Haberler
Giriş Tarihi : 13-07-2021 12:02   Güncelleme : 13-07-2021 12:09

Kripto Borsalara Yeni Düzenleme Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme mecburiyetinde olacak.

Kripto Borsalara Yeni Düzenleme Getirildi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişikliğe göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda kripto varlık hizmet sağlayıcıları müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirmek zorunda olacak. 

Gerçek faydalanıcı olarak tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler için getirilen bildirim zorunluluğu 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler, gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar ve diğer birçok farklı nitelikteki finans kuruluşlarıyla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirmek zorunda olacak.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle saklanması gerekecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tüm mükellefler ile diğer kişiler, en geç 31 Ağustos'a kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler.