Haberler
Giriş Tarihi : 04-11-2020 14:16   Güncelleme : 04-11-2020 14:16

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'Riskli Yapı Bina Kartı' Teklifi

Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de yaşanan felaketin ardından depreme karşı yeni bir tedbir alınmasına yönelik kanun teklifi sundu. Teklif, 'riskli yapı bina kartı' uygulanmasını ve ilgili yapıların girişlerine bilgi veren bu kartların monte edilmesini öngörüyor.

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'Riskli Yapı Bina Kartı' Teklifi

İYİ Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili D. Müsavat DERVİŞOĞLU, 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu.

İlgili kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına eklenecek “riskli yapı bina kartı” uygulaması ile risk doğuran yapılar hakkında üçüncü kişiler tarafından da bilgi edinilmesinin mümkün olacağını belirten Dervişoğlu, kanun gerekçesini şöyle açıkladı: 

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen ve yaşanan can kayıpları nedeniyle tüm Türkiye’yi yasa boğan 6.9 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin deprem riski en yüksek şehirlerinin ruhsatsız yapı stokunun çok ciddi boyutta olduğunu ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum 13.06.2019 tarihinde yaptığı açıklamada bu süreçte imar barışından yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşın faydalandığına işaret etmiştir. Hukuka ve teknik gerekliliklere aykırı olarak inşa edilen binalara ruhsat izni verilmesi yahut bahse konu yapıların kullanımına göz yumulması ciddi sonuçları beraberinde getirmektedir.

Bu durumun en yakın ve somut örnekleri, Türkiye’deki deprem riski ve yapı stoku nedeniyle karşılaşılabilecek telafisi mümkün olmayan vahim sonuçları ortaya koyan 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.9 şiddetindeki ve 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremlerdir. Ne var ki, yaşanan vahim hadiseler hukuken gerekli adımların atılması sonucunu doğurmamıştır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun vasıtası ile riskli yapı tespiti ve bahse konu yapıların tapuya bildirilmesi müessesesi düzenlenmiş olsa da ilgili yapıların tasarrufuna ilişkin faaliyetlerde daha açık bir bilgilendirme mekanizmasının mevcudiyeti hala sağlanamamıştır. Bu kapsamda, ilgili kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına eklenecek “riskli yapı bina kartı” uygulaması, vatandaşların üzerinde tasarruf edecekleri yapılara ilişkin daha detaylı ve kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlayacak; bu vesile ile gelecekte yaşanması muhtemel deprem ve benzeri doğal afet hallerine yaşanan can kayıpların en aza indirilmesi mümkün hale gelecektir. Başka bir ifade ile binanın hangi gerekçe ile riskli yapı grubunda yer aldığını ve depreme karşı ne oranda dayanıklı olduğu bilgilerini içeren “riskli yapı bina kartının” bina girişlerine açıkça görülebilecek bir biçimde monte edilmesi vasıtası ile risk doğuran yapılar hakkında üçüncü kişiler tarafından da bilgi edinilmesi mümkün kılınacaktır.” 

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Değişiklik teklif edilen madde ile riskli yapılar hakkında ‘riskli yapı bina kartı’ düzenlenmesi ve bu kartın bina girişlerine monte edilerek ilgili yapılar hakkında tasarrufta bulunacak kişilerin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1- 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

“Riskli yapılar hakkında ‘riskli yapı bina kartı’ düzenlenir ve ilgili yapıların giriş kısmına açıkça görülecek bir şekilde yerleştirilir."