Haberler
Giriş Tarihi : 02-04-2021 14:51   Güncelleme : 02-04-2021 14:57

TMMOB Kanal İstanbul Planlarına Karşı İtiraz Dilekçesi Hazırladı

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul için hazırlanan Çevre Planı değişikliğine itiraz dilekçesi hazırladı.

TMMOB Kanal İstanbul Planlarına Karşı İtiraz Dilekçesi Hazırladı

Kanal İstanbul için hazırlanan Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı’na ilişkin itiraz dilekçesi hazırlayan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) dilekçeyi paylaştı.

21 nisana kadar askıda kalacak olan planlara ilişkini itiraz dilekçesinin TMMOB İstanbul İKK’nin resmi sitesinden indirilebileceği bilgisi verildi. İmzalanan itiraz dilekçeleri İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Kanal İstanbul’un yaratacağı yıkım ve planın hukuka aykırılığına ilişkin dilekçede şu başlık öne çıkıyor:

-Planlama süreçleri ve ÇED süreçleri hukuksuzdur ve bu nedenle söz konusu plan değişikliği yok hükmündedir.

-Üst ölçekli planlama ilkeleri, plan değişikliğinde dikkate alınmamıştır; aksine çelişmektedir, plan değişikliğinin kendi plan notları ile plan arasında da tutarsızlık söz konusudur.

-Bölgedeki ekolojik dengeyi tümüyle bozacaktır.

-Kültür mirası üzerinde yok edici etkiler yaratacaktır.

-Afet risklerini artıracaktır.

-Katılım gözetilmemiştir.

-Kentli hakkını yok sayan, toplumun ve tüm canlıların yaşam hakkını gasp eden bir projedir.

-Proje kamuya yüksek ve önceliği olmayan sosyal ve ekonomik maliyetler yükleyecek olup bu anlamda kamu yararı içermemektedir.

-Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, plan revizyon gerekçesinin kapsamından çok daha geniş bir değişiklikler bütününe sahip olduğundan, planlama ilke ve esaslarına açıkça aykırıdır. Bu nedenle, hukuken geçersizdir.