Haberler
Giriş Tarihi : 28-03-2021 12:49   Güncelleme : 28-03-2021 12:49

Müzik Korosu Topluluklarından Türk İsmi Çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla müzik korosu topluluklarından "Türk" ismi çıkarıldı.

Müzik Korosu Topluluklarından Türk İsmi Çıkarılıyor

Önce "Andımız" kararı daha sonra ise devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkarılmasıyla başlayan silsile müzik korosu topluluklarından "Türk" isminin çıkarılmasıyla devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da onay verdiği önergeyle 4 ildeki müzik korosu topluluğundan "Türk" adı çıkartıldı.

Önergeyle birlikte, Elazığ'daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü "Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü", Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu "Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu", Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu", Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu "Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu" olarak değiştirildi.

Bununla birlikte, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’na devredilerek kapandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un oluruna sunulan değişiklikler madde madde şöyle:

1-  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığının  doğrudan  merkeze  bağlı  taşra  teşkilatı  olarak  Ankara'da 04/03/1987  tarih  ve  87/11548  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  kurulmuş  olan  Devlet  Halk  Dansları Topluluğu Müdürlüğünün,  yine Kültür  ve Turizm Bakanlığının  doğrudan merkeze  bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul'a taşınması,

2- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul'da 12/01/1990 tarih ve  90/79  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  kurulmuş  olan  İstanbul  Devlet  Türk  Müziği  Topluluğu Müdürlüğünün, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü bünyesi altına alınmak üzere kapatılarak, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü ile birleştirilmesi,

3- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul'da 06/08/1992 tarih ve  92/3387  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  kurulmuş  olan  İstanbul  Devlet  Modern  Folk  Müzik Topluluğu  Müdürlüğünün  isminin  İstanbul  Halk  Müziği  Araştırma  ve  Uygulama  Korosu  Müdürlüğü olarak  değiştirilmesi  ve  yine  Kültür  Bakanlığının  doğrudan  merkeze  bağlı  taşra  teşkilatı  olarak
İstanbul'da  06/09/1993 tarih  ve  93/4793  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  kurulmuş  olan Devlet Türk Halk  Müziği  Korosu  Müdürlüğünün,  İstanbul  Halk  Müziği  Araştırma  ve  Uygulama  Korosu Müdürlüğü  bünyesi  altına  alınmak  üzere  kapatılarak,  İstanbul  Halk  Müziği  Araştırma  ve  Uygulama Korosu Müdürlüğü ile birleştirilmesi,

4- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da 02/05/2000 tarih ve  2000/641  sayılı  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  kurulmuş  olan  Türk  Dünyası  Müzik  Topluluğu Müdürlüğünün  isminin  Türk  Dünyası  Müzik  ve  Halk  Dansları  Topluluğu  Müdürlüğü  olarak değiştirilmesi,

5- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Şanlıurfa'da 21/07/1989 tarih ve  89/14378  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  kurulmuş  olan  Devlet  Türk  Halk  Müziği  Korosu Müdürlüğünün isminin Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

6- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Elazığ'da 21/07/1989 tarih ve 89/14378  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  kurulmuş  olan  Devlet  Klasik  Türk  Müziği  Korosu Müdürlüğünün isminin Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

7-  Kültür Bakanlığının  doğrudan merkeze  bağlı taşra teşkilatı  olarak  Diyarbakır'da  21/07/1989 tarih ve 89/14378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün isminin Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

8- Kültür Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Edirne'de 25/10/1991 tarih ve 91/2352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğünün isminin  Edirne  Rumeli  Müzikleri  Topluluğu  Müdürlüğü  olarak  değiştirilmesinin  uygun  olduğu değerlendirilmektedir.