Türk Dünyası
Giriş Tarihi : 21-03-2021 12:53   Güncelleme : 21-03-2021 13:33

Türklerin Ergenekon'dan Çıkış Günü Nevruz Kutlu Olsun

Kadim Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olan Nevruz Bayramı kutlu olsun.

Türklerin Ergenekon'dan Çıkış Günü Nevruz Kutlu Olsun

 

Özündedir tek mayası

Varlığında bir kayası

Yaşasın Türk'ün dünyası

Nevruz Türk'ün bayramıdır

-Yağız Ozan

 

Türkolog Prof. Dr. Alimcan İnayet'in tarihini "Nevruz'un kökeniyle ilgili birkaç görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan biri nevruzun Türk bayramı olduğu, Türkler vasıtaasıyla bütün Asya ve Avrupa'ya yayılmış olduğudur. Bu görüşe göre nevruz geleneğinin temeli Ergenekon Destanı'dır. Ergenekon Türklerin var olma düşüncesinin sembolüdür. Nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının anısına kutlanmıştır. Ayrıca Çin kaynakları nevruzun Hunlar döneminden itibaren kutlanmakta olduğunu kaydeder" şeklinde tarif ettiği Nevruz bu yıl Çin virüsünün gölgesinde kalsa da her yıl coşkulu eğlencelerle kutlanırdı.

Anadolu’da “Sultanı Nevruz”, “Nevruz Sultan”, “Mart Dokuzu” “Mart Bozumu”, “Mart Dutması”, “Mart Bozması”, “Mart Kırma”, “Yılbaşı Tutmak”, “Bahar Bayramı”, “Yörük Bayramı”, “Yumurta Bayramı”, “Yılsırtı”, “Bereket Bayramı”, “Kış Bitti Bayramı”, “Yıl Yenilendi”, Kırklar Bayramı, ve “Nevruz Çiçeği” gibi adlarla bilinen Nevruz, gelenekleriyle bütün Türk toplumu içerisinde yaşamaktadır. Koç Katımı, Saya Gezme, Kışyarısı, Hızır Orucu, Kabayele Karşı Gitme, Hıdırellez, Eğrilce, Sıçancık, Ekin Salavatlama, Ildız (Yıldız) Sıçraması, Taş Taşa Kuytu Olması, Kapı Pusma, Yeddi Levin Gecesi, Baca Baca, Uşak Bayramı Günü, İltefi Anı, Tahvil Saati, Ölü Bayramı, Kabir Üstü, Kalbur Üstü, Kara Çarşamba, Ahır Çarşamba Gecesi gibi mevsim dönümü törenleri ve bayramlar köken olarak Nevruz'la ilişkilidir.

Tamgatürk ailesi olarak atababalarımızın Ergenekon'dan çıkış günü Nevruz Bayramımızı canıgönülden kutluyoruz.