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyleyen gençlerin oranı yüzde 10,2 oldu. Asgari ücretin altında çalışabileceğini söyleyen erkekler yüzde 9,2 oranındayken, bu oran kadınlarda yüzde 14,2 oldu.

Gençler Mutlu Değil

Katılımcıların mutluluk, yaşam memnuniyeti ve kaygılarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Ortalama olarak mutluluk düzeyinin 5, yaşam memnuniyetinin 4,9, kaygılarının 6,7 olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 43,9’u, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 34,1’i, değişmeyeceğini, yüzde 22’si ise Türkiye ekonomisinin yakın zamanda iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Düzenli bir geliri olmayan gençlere sosyal yaşamda mahrum kaldığı durumlar sorulduğunda, gençlerin yüzde 19,8’i eğitim imkânlarından, yüzde 19,1’i kafe, restoran gibi sosyalleşme alanlarından, yüzde 13,4’ü ise kültürel aktivitelerden mahrum kaldığını belirtti.

Kadınların Eğitim Hakları Ellerinden Alınıyor

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların en fazla mahrum kaldığı alan yüzde 29,6 oranla eğitim imkânları olurken erkeklerde ise ilk sırada yüzde 18,7 oranla dışarıda arkadaşlar ile sosyalleşme ihtiyacı olduğu görüldü.