Giriş Tarihi : 03-02-2020 19:59

Bir Kutsala Dokunmak: Nevzat Kösoğlu'na Dair

"Evet dostlar! Bizim, öncelikle ve behemehâl buna ihtiyacımız var: Özeleştiri! Ciddî, seviyeli, hâlis niyetli; ama sert öz-eleştiriler! Bu, bir metodoloji problemidir ve dahi bilmek mecbûriyetindeyiz ki 'hakîkate ulaşmak için metod gerektir'

"Evet dostlar! Bizim, öncelikle ve behemehâl buna ihtiyacımız var: Özeleştiri! Ciddî, seviyeli, hâlis niyetli; ama sert öz-eleştiriler! Bu, bir metodoloji problemidir ve dahi bilmek mecbûriyetindeyiz ki 'hakîkate ulaşmak için metod gerektir'."

Durmuş Hocaoğlu

Eleştiri Geleneği Türk milliyetçiliği fikriyatı tarih boyunca pek çok ilim, fikir ve siyaset adamı çıkarmıştır. Buna mukabil size dört isim saysam ve bu dört ismi Türkiye'deki bütün Türk milliyetçileri sevmelidir desem hangi isimleri sayarım? Hemen belirteyim: Tabii ki Atatürk Ziya Gökalp Atsız Beğ Başbuğ Türkeş Tabii ki daha pek çok isim sayılabilir fakat ben en genel ve en tanınmış dört ismi saymak istedim. Pekala bu isimlerden herhangi birini sevmeyenin Türkçülüğü hakkında ne düşünürsünüz? Linç eder, Türkçülükten aforoz eder misiniz? Çünkü malumunuzdur, Türk milliyetçiliği fikriyatı, bünyesinde hemen hepsine muhalif Türkçü isimler de bulundurdu. Fakat bu karşıtlık fikren bir karşıtlıktı. Ziya Gökalp ve Erol Güngör örneğinde olduğu gibi. Ya da Atsız Beğ ile Başbuğ Türkeş’in anlaşamadığı zamanlar da oldu. Ulu Öndere ağza alınmayacak sözler söyleyen Türkçüleri de biliyoruz! Hülasası biz Türkçüler en bilinen ve en mühim dört Türkçü sayıyoruz ama bu dört ismi bile bütün Türkçüler olarak sahiplenemiyor, pek çok fraksiyona ayrılıyoruz. Enverciler, Güngörcüler, Atsızcılar, Türkeşciler ve daha niceleri gibi birçok gruplar mevcut. Böylesine farklılıkları olan bir harekette gelişmesi gereken en mühim kavram mutlaka eleştiridir. En mühim isimlerinde bile ortak bir birliktelik sağlanamıyorsa bari linç etmeden sohbet edelim ki eleştiri geleneğimiz gelişsin. Fakat Nevzat Kösoğlu tartışmaları bize yine henüz eleştiremeyecek kadar olgunlaşamadığımızı gösterdi. Linç Kültürü Twitter’da ve Facebook’ta Nevzat Kösoğlu’na dair: "Samimiyetle soruyorum: Nevzat Kösoğlu kitaplarının tamamını hiç yazılmadı saysak Türk milliyetçiliği fikri manada ne kaybeder? Ben cevap vereyim hiçbir şey kaybetmez. Hatta Türk milliyetçiliği Said Nursi güzellemelerinden kurtulur. Sorsanız büyük mütefekkir ve aydın derler." Bir eleştiri yazdım. Bu yazıyı yazana kadar camianın en büyük kutsallarından birinin Nevzat Kösoğlu olduğunu bilmiyordum. Bir kişiyi beğenmemek benim en doğal hakkım. Onu büyük bir mütefekkir olarak görmemek, eleştirmek en doğal hakkım. Son derece basit olan bu mevzu birilerini oldukça rahatsız etti ve başta Efendi Barutçu olmak üzere pek çok kişi sağ olsun kendince hakaretlerde bulundu. Eleştiri değil hakaret diyorum çünkü ben bir Türk milliyetçisi olarak böyle yorumları okudukça içler acısı halimizi gördüm. Arzu edenler Twitter hesabımdan camiamızın sözde fikir adamlarının yorumlarını okuyabilir(!). Sonsuz sürüp giden demagojilerle beraber yoğun hamaset dolu cümleler okudum. Yaşımdan tutunuz yedi ceddime kadar cehaletle yargılandım. Yalnızca Fatih Akman kardeşim dışında eserler odaklı eleştiri sunan başka kimseyi görmedim. Bu vesileyle ona düşüncelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Nevzat Kösoğlu ve Said Nursi Ben bir Türkçüyüm, dolayısıyla ben bir Nurculuk düşmanıyım. Sizler nasıl eleştirip sorular yönelttiyseniz şimdi de ben sizlere sorular yöneltiyorum: 1964 yılında "Nurculuk Denen Sayıklama" makalesini yazan Türkçü Atsız Beğ'den 1999 yılında "Said Nursi" kitabı çıkaran Türkçü Nevzat Kösoğlu'na nasıl evrildik? Türkçülüğün tekamülünde mi yoksa beslenilen kaynaklarda mı sorun meydana geldi? Ben Nurculuğa yaptığı güzellemeler sebebiyle Nevzat Bey’i eleştirdiğimde beni ihanetle suçlayanlara soruyorum: Nevzat Bey bu kitabı yayımladığında kaçınız Nevzat Bey’e "Atsız’a ihanet ediyorsunuz" dedi? Siz de mi Nurcu idiniz? Yoksa Türkçülüğün en yüksek mertebesinde bulunan Nevzat Bey’den Said Nursi kitabını imzalı edinip bir de fotoğraf mı çekildiniz? Said Nursi hakkındaki eserinde "Onun kişiliğinin de bir örnek insan olarak bilinmesi ve yeni nesillere anlatılması gerekir" diyen ve "Türk milleti içinden başlayarak Müslümanların îmanını yenilemeye çalışan, yâni bir îman müceddidi" diyerek güzellediği Said Nursi’yi kendi dönemindeki Türkçü gençlere de anlatmış ve aşılamıştır. Türk’ün imanını yenilemek Said Nursi’ye mi kalmıştır? Türkçüler daima Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi’nin yolundadır. Nevzat Kösoğlu’nun böylesine Said Nursi seviciliğine karşı benim safım ise rahmetli Necip Hablemitoğlu’nun yanıdır. Hablemitoğlu henüz yaşarken Kösoğlu’na yazdığı mektupta Kösoğlu’na "Bugüne kadar kendini milliyetçi, hatta kimilerine göre Türkçü olarak yutturmuş olan Nevzat Kösoğlu…" diyerek başlıyor. Tarih Necip Hablemitoğlu’nu haklı çıkarırken şahsım ise Kösoğlu eleştirisinde bulunduğum için linç ediliyorum. Ayrıca özellikle tavsiyemdir: Osman Çakır’ın Kösoğlu ile yaptığı söyleşiden oluşan Hatıralar Yahut Bir Vatan Kurtarma Hikayesi isimli kitabında Kösoğlu Bey’in söylemlerini dikkatle altını çizerek okuyunuz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız… Farkında iseniz ben fikri boyutlarından bahsediyorum. Eleştirdiğim yazımda da Nevzat Kösoğlu’nun kişiliği, şahsı ve duruşu değil eserleri odaklı eleştiride bulundum. Gerek 12 Eylül Mahkemelerindeki duruşu ya da Mamak’ta vermiş olduğu mücadele tabii ki her Türk milliyetçisi için değerlidir. Lakin söz konusu meselemiz eserleri ise bu bambaşka bir şeydir ve sonuna kadar eleştirilebilir. Kültür ve Medeniyet Kavramları Türk düşüncesinde kültür ve medeniyet kavramları denildiğinde çok güzel bir silsilemiz vardır: Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Osman Turan ve Erol Güngör kültür-medeniyet mefhumları üzerine eleştirel geleneği sürdürüp katkı sağlayarak bir sonrakine taşımışlardır. Benim kanaatimce bu gelenekte Nevzat Bey’in söylemleri geçmişin tekrarı olmaktan öteye gidememiştir. Erol Güngör’den sonra bu geleneği sürdürdüğüne inandığım en önemli mütefekkirimiz ise kuşkusuz Yılmaz Özakpınar Bey’dir. Yılmaz Özakpınar’ın eserlerine baktığınızda dahi bir eseri dışında kültür ve medeniyet kavramlarına dair yazmış olduğu hiçbir bölümde Nevzat Kösoğlu’nun bu kavramlara bakışını ele almamıştır. Yılmaz Özakpınar, yalnızca Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler kitabında bahsetmiş ve orada da Nevzat Bey’i tenkit etmiştir. Eğer siz bu silsilenin hepsini okumadı iseniz tabii ki "Nevzat Kösoğlu’nun medeniyete bakışı çok önemlidir" gibi bir cümle kurabilirsiniz. Meselemiz kültür ve medeniyet olmadığı için bu konuyu detaylı aktarmayacağım. Yine de birkaç örnek cümlesini aktarayım: "Milli kimliği, milli kültür oluşturur." "Türk milleti, İslam medeniyeti dairesinde ele alınmalıdır." "Türk milleti tarihin hiçbir döneminde sömürge olmadığı için, Türk milliyetçiliği de kimseyi ötekileştirmemiştir, bu yönüyle Batı’daki nasyonalizmle eş anlamlı değildir." Cümlelerinden herhangi birini ilk defa Kösoğlu’ndan okudu iseniz zaten siz bu silsileyi okumamışsınız demektir. Özellikle Erol Güngör’ün Türk Kültürü ve Milliyetçilik eserine baktığınızda hemen hemen aynı tarz cümleleri göreceksiniz. Bu arada bir açıklama getireyim: Ben asla ve kat’a Nevzat Bey çalmıştır, demiyorum. Yalnızca söylemlerinin kendi dönemindeki ve evvelindeki şahsiyetlerle benzer olduğunu belirtiyorum. Etkilenmiş yahut aynı kanaatte olabilir. Fakat benim meselem ise: "Yahu rahmetli Nevzat Kösoğlu Bey bu eserleri yazmasaydı bizler Türk milliyetçiliğinde bugün şunları şunları asla öğrenemeyecektik" diyebileceğimiz bir katkısının olmadığını düşünmemdir. Var ise lütfen nezaket çerçevesinde belirtiniz. Sonuç Biz Türkçü aydınlardan, büyüklerden Türk’ün gören gözü duyan kulağı olmalarını beklemekteyiz. Biz gençleri uyarsınlar ve yönlendirsinler. Fakat bunları daima Türklüğün menfaatini göz önünde tutarak gerçekleştirsinler ki yarın bir gün bu gençlerle karşı karşıya kalmasınlar. Şahsımı eleştiren özellikle büyükler, Nevzat Bey ile kişisel dostluklarından ötürü cephe alıyorlar. Unutmayınız ki Türk milliyetçiliği sizin kişisel dostluklarınızdan daha büyüktür. Fikirleri için öldürülen Necip Hablemitoğlu da susabilirdi. Fakat yaşamı uğruna hakikati haykırdı. Türk milliyetçileri daha evvel de belirttiğim gibi Türk’ün gören gözü duyan kulağıdır. Geçmişte yanlış söylemlerde bulunanlar nasıl bugün eleştiriliyorsa bugün yanlış söylemlerde bulunanlar da hem bugün hem de ileride eleştiriye tabi olacaklardır. M. Esad Kıraç
NELER SÖYLENDİ?
@

DİĞER YAZILARI Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada-5 13-05-2020 23:57 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 4 26-04-2020 21:02 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3’ü Bir Arada 3 04-04-2020 22:38 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 2 30-03-2020 00:07 Türkiye'de Asli Kurucu İktidar Sorunu 29-03-2020 19:04 Roma, Veba ve Göçebeler 26-03-2020 20:05 Toplumların Ortak Düşmanı: Koronavirüs 26-03-2020 20:14 Benim Gözümden Muhsin Yazıcıoğlu 25-03-2020 20:30 Virüsler: 1 - İnsanlar: 0 25-03-2020 19:59 Evde Sıkılırken İzlenecek Filmler, 3'ü Bir Arada 25-03-2020 01:00 Nasıl Delirdik? 24-03-2020 23:08 Nasıl Hikaye Yazdım 23-03-2020 20:39 Koronavirüsün Gösterdiği Sosyoloji: Yeni Toplum 22-03-2020 19:57 Kamusal Sağlık ve Kamu Sağlığı 19-03-2020 20:58 Sosyal Medya Üzerine Kısa Bir Not 18-03-2020 20:37 Göçebe Köklerimiz 13-03-2020 20:00 Yeni Başlayan Esnaf Ahilik Sandığı Neler Getiriyor 12-03-2020 20:30 Evde(n) Çalışma Rehberi 12-03-2020 20:00 Fikirtepe Nasıl Dönüşür 11-03-2020 20:01 ‘Cezayirli Macron’ ve Göçmenler Sorunu 10-03-2020 20:00 Milliyetçilikte Güncel Tasnif 10-03-2020 20:31 Gulyabanilikte İyi Para Var 06-03-2020 20:39 Genç Kardeşim! 06-03-2020 20:24 Hitler'in Rüyası: Putin'in Yeni Anayasası 05-03-2020 20:03 Milliyetçilik ve Hilafet Meselesi 06-03-2020 20:02 Osmanlı'nın Son Döneminde Feminizm 04-03-2020 20:20 Bir AKP Masalı 04-03-2020 20:19 Kendo Nedir, Ne Öğretir 04-03-2020 20:09 Arktik Yeni Ortadoğu Olur mu? – 2 03-03-2020 19:58 Ana Faaliyet Konusu 03-03-2020 20:28 Irkçılık 01-03-2020 19:51 Türk Kimdir, Türk Tarihi Tezi Nedir 27-02-2020 20:02 Şirket Ortaklığı Olan Bağ-Kurluların Kucağındaki Bomba 2019/9 Sayılı Genelge 23-02-2020 21:29 Çalışanlar Açısından AGİ Günlük Artışları Derde Derman Olur Mu 23-02-2020 20:41 Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalılık İptali Emeklileri de Vuruyor 21-02-2020 21:32 Suriyeli Sığınmacılar Krizinde Rusya'nın Rolü 21-02-2020 20:22 Türk-İslam Sentezi Mümkün Mü 20-02-2020 20:02 Havuçlu Pilav 19-02-2020 20:19 Onuncu Işık: Çevrecilik 19-02-2020 20:45 Ankara'da Ferfene Geleneği 19-02-2020 20:01 Türk Milliyetçiliğinin Sorunlarından Biri: Aman Ağzımızın Tadı Kaçmasın 17-02-2020 20:23 O Mu Ahlâk, Bu Mu Ahlâk 17-02-2020 20:13 Ahlâk Gerekli Mi 18-02-2020 21:06 Yeni Toplum Yeni İktidar 14-02-2020 10:18 Ozan Arif'i Anarken 12-02-2020 20:12 Bizi Kadınlar Kurtaracak 12-02-2020 20:28 Almanya'ya Göçün İlkleri Aslında Daha Eskiye Dayanır 11-02-2020 19:56 Lenin Alman Ajanı Mıydı 10-02-2020 20:24 Arktik Yeni Ortadoğu Olur mu? - 1 07-02-2020 20:03 Toplumsal Evrim ve Kapitalizmin Kâr Güdüsü 06-02-2020 20:15 Fitne Çıkarmayın 05-02-2020 20:02 Deneme Biçiminde Bir Üstopya: Dijital Hukuk 04-02-2020 20:27 AKP'nin Alanını Daraltmak 04-02-2020 19:59 Bir Kutsala Dokunmak: Nevzat Kösoğlu'na Dair 03-02-2020 19:59 Almanya'ya Göç Zamanı ve Sebepleri 03-02-2020 21:02 Her Hayat Ayrı Bir Tecrübedir 02-02-2020 21:14 "Celaliyim, Celalisin, Celali" 02-02-2020 20:13 Ankara'da Ünlü Heykeltıraş: Aslan Başpınar 02-02-2020 21:10 Ülkücü Kullanılmaz 30-01-2020 20:29 Türk Milliyetçiliği ve Anlamsız Tartışmalar 30-01-2020 20:00 Atatürk'ün Tarım Politikaları - Rize'de Çay Hasadı 30-01-2020 20:14 Ajan 29-01-2020 19:58 İbrahim Dülger'in Ardından -1- 28-01-2020 20:46 Elçibəydən Sonra 28-01-2020 20:17 Avrupa'daki Irkçılık 27-01-2020 19:59 Neden "Milliyetçi" Değilim 26-01-2020 21:02 Ankara'da Hocaların Hocası Sanatçı: Mustafa Ayaz 26-01-2020 20:55 Enver Altaylı Meselesi ve Türkeş Nosyonu 25-01-2020 20:25 Çar Putin Hükumeti Düşürdü 24-01-2020 19:53 Türk Milliyetçilerinin Pozitivizm ile İmtihanı 23-01-2020 19:58 İstanbulludan İntikam Projesi: Kanal İstanbul 20-01-2020 20:23 Ankara'da Bir Duayen Heykeltıraş Burhan Alkar 19-01-2020 20:01 Libya’nın Kalbi Moskova’da Attı 17-01-2020 19:59 Organize Toplum, Ekonomi ve Spor 16-01-2020 20:00 Dost Yüzün Gördükçe 15-01-2020 21:07 İranda baş verənlər kimlər üçünsə "yorğan davası", bizlər üçünsə, TÜRKÜN DAVASIDIR! 14-01-2020 20:34 "Türken Raus" Diyen Avrupalılardan Türkleri Ev Sahibi Kabul Eden Avrupalılara 13-01-2020 20:01 Bencilliği Nasıl Öğreneceğiz 15-01-2020 20:31 Başkent Ankara'da Yaşayan Sanatçılar 11-01-2020 20:15 Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Sorunlar 10-01-2020 21:00 2019’da Putin Rusların Gönlünü Kazanamadı 10-01-2020 20:31 Bizden Ne Çok Şey Çaldılar 09-01-2020 20:57 Kılık Kıyafet Devrimi ve Cumhuriyetin Sınıfsız Toplum Ütopyası 09-01-2020 20:33 Bu İşin Sırrı Ne 09-01-2020 20:45 Şamanizmi Güncelleme Girişimi Olarak Burhanizm veya Ak Din 08-01-2020 20:53 Hariçten Gazel 08-01-2020 21:01 “Milliyetçiliğin Altın Çağı” 08-01-2020 15:58 Fars Şovnizminin İslam Maskası 06-01-2020 21:03 Avrupa'daki Türklerin Her Dönem Başının Belası: Dolandırılmak 06-01-2020 19:59 Bozkırın Ortasında Bir Vaha: Ankara 05-01-2020 20:28 Bir Yemekhane Meselesi 02-01-2020 20:30 Türk Devrimleri; Harf Devrimi ve Ölçüler Kanunu 02-01-2020 20:00 Millî Devletin Yerini Şirketler Mi Aldı 02-01-2020 15:51 Mum Eğer Yanmırsa Yaşamır Demek 01-01-2020 20:00 Tarih Fetişizmi yahut Meçhul Okuyucuya Mektup 31-12-2019 20:36 Game Of Thrones'un Esin Kaynağı: Güllerin Savaşı 29-12-2019 21:09 AOÇ ve Mustafa Kemal'in Tarım Politikaları 26-12-2019 19:59 Layiqli Vətəndaş Olmaq Üçün İnsan Olmaq Gərəkdir 25-12-2019 19:59 Avrupa'da Milliyetçilik Anlayışı 24-12-2019 20:34 Ankara Efeleri 22-12-2019 20:26 Braveheart'tan Doğu Türkistan'a 21-12-2019 19:47 Doğu Akdeniz’in ‘Kalpgâh’ı: Kıbrıs 21-12-2019 19:47 Kençliyü ya da Han Yağması ve Mustafa Kemal Ekonomisi 19-12-2019 20:21 Bir veya Üç Yüz Kişi 18-12-2019 21:14 Dünden Bugüne Kimlikçi Siyaset Üzerine Düşünceler 18-12-2019 20:15 Türk-Rus Dostluğu(!) 16-12-2019 21:23 Davadan Döneni Vurun 16-12-2019 20:25 Kadın Mücadelesi Üzerine 17-12-2019 20:34 Ankara Türküsü "Misket" 15-12-2019 20:17 Avrupa'da Türk Varlığının Dünden Bugüne Neleri Değişti 14-12-2019 20:56 Türk Mitolojisinde Ayaz Ata Yoktur 14-12-2019 20:04 İdeologiya 13-12-2019 20:16 Rusya’nın Çekmecedeki Tabancası: Wagner 13-12-2019 20:17 Ankara Ahi Cumhuriyeti 12-12-2019 20:10 Siyasal İslam Hücreleri 12-12-2019 19:57 Ne Halklar Ne de Ümmetiz: Türk Milletiyiz 11-12-2019 20:25 Pelinsular, Sümeyyeler, Düşünceler 10-12-2019 20:01 Derelerle Süslü Bir Ankara Olmalı 08-12-2019 20:42 Doğu Akdeniz’de Çekilen Şah: Türkiye-Libya Mutabakatı 07-12-2019 20:16 Diktaya Açlık 07-12-2019 19:56 Elektronik Doğrudan Demokrasi 05-12-2019 21:04 3 Aralık Dünya Engelliler günü imiş, Adamlığımızdaki Engeller Hariç... 05-12-2019 21:19 Şiirimize Ne Oldu 04-12-2019 19:59 Avrupa Eski Avrupa Değil 04-12-2019 19:58 Biz Kimik, Məclis Onun Məclisidir 03-12-2019 20:23 Kadim Bir Türk Şehri Harput 01-12-2019 21:00 Türkçe ile Felsefe Yapamazsınız 01-12-2019 19:57 İspanya: Sürprizlerin Sürpriz Olmadığı Memleket 29-11-2019 19:08 Türkiye Evrensel Değerlere Bigane Kalarak Yönetilemez 29-11-2019 19:17 Don Kişot ve Günümüzün Yandaş Zekası 28-11-2019 21:02 Yeni Nesil Milliyetçiler Vatanı Nasıl Seviyor 23-11-2019 18:11 Müslüman Kardeşler 19-11-2019 18:25 Milliyetçilik Bir Egemenlik Meselesidir 15-11-2019 17:59 Suriyeliler Sorunu: İnsanlıkla Öfke Arasında Muhalefet 10-11-2019 18:05 Dede Korkut Aslında Homeros Mu? 09-11-2019 17:55 Atatürk Ezelî ve Ebedî Türk Dünyasının Sönmez Güneşi 09-11-2019 16:12 Gelecek Geliyor 07-11-2019 15:45 Sözde Ermeni Soykırımı 02-11-2019 20:09 Diriliş İçin Bir Milletin Ayağa Kalktığı Yerdir Sakarya 02-11-2019 20:24
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA