M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 19-05-2020 20:21
Güncelleme : 28-08-2020 13:49

Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi

Yıllar öncesinden bir kesit:

Yıllar öncesinden bir kesit: Bir grup Ülkü Ocaklı, İncil standına saldırıyor. Baştan sona yanlış yönlendirilmiş, yanlış yetiştirilmiş ve zihin yapısı sorunlu bir şekilde inşa edilmiş bir milliyetçiliğin ne kadar anlamsız, acınası ve itici olacağının güzel bir örneğidir bu video. İncil satan bir standa “neden Kuran satmıyorsunuz” diye saldırmanın abesliği yanında, bu videoda “Neden Barnabas İncili yok” sorusu hep dikkatimi çekmişti. Bu soru da elbette soranın üstüne vazife olan işlerin dışına taşmasıdır ama bizim sağ cephede epey bir zamandır Barnabas İncili gayet yaygın, bilindik bir “motif”tir. Türkiye’de gerçekleşen bazı operasyonların “Barnabas İncili’nin ele geçirilmesi adına” gerçekleştirildiği iddia edilir, o kadar önemsenmiş, derinlere işlemiş bir motif. (Ayrıca bkz: Tapınakçı Altınları)

Hele milliyetçi camiada, mesela, Sadri Maksudi’nin Milliyet Duygusunun Esasları kitabının adını hiç değilse bir kere duymuş insan sayısı çok azdır da, Barnabas İncili’ni duyan insan sayısı hemen herkesi kapsar. Bu çok tuhaf değil mi? Bu tür komplo teorilerini özellikle FETÖ mensupları çok sever, çok yayarlardı: Aydoğan Vatandaş namlı, bir dönem oldukça popüler olan komplo teorisyeni bu konuda bir kitap yazmıştı mesela, sonraları FETÖ’nün profesyonellerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Bu ülkede komplo teorilerinin yayılmasına iki grup öncülük etmiştir: Avrasyacılar ve FETÖcüler. İki grup da, biraz mantık, biraz izan sahibi her insanın layık olduğu gibi çöp ve bok muamelesi yapacağı fikrinin manevra sahası kazanması için böyle yapmışlardı. Türkiye’yi bir tuhaf, anlaşılmaz, mistik gizemler yumağı ve mistik çatışmaların merkezi olarak gösterip, saçma fikirlerini böyle makul göstermiş yahut operasyonlarını meşrulaştırmışlardı.

Peki bu işin aslı nedir? TamgaTürk’te zaman zaman komplo teorilerini irdeliyorum, bu da o serinin devamı bir yazı olsun. Dinler, mezhepler, ekoller insan yapısıdır, bir tanrı varsa ve mesaj göndermişse dahi, metinleri kaydedenler, derleyenler, yorumlayanlar hep insandır. O zaman dinler insanın coğrafyası ve zamanıyla ilişkilidir, insanın bağlamına aittir. Farklı coğrafyalardaki pratikler kendilerine özgü mezhepler yaratır. (Bkz: Din mi kültürü etkiler, Kültür mü dini etkiler?) Barnabas İncili de bundan bağımsız değil.

İberya, yani bugünün İspanya ve Portekiz ülkelerini kapsayan büyük yarımada, biliyorsunuz güneyinde yaşayan Müslümanlara uzun süre ev sahipliği yapmıştı. İberya'nın Hıristiyanlar tarafından "yeniden fethi" sonrasında bu Müslümanlar (ve Yahudiler) büyük oranda öldürülmüş ve sürülmüştü. Ancak bir kısmı kaçmak veya ölmek yerine din değiştirmeyi tercih etti ki, bunlara Morisco denir. İşte Barnabas İncili hikayelerinin hepsi, gider Moriscolara dayanır. Gospelin İtalyanca versiyonunda ise çokça Arap, hatta Türk etkisi vardır. (Ayrıntılı bilgi için bkz: The Gospel of Barnabas, Lonsdale Ragg)

Yani mesele nedir? Müslümanlıktan dönenler, ilerleyen yıllarda aşina oldukları dini tezlere uygun bir Gospel yazmışlar, heterodoks bir akım oluşturmuşlar. Aynı İslam'ı benimserken Şamanizmden, Zerdüştlükten, Hinduizmden etkiler taşıyan tasavvufu tesis eden Türkler, Farslar ve Hintliler gibi. İspanya'da Müslümanların yaşadığı ve daha sonra dinden döndüğü bir döneme tekabül ettiği kesin olan bir metinden "Gerçek İncil!!!", "Tahrif edilmemiş İncil!!!" çıkmaz. Hıristiyan olan Türkler İsa’yı sarkık bıyıklı, çekik gözlü tasvir ediyorlardı. Müslüman olan Türkler, pagan dönemlerinden kalma bir figür olan Dede Korkut’u ve kahramanlarını “Adı güzel Muhammed’e salavat getiren” velilere çevirdiler. Hıristiyanlarca kutsal sayılan bir mekan, nasıl olduysa bir “rüyada keşif” yöntemiyle Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabri oluverdi. Dinlerinden dönüp Hıristiyan olan sabık Müslüman toplulukların geleneklerinde, İslami izlerin olması gayet beklendiktir, sıradandır.

Ancak 16-17. Yüzyıllarda ortaya çıkmış ve verdiğim kaynakta doğu izleri ve yorum yanlışları epey ayrıntılı incelenmiş olan bu kitabın, “Vatikan’ın meşum ve melun elinin sakladığı, Hıristiyanlığı çökertip İslam’ın hak din olduğunu ispatlayacak” bir vesika olduğunu iddia etmek aptallıktır.

Peki bu aptallık neden var? Meselenin önünü, arkasını, ötesini, berisini araştırmama hastalığımızdan ötürü var. Dünyayla ilişkilerimizin sınırlı ve kusurlu olması gibi, literatürle ilişkilerimiz de öyle. Söz gelimi, Finlandiya’da “Turku” diye bir şehir olduğunu haritaya bakarken görüyoruz, kafamızda şöyle uzaktan “Ural-Altay teorisi” de var, yapıştırıveriyoruz “İşte Finlandiya Türkleri!” diye. (Finlandiya’ya giden bir Türk vapurunu “kardeşler” olarak karşılayan Finlandiya Tatarlarının güzel öyküsü için bkz: Soğuk Diyarın Sıcak İnsanları) Hıristiyanlığı kökünden sarsacak, epey tartışmalı ve neredeyse dört Gospel kadar eski bir alternatif Gospel arıyorsanız, bırakın zavallı Barnabas'ı, "Yehuda İncili"ne bakın.

Yehuda İncili, evvela, çoktanrıcıdır. Çünkü İbraniliğin kökleri çoktanrıcıydı. Melekler, aslında eski tanrılardı. Tevrat'ta çoğul sözcük olup tam anlamı "Allahlar" olan Elohim ifadesinin kullanılması da bu yüzden. Yahudilikte eski tanrılar "melek"lere dönüşmüşler, tanrının taşeronları olmuşlardı. Hıristiyanlıkta bu daha da belirginleşti ama meleklerin yarı-tanrı statüsü kaybolmadı. Ancak İslam'da melekler yarı tanrısal özelliklerini kaybettiler ki, İslam'da dahi bu dönemden kalma etimolojik izler hala vardır, en güzel Malik-Moloch. Yehuda İncili, daha doğrusu gospeli, çoktanrılı eski Sami dinine daha yakındır. Judas/Yehuda İsa tarafından "13. Daimon" olarak anılır, çeviriler bunu "spirit" (ruh) olarak çevirmeyi tercih etmiş ama "13. şeytan" yahut "13. yeryüzü meleği" olarak dahi çevrilebilir.

Bu gospelde Yehuda, İsa tarafından görevlendirilmiştir; diğer havariler İsa'yı anlamamış, eski usulde adaklar adayarak, aslında "yeryüzünün/fiziki alemin tanrısı"na tapmaktadırlar, ancak İsa, Yehuda'ya sırrı vermiştir, bu sayede "Mana aleminin kök tanrısı"na ulaşması mümkün olacaktır ve yalnızca Yehuda buna ulaşabilecektir. İsa'ya ihanet etmek de onun görevidir, bu sayede İsa'yı rütbece aşağı fiziki hapishanesinden kurtaracak, yalnızca ruh olmasını sağlayacaktır. (Tam metin için: The Lost Gospel of Judas)

Bu ifadelerde doğu mistisizminin açık etkisi görülüyor, çoktanrıcılık da görülüyor. En önemli mesele de, tanrıya nasıl ulaşılacağı: Bu tür "apokrifal" gospelleri kabul eden gnostikler genelde "ruhban sınıfı"nı reddeder, müminin tanrıya tefekkürle, "kendi içinde" ulaşacağını söylerler. Kendilerince ruhban sınıfını boklamak için, havarileri İsa'yı yanlış anlamış adamlar olarak göstermişler, Yehuda etrafında bir mit yaratmışlar ve bu inanış, erken dönem Hıristiyanlığının karmaşasında oldukça önemli bir kesimi ikna etmiş görünüyor. Belli bir öğreti birkaç yüzyıl sonra diğerleri üzerine hakimiyet kursa da, İsa'ya ve getirdiği "yeni haberlere" dair ilk Hıristiyanların yorumları birbirlerinden çok farklıydı. Demek, Yehuda gospelinde de eski doğulu mistik öğretilerin Hıristiyanlıkla melezleşmesi söz konusu. Ancak bir kitap yazacak olsam, bu gospeli kullansam, yayınevlerinin “Dünyayı Yahudiler Yönetiyor” temalı standlarında epey büyükçe bir yer kaplar ve best-seller olur. The Judas Kiss dinleyerek yazdığım bu yazıyı bir vaatle bitireyim: Yehuda İncili’ni kullanarak kurgulanmış en güzel komplo teorisini getirene, istediği 5 kitabı hediye edeceğim.

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA