Giriş Tarihi : 18-03-2020 20:37

Sosyal Medya Üzerine Kısa Bir Not

İnsanın sosyal bir varlık olması ve kendisini bu sosyallikten tamamen soyutlamasının bir yerde hastalık belirtisi olacağı veya bazı hastalıklara davetiye çıkaracağı muhakkak

İnsanın sosyal bir varlık olması ve kendisini bu sosyallikten tamamen soyutlamasının bir yerde hastalık belirtisi olacağı veya bazı hastalıklara davetiye çıkaracağı muhakkak. Elbette her insan bazen yalnız kalmak, düşünmek, bazı kararlar almak veya aldığı bazı kararlar üzerine sorgulama yapmak ihtiyacı hisseder. Bu da başta bahsettiğim sosyalleşme durumu kadar insana özgüdür. Lakin burada önemli olan yalnızlığın bir tercih olmaktan çıkıp, insanı gittikçe içine çeken bir karanlığa dönüşmesi ihtimalinin akıldan çıkarılmamasıdır. Özellikle bazı müziklerle beslenmeye başlanan, sürekli aynı hüzün döngüsüne girmeye sebep olan, insanlarda kimsenin kendisini anlamadığı veya insanları samimi bulmadığı düşüncesine yol açan yalnızlık hem bireysel hem de toplumsal açıdan tehlikelidir. Bu tür bir depresyon hali, zaman içerisinde “olumlulanırsa” toplumsal bir kabulle “yeni tarza” dönüşebilme ihtimaline haizdir. Sosyal medya, özellikle son yıllarda ortaya koyduğu pek çok yenilik ile birlikte insanların sosyalleşme araçları haline dönüşmüştür. Ayrıca, insanların pek çok konuda sesini duyurması açısından klasik iletişim araçlarının da çok ötesine geçmiştir. Yine de bir dönem ortaya konan bütün gazete ve kitapların dijitale dönüşeceği ve basılı yayıncılığının sonunun geleceği düşüncesi henüz gerçekleşmemiştir ve fikrim odur ki bir süre daha gerçekleşmeyecektir. Bu sosyal medyanın gücünden veya dijital kaynaklara ulaşma durumundan bağımsız olarak insanoğlunun yapısı ile alakalıdır. Neticede duygusal bir varlık olan insan için bir kitaba dokunmak, bir dergiyi eline almak halen birden fazla duyguya hitap ettiği için güncelliğini korumaktadır. Yine “müsvedde” kullanan neslin etkisinin devam etmesi ve elinde en iyi bilgisayarlar olan veya bunlara ulaşma imkânı bulunan insanların dahi kitaplar ve notlar ile direkt çalışma isteği de bu konuda basılı yayıncılıktan taraftır. Yani, henüz bu manada bir “dijital çağ” gelmemiştir. (Büyük kütüphanelerdeki seçkin eserlere ve kaynaklara “online” ulaşma imkanının artması bu noktada dijital yayıncılık adına bir ağırlık oluşturmamaktadır.) Evlerdeki kitaplıklar kalkmadığı sürece de bunun geleceğini zannetmiyorum. Konuyu çok dağıtmadan yeniden sosyal medyaya dönecek olursak, özellikle son dönemde sosyal medyanın birden çok algının yerleştirilmeye çalışıldığı, etki ajanlarının sistematik olarak yer aldığı, birey ve toplum için zararlı sayılabilecek pek çok hadisenin her an gündeme geldiği bir yer olduğunu pek çoğumuz müşahede etmiştir. Bunların başında “cinsiyetsizlik” olgusunun yerleştirilmek istenmesi, bazı gayri milli fikirlerin çare olarak sunulması, kapalı bir yapıya sahip bazı Asya devletlerinin müştereken övülmesi gibi unsurlar gelmekte. Lakin mesele bu unsurların yer alması değil bunların bazı etki ajanlarının da yönlendirmesi ile saldırgan bir tutum içerisine girmesidir. Bu noktada sosyal medya zaman zaman kırk delinin aynı kuyuya aynı anda taşlar attığı bir hale gelmektedir ki bununla mücadele noktasında da tek çare “birlik” olgusunu güçlendirmektedir. Ne yazık ki Türk Milliyetçisi unsurlar, kendi iç çekişmelerini “halen” bitiremediği için bu tür durumlar karşısında yeterli argümanları sahaya sürme veya aynı yüksek tondan söylem geliştirme şansından mahrum kalmaktadır. Bu tam deyimiyle “kalabalık bir yalnızlık” halidir. Başka bir deyişle, niceliğin niteliğe dönüşememesi hadisesidir. Ve ne yazık ki “olmamış” denerek başka yapıları sürekli eleştirerek geçirilen her an da bu durumu sadece derinleştirmekte ve sosyal medyadaki mücadele suyun üstünde kalmak ve boğulmamak için bir çırpınış haline dönmektedir. Yüzenler de bir uyum içerisinde değildir ve bir yere varamadıkları için bir müddet sonra yorulmakta ve sonuç olarak ya batmakta yahut da kendini güvende hissedeceğine inandığı ana limana geri dönmek zorunda hissetmektedir. Sosyal medya konusu elbette üzerine tez yazılabilecek, çok fazla inceleme ve neticesinde de çıkarım yapılabilecek bir mecra haline gelmiştir ama yalnızlığın çaresi midir yoksa bencil bir “tercihli” yalnızlık mı sunmaktadır, netleşmemiştir. Bu tercihli yalnızlığın içine zamanla kendi fikrine karşı duran herkesi “barbar” olarak niteleyen bir etkinin girmiş olduğunu da nettir. Özellikle gayrı milli kökenlere sahip pek çok fikrin ilk tanıştığı kitlenin de ayrılıkçı bir takım unsurlar olduğunu göz önüne alırsak, bu fikirlerin de zamanla bu bölücü ve ayrılıkçı fikirlerin yeni ve süslü bir ambalajına dönüşeceği muhakkak. Üstelik bunların arasında bazı devletlerin yarı resmi yayın organlarının sistematik yayınları da var. Bunların diğerlerinde farkı ise kendilerini “şeffaf yayın” olarak nitelemeleri ve dokuz doğrunun arasına bir yalanı ustaca serpiştirme yetenekleridir. Bu sebepledir ki söyledikleri şüpheli veya kasıtlı olan ilk zümreden daha tehlikeli bir haldedirler. Yine bu sebepten, bunların yayınlarına da “flood yapıyorum, toplanın” diye yalan yanlış bilgileri binlerce ve hatta on binlerce insana ulaştırma yeteneğine sahip diğerleri kadar dikkat etmek gereklidir. Biliyorum, hepinizin zaman zaman sosyal medyayı terk etmek istediği zamanlar oluyor. Son 20 günü bu mecradan uzak geçirmiş biri olarak söylüyorum ki bunun ruh sağlığımıza, yazma ve okumamıza olumlu etkileri olsa da “sınırlı kullanımın” getirdiği katkıdan uzaktır. Yani, siz bir kişi eksilirken karşı taraf artmaya devam etmektedir. O halde bu Türk Milliyetçiliği aksiyoner olmalıdır fikrimize aykırıdır. Sadece daha derli toplu durmaya, birbirimizin yayınlarını takip edip desteklemeye, kendi haber ağımızı geliştirip genişletmeye, aramıza husumet sokabilecek farklı tercihlerimizi saldırgan şekillerde ifadeden uzak durmaya ihtiyacımız var. Bunun yarınlar için ne kadar gerekli olduğunu ilerde muhakkak anlayacağız. Yazıma son verirken, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü vesilesi ile boğazda kurulan tabyalar ve müstahkem mevkiler ile yıllar öncesinden bölgeyi hazırlayan kurmay zekâ başta olmak üzere orduyu yeniden düzenlemek için çalışmalarını sürdürenlere ve savaş esnasında hem payitahtta hem cephe hattında gayret ve cansiperane mücadeleleri ile “Çanakkale Geçilmez” diyen komutanları ve eratı saygı ve rahmetle anıyorum. Zaferler, milletimizin ortak paydası olmalı ve şahsi çatışma merkezleri yapılmaktan bir an önce vazgeçilmelidir ki yeni mücadeleler için kurulması gerekebilecek birlik ruhu zedelenmesin.
NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Türkiye'de Asli Kurucu İktidar Sorunu 29-03-2020 19:04 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Toplumların Ortak Düşmanı: Koronavirüs 26-03-2020 20:14 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Virüsler: 1 - İnsanlar: 0 25-03-2020 19:59 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 Nasıl Hikaye Yazdım 23-03-2020 20:39 Koronavirüsün Gösterdiği Sosyoloji: Yeni Toplum 22-03-2020 19:57 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Sosyal Medya Üzerine Kısa Bir Not 18-03-2020 20:37 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Yeni Başlayan Esnaf Ahilik Sandığı Neler Getiriyor 12-03-2020 20:30 Evde(n) Çalışma Rehberi 12-03-2020 20:00 Fikirtepe Nasıl Dönüşür 11-03-2020 20:01 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Milliyetçilikte Güncel Tasnif 10-03-2020 20:31 Gulyabanilikte İyi Para Var 06-03-2020 20:39 Genç Kardeşim! 06-03-2020 20:24 Hitler'in Rüyası: Putin'in Yeni Anayasası 05-03-2020 20:03 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Osmanlı'nın Son Döneminde Feminizm 04-03-2020 20:20 Bir AKP Masalı 04-03-2020 20:19 Kendo Nedir, Ne Öğretir 04-03-2020 20:09 Arktik Yeni Ortadoğu Olur mu? – 2 03-03-2020 19:58 Ana Faaliyet Konusu 03-03-2020 20:28 Irkçılık 01-03-2020 19:51 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Suriyeli Sığınmacılar Krizinde Rusya'nın Rolü 21-02-2020 20:22 Türk-İslam Sentezi Mümkün Mü 20-02-2020 20:02 Havuçlu Pilav 19-02-2020 20:19 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Ankara'da Ferfene Geleneği 19-02-2020 20:01 Türk Milliyetçiliğinin Sorunlarından Biri: Aman Ağzımızın Tadı Kaçmasın 17-02-2020 20:23 O Mu Ahlâk, Bu Mu Ahlâk 17-02-2020 20:13 Ahlâk Gerekli Mi 18-02-2020 21:06 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Ozan Arif'i Anarken 12-02-2020 20:12 Bizi Kadınlar Kurtaracak 12-02-2020 20:28 Almanya'ya Göçün İlkleri Aslında Daha Eskiye Dayanır 11-02-2020 19:56 Lenin Alman Ajanı Mıydı 10-02-2020 20:24 Arktik Yeni Ortadoğu Olur mu? - 1 07-02-2020 20:03 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Fitne Çıkarmayın 05-02-2020 20:02 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 AKP'nin Alanını Daraltmak 04-02-2020 19:59 Bir Kutsala Dokunmak: Nevzat Kösoğlu'na Dair 03-02-2020 19:59 Almanya'ya Göç Zamanı ve Sebepleri 03-02-2020 21:02 Her Hayat Ayrı Bir Tecrübedir 02-02-2020 21:14 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Dede Korkut Aslında Homeros Mu? 09-11-2019 17:55 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA