Künye

TamgaTürk, nerede bir Türk varsa ona bakar, onun gözünden bakar.

İmtiyaz Sahibi:
BDM Medya Danışmanlık AŞ

adına

M. Bahadırhan Dinçaslan

Yayın Danışma Kurulu
İskender Öksüz
Hakan Ünser
Zafer Özbek

Yayın Yönetmeni
Kutalmış IŞIK

Teknik Müdür
Furkan DİNÇASLAN

Grafik Tasarım 
Sefa ZOR

Editörler
İsmail Savuran
Furkan Akar
Yusuf Şen
İsmail Hakkı Akca
Mete Korkmaz

İletişim
bahadirhandincaslan@gmail.com