Giriş Tarihi : 19-02-2020 20:01

Ankara'da Ferfene Geleneği

Medeniyetin tanımından millet ve toplumların, maddi ve manevi olarak üstün niteliklere ulaşması, diğer milletlere veya insan topluluklarına öncülük etmesi, fikirden ilime ve sanata kadar insanı ilgilendiren her alanda gelişme gösteren millet, insan veya topluluk anlaşılır

Medeniyetin tanımından millet ve toplumların, maddi ve manevi olarak üstün niteliklere ulaşması, diğer milletlere veya insan topluluklarına öncülük etmesi, fikirden ilime ve sanata kadar insanı ilgilendiren her alanda gelişme gösteren millet, insan veya topluluk anlaşılır. Kısaca uygar olmanın tanımı, medeni olmanın tanımıyla neredeyse aynıdır. Yine medeni olmakla; kendi hayatının dışındaki yaşamlara, canlılara, gösterdiği saygı ve merhamet ile doğru orantılı olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu tanım da neredeyse evrenseldir. Kadim kültürlerde dağ, ağaç, nehirler ve benzeri şeylere hürmet, bu anlayıştan gelmektedir. İnsanları bir araya getiren, bir arada olmalarını sağlayan, ortak davranış biçimleri oluşmuştur. Zaman içinde bunlara gelenek görenek, örf ve adetler denmiştir. Sosyolojik olarak ele alındığında, her kültürün kendine has davranış biçimleri vardır. Düğün, ölüm ve benzeri gibi törenler kendi coğrafi ve yaşam şartlarına göre değişkenlik gösterir ama hangi toplum olursa olsun, düğün törenleri eğlenceli, ölüm törenleri üzüntülü törenlerdir. Toplum nüvelerini meydana getiren fertlerin mutluluğu medeni toplumda esas sayılmıştır. Anadolu’nun da birçok yerinde insanları bir arada tutan, ihtiyaçlarına cevap veren gelenekler vardır. Bunların birçoğu imece ismi alır ve ortak yaşam oluşturdukları insanlar birbirlerine yardım ederek işlerini kolaylaştırırlar. Bunun maddi bir ödemesi yoktur, yardımlaşma ile işler bitirilir. İmeceden sonra, bir gelenek daha vardır ki, bu hem eğlence, hem toplum ihtiyaçlarını tespit etme olarak kabul görür ve yaşatılır. Adına “Ferfene” denilen eski Türk geleneği, isim kökü olarak aydınlanma, yol gösterme, olarak tanımlanır. Ferfene ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif olarak fert veya toplum işlerini görüşülmesi anlamına da gelir. Bu toplantı, içkisiz ama yemekli bir istişare toplantısıdır. Ferfeneler de çeşitli seyirlik oyunlar oynanır. Gece genellikle tekerlemelerle başlar. Çocukları bu geleneğe alıştırmak gayesiyle, onların tekerlemeleri dinlenir. Aladana, karadana, Şükür bizi yaradana. Evci gele evim ala, Tabak gele gönlüm ala Nereke, nereke, Yaburga , yaburga, Yorgan yastık, Döşek sek sek, Gel bizim keçimikli eşek gibi tekerlemelerle çocukların da gönlü alınmış, bu topluluğa dâhil edilmiş olurlar. Orada yenilen yemekler, genellikle kendi aralarında oluşturdukları herkesin kendi gücü nispetinde katkıda bulunduğu,  güle oynaya ve çeşitli köy seyirlik oyunlarının da eşlik ettiği bir yemek olarak ortaya konulur. Ferfenenin kendine has bir mekânın olabileceği gibi bazen köy meydanı, bazen köy odası, bazen müsait şartlara sahip bir köylünün evinde yapılabilmektedir. Burada kadın ve erkekler ayrı ayrı eğlenceye iştirak etmektedir. Bu toplantıya özgü oynan oyunlar vardır. Uzun kış gecelerini verimli ve toplumu bir arada tutan, şenlikli bir şekilde geçirirler. Her kuşaktan insanlar gece yarısına kadar eğlencelere eşlik ederler. Güldüren, bazen can yakan oyunlarla gece sonlanır. Burada oynanan oyunlara herkesin katılması sağlanır. Bu oyunlar bölge ve illere göre farklılık gösterse de ortak oyunlarda mevcuttur. Sınır taşı oyunu, öküz nallama, kaz yolma, ölü kaldırma, kaya tuzu, sulak tarla, gız gaçırma, yüzük saklama, odun budama, topuk dövme, bebek bakma gibi oyunlar ortaklaşa oynanır, seyredenlere keyifli zamanlar geçirtirler. Yöresel halk oyunları da eşlik eder bazen, Ankara Seymenlerinin oynadığı, 'Atım Araptır Benim', 'Hüdayda', 'Misket' bunlardan sadece bir kaçıdır. Diğer illerde olduğu gibi bu güzel Ferfene geleneği Ankara’da da yaşatılmakta, haftanın belli zamanlarında bir araya gelenler ki, bunlar genelde Seymenler öncülüğünde olmaktadır ve yer olarak ta şu an Ankara Kulübü bu görevi seve seve üstlenmektedir. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ferfene geleneğini şöyle anlattı: “Ferfeneye katılım edep sahibi kişilerin akil adamların birlikteliğidir. Arifane sözlerin söylendiği; gelenlerin her konuda aydınlandığı; örfünü, âdetini, geçmişini öğrendiği, yâd ettiği; devletin ve milletin bekası için düşüncelerin söylendiği ortamdır. Ferfene, eski Ankara’da büyük konaklarda uygulanır. Ferfeneye çağrı ferfenenin adap ve edebini bilen umumiyetle Seymen büyükleri tarafından yapılır. Okuyucu tabir edilen kimselerin hane dolaşarak daveti ile yapılır. Ferfene içkisiz, işretsiz bir toplantıdır. Genellikle Ankara’da yatsı namazından sonra, bayramların ikinci günü yapılır. Gündüz de yapılabilir. Ankara’da haftada bir gece yapılan ve farklı kimselerin davet edildiği, ilim, bilgi sahipleri kişilerin sözlü anlatımların yapılması ve mutlaka katılımcıların tanıtılması ve hal hatır sorulması hastalığının sıkıntılarının sorulması ve elden gelecek yardım ve desteğin kararlaştırılması düşünülen birlikteliktir.” Anlatımlardan yola çıkarak aslında Ferfene geleneğinin toplumsal bir görevi yerine getirdiği görülmektedir, fakir veya maddi konulardan dolayı hastalığı tedavi edilemeyen, evlenemeyen gençler ve öğrencilerin sorunları görüşülüp bir hal çaresi üretilerek, toplum dinamikleri sağlam tutulmaktadır. Gelenekleri yaşatmak adına yapılan bu gibi çalışmalarda yerel yönetimler tarafından desteklenip onlarla bilgi alışverişinde bulunmanın sağlıklı bir iletişim ve insanlara yardım konusunda daha sağlam, adaletli bir girişim olacağı aşikârdır. Belediyeler bu tür Türk geleneklerini yaşatmak için çaba göstermeli, çaba gösterenleri de desteklemelidir. Bu toplumsal güzel geleneğimiz geleceğe bu yolla aktarılır ve yaşatılır. Bu bağlamda, bu geleneği ayakta tutmaya çalışan Ankara Kulübü ve Seymenlerine, bir kültür insanı olan ve bu konuda yoğun çabalar harcayan Haluk Balaban’a teşekkür ederiz. Emsalleri çoğalsın, hizmetleri daim olsun efendim.
NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Türkiye'de Asli Kurucu İktidar Sorunu 29-03-2020 19:04 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Toplumların Ortak Düşmanı: Koronavirüs 26-03-2020 20:14 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Virüsler: 1 - İnsanlar: 0 25-03-2020 19:59 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 Nasıl Hikaye Yazdım 23-03-2020 20:39 Koronavirüsün Gösterdiği Sosyoloji: Yeni Toplum 22-03-2020 19:57 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Sosyal Medya Üzerine Kısa Bir Not 18-03-2020 20:37 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Yeni Başlayan Esnaf Ahilik Sandığı Neler Getiriyor 12-03-2020 20:30 Evde(n) Çalışma Rehberi 12-03-2020 20:00 Fikirtepe Nasıl Dönüşür 11-03-2020 20:01 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Milliyetçilikte Güncel Tasnif 10-03-2020 20:31 Gulyabanilikte İyi Para Var 06-03-2020 20:39 Genç Kardeşim! 06-03-2020 20:24 Hitler'in Rüyası: Putin'in Yeni Anayasası 05-03-2020 20:03 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Osmanlı'nın Son Döneminde Feminizm 04-03-2020 20:20 Bir AKP Masalı 04-03-2020 20:19 Kendo Nedir, Ne Öğretir 04-03-2020 20:09 Arktik Yeni Ortadoğu Olur mu? – 2 03-03-2020 19:58 Ana Faaliyet Konusu 03-03-2020 20:28 Irkçılık 01-03-2020 19:51 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Suriyeli Sığınmacılar Krizinde Rusya'nın Rolü 21-02-2020 20:22 Türk-İslam Sentezi Mümkün Mü 20-02-2020 20:02 Havuçlu Pilav 19-02-2020 20:19 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Ankara'da Ferfene Geleneği 19-02-2020 20:01 Türk Milliyetçiliğinin Sorunlarından Biri: Aman Ağzımızın Tadı Kaçmasın 17-02-2020 20:23 O Mu Ahlâk, Bu Mu Ahlâk 17-02-2020 20:13 Ahlâk Gerekli Mi 18-02-2020 21:06 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Ozan Arif'i Anarken 12-02-2020 20:12 Bizi Kadınlar Kurtaracak 12-02-2020 20:28 Almanya'ya Göçün İlkleri Aslında Daha Eskiye Dayanır 11-02-2020 19:56 Lenin Alman Ajanı Mıydı 10-02-2020 20:24 Arktik Yeni Ortadoğu Olur mu? - 1 07-02-2020 20:03 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Fitne Çıkarmayın 05-02-2020 20:02 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 AKP'nin Alanını Daraltmak 04-02-2020 19:59 Bir Kutsala Dokunmak: Nevzat Kösoğlu'na Dair 03-02-2020 19:59 Almanya'ya Göç Zamanı ve Sebepleri 03-02-2020 21:02 Her Hayat Ayrı Bir Tecrübedir 02-02-2020 21:14 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Dede Korkut Aslında Homeros Mu? 09-11-2019 17:55 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA