Haberler
Giriş Tarihi : 19-02-2021 15:41   Güncelleme : 19-02-2021 15:41

Kadın Düşmanı İfadeleri Sebebiyle Gündemden Düşmeyen Erdoğan: Erkek Ailenin Direğiyse Kadın da Temelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kadın kolları kongresinde açıklamalar yaptı.

Kadın Düşmanı İfadeleri Sebebiyle Gündemden Düşmeyen Erdoğan: Erkek Ailenin Direğiyse Kadın da Temelidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Erkek ailenin direğiyse, kadın da temelidir. Batı'da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle, sivil toplumla meşgul olurken, aile için görevlerini yürütebileceklerine inanıyoruz" dedi. Açıklamalarına, ''İş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmalarını sürdürebileceklerine inanıyoruz ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi olduğu gibi gösterme gayreti içinde. Bunlar Türk kadınlarını tanımıyor.'' diyerek devam eden Cumhurbaşkanı, ''Gönlünü almadığımız tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir. Onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini kendi saflarımıza çekmiş oluruz.'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra akıllara Erdoğan'ın geçmiş dönemde kullanmış olduğu sözler geldi.

“Ben za­ten ka­dın er­kek eşit­li­ği­ne inan­mı­yo­rum.” (Tay­yip Er­do­ğan / Ka­dın der­nek­le­ri ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da.)

“Bir ta­ne kız mı­dır, ka­dın mı­dır bi­le­mem.” (Tay­yip Er­do­ğan / Dil­şat Ak­taş hak­kın­da.)

“Ka­dı­na şid­det abar­tı­lı­yor.” (Tay­yip Er­do­ğan / Son 7 yıl­da %1400 ar­tan ka­dın ci­na­yet­le­ri hak­kın­da.)

“Yal­nız bı­ra­kı­lan ya da­vul­cu­ya ya zur­na­cı­ya.” (Tay­yip Er­do­ğan / Mü­nev­ver Ka­ra­bu­lut ci­na­ye­ti hak­kın­da.)

“Be­nim be­de­nim, be­nim ka­ra­rım di­yen­ler fe­mi­nist.” (Tay­yip Er­do­ğan / Kür­taj tar­tış­ma­la­rı hak­kın­da.)

 ''Kür­ta­jı bir ci­na­yet ola­rak gö­rü­yo­rum.” (Tay­yip Er­do­ğan / Kür­taj tar­tış­ma­la­rı hak­kın­da.)