Haberler
Giriş Tarihi : 17-04-2021 11:11   Güncelleme : 17-04-2021 11:26

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Afiş ve Pankart Asmak Yasaklandı

Edirne ve İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında afiş ve pankart asma yasağı getirildi.

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Afiş ve Pankart Asmak Yasaklandı

''128 Milyar Dolar Nerede?'' sorusuna mantıklı bir yanıt veremeyen iktidarın çözüm önerileri soruya cevap aramak üzerine değil, soruyu unutturmak amacında ilerliyor.

CHP'nin ülkenin dört bir yanına astığı ''128 Milyar Dolar Nerede?'' afişlerine engel olmak için her yolu deneyen iktidar, bu sefer de Edirne Valiliği aracılığıyla 'yasak' getirdi. Koronavirüsle mücadelede başarısızlılarıyla gündeme gelen iktidar, konuya olan uzaklığını bir kez daha gösterebileceği bir karara imza attı. 

Edirne Valiliği, 'koronavirüsle mücadele' kapsamında pankart asma yasağı getirdi.  Konuya ilişkin gönderilen resmi yazıda "Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere siyasi parti, sendika. denek vb. sivil toplum kuruluşu binalarına, kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş, pankart vb. malzemelerin asılması yasaklanmıştır" denildi.

İstanbul Sözleşmesi ve 128 Milyar Dolar Afişleri Toplatıldı

Yasak kapsamında SOL Parti'nin astığı "İstanbul Sözleşmesi" pankartı ve CHP'nin astığı "'128 Milyar Dolar Nerede?" pankartı polis tarafından indirildi.

Valilikten gönderilen yazıda yer alan ifadelerin tamamı şöyle: "Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kısıtlama ve tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildi.

Edirne il sınırları içerisinde vatandaşlanmızın temel hak ve hürriyetierine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla resmi programlar ile ilgili Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, düzenlenebilecek her türlü basın açıklaması, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava, Toptanı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi. Açlık Grevi. Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı, Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş, Poster Pankart Asma vb. etkinliklerin ve siyasi parti, sendika. denek vb. sivil toplum kuruluşu binalarına, kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş, pankart vb. malzemelerin asılmasının 2911 saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince 16 Nisan 2021 Cuma gününden 30 Nisan 2021 Cuma gününe karlar 14 (ondört) gün süreyle YASAKLANMASI uygun görülmekte."

Edirne'nin Ardından İstanbul'a da Yasak Geldi

İstanbul Arnavutköy’de de 'pandemi yasakları' getirildi. Eylem yasağı kararı alınan Arnavutköy'de afiş, poster asma ve sticker yapıştırma yasağı da geldi.

Arnavutköy Kaymakamlığı’nın 15 Nisan tarihinde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden salgını gerekçe göstererek aldığı kararda; 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ilçede, mitingleri, açık yer toplantılarını, gösteri yürüyüşlerini, oturma eylemini, protesto eylemini, yürüyüş ve toplanmaları, basın açıklamalarını, stant açmayı, imza toplamayı, imza kampanyasını, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısını, anma töreni düzenlemeyi, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetlerin hariç olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve sticker yapıştırmak yasaklandı.