Konuk Yazar
Giriş Tarihi : 22-12-2020 10:00

Hakkı Öznur'un Kitaplarından İntihal Yapan Yapana

Türkiye’nin önde gelen araştırmacı-yazarlarından biri olarak kabul edilen, Ülkücü fikir ve siyaset adamı, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile yol ve dava arkadaşlığı yapmış, Milliyetçi-Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden, bütün ülkücülerin sevdiği, saygı duyduğu araştırmacı yazar Hakkı Öznur’un kitaplarından intihal yapan yapana…

Hakkı Öznur’un “6 Ciltlik Ülkücü Hareket – 1999”, “Cahşların Savaşı - 2003”, “Derin Sol - 2004”, “1993 Örtülü Darbe - 2012”, 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı - 2012”, “21. Yüzyılda Bir Alperen - 2009” ve en son yayınlanan 2 ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları - 2019” adlı kitapları Türk siyasi hayatında, Türk fikir hayatında, tarihi öneme sahip belgesel eserler olarak sahalarında otorite ve başucu kitaplar olarak kabul edilmiştir.

Ülkücü Hareket, Darbeler, Yakın Politik Tarihimiz, Ortadoğu vb. konularda, sahasında otorite olarak kabul edilen; fikirleri, yazıları, konuşmaları dikkatle takip edilen, Türk fikir ve siyaset hayatında saygın bir yeri olan Hakkı Öznur’un kitaplarından yıllardır intihal yapılıyor.

Sağdan sola birçok sözde yazar, gazeteci, araştırmacı, akademisyen, siyasetçi, Hakkı Öznur’un yazmış olduğu tarihi öneme sahip kitaplardan intihal yapmış ve yapmaya da devam ediyorlar. Hakkı Öznur’un kitaplarından kes-kopya-yapıştır yöntemi ile kaynak belirtmeksizin alıntı yapan, birçok ilim/bilgi/düşünce hırsızı olmuştur.

Hakkı Öznur, bir taraftan yoğun ve ağır, son derece önemli, tarihi, belgesel, kitap çalışmalarını yaparken, bin bir emek ile gecesini gündüzüne katarak aziz milletimize ve gelecek kuşaklara büyük hizmeti olan eserlerini yayınlarken, intihalciler yani emek harcamaksızın aşırma yapanlar, hiçbir kural, etik değer/ahlak tanımadan, utanmadan, arlanmadan Hakkı Öznur’un kitaplardan onlarca, yüzlerce sayfaları alıp, kendi yazmışlar gibi kendi sözleriymiş gibi sözde kitaplara koyuyorlar, Hakkı Öznur’dan aldıklarına dair ne bir dipnot ne de bir kaynak gösteriyorlar.

Hakkı Öznur'un Kitaplarından İntihal Yapan Yapana

Ömrünü aziz milletimize ve Ülkücü harekete vakfetmiş, yazmış olduğu tarihi öneme sahip eserlerle Türk fikir, kültür, siyasi hayatına eserleriyle, duruşuyla, tavrıyla, dava adamlığıyla mal olmuş bir dava, bir gönül insanının kitaplarından intihal yapan, yapanlara karşı; Hakkı Öznur ne yapsın, hangi biriyle uğraşsın? İntihal yapanlar o kadar çok ki bıktı, usandı artık. Hakkı Öznur kitap yazmakla mı uğraşacak yoksa intihalcilerle mi?

35 yıldır, yazı hayatının içinde olan, tarihe notlar düşen, Türk fikir, kültür ve siyasi hayatına yazmış olduğu tarihi öneme sahip kitaplarla büyük hizmetlerde bulunan, yakın politik tarihimize ışık tutan, siyasi tarih araştırmalarının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Hakkı Öznur’un yazdığı kitaplar üzerinden “intihal” yaparak  hem para kazanıyorlar hem de yazarız (!) diye ortalıkta geziniyorlar. İntihal kitaplarının reklamını yapıyorlar. Hakkı Öznur’un her biri başucu tarihi öneme sahip kitaplarından intihal yapanlar tam bir emek hırsızıdır.

Ülkücü Hareketin Tarihi Deyince İlk Akla Gelen İsim Hakkı Öznur'dur

Ülkemizde, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkücü hareket, milliyetçi hareket, Ülkücü kuruluşlar, Ülkü Ocakları, milliyetçi kuruluşlar üzerine çalışma yapan, araştırma yapan başta akademisyenler olmak üzere gazetecilerin, yazarların, araştırmacıların, siyasilerin, faydalandığı en önemli başucu kitap, Hakkı Öznur’un 21 yıl önce yazdığı, sahasında tek eser olan 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabıdır.

“Ülkücü Hareket”, “Ülkücü Hareketin Tarihi” deyince ülkemizde akla gelen ve bilgisine başvurulan öncü isim; milliyetçi ülkücü hareketin tarihini yazan Hakkı Öznur’dur. Hakkı Öznur’un kitaplarını kaynak gösteren yüzlerce kitap, akademik çalışma (Yüksek Lisans - Doktora Tezi vb.) makale vardır.

6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabı, üniversitelerde, Ülkücü hareket, milliyetçi hareket üzerine akademik çalışma yapan akademisyenlerin de başucu kaynak olarak aldıkları, faydalandıkları, temel eserdir. Şu ana kadar yayınlanan yüzlerce kitapta, yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında “Ülkücü Hareket” kitabı, birinci sırada en önemli kaynak eser olarak gösterilmiştir. Alıntılar yapılmış, atıflarda bulunulmuştur.

Yine 2012 yılında yayınlanan 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı” ve “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabı, temel kaynak kitap olarak herkesin istifade ettiği eserlerdir.

Hakkı Öznur Hayatını Ülkücülüğe, Ülkücü Harekete Adamıştır

Ülkücü Hareketin ilke ve değerlerini savunan her zaman önceliğimiz ilkelerimiz ve değerlerimiz diyen dik duruşu ilkeli çizgisi ve ülkücü tavrıyla örnek olan genç kuşaklara yol gösteren Hakkı Öznur ağabey 12 Eylül sonrası Ülkücü Hareketin önde gelen fikir ve siyaset adamlarındandır. Kamuoyunda, siyasi çevrelerde, Ülkücü Hareketin saygın isimlerinden, ideologlarından, kanaat önderlerinden biri olarak görülmektedir.

Milletimizin vicdanı olan milletimizin değerlerine bağlı Türk gençliğini, Türkiye’nin geleceği olarak gören, onlara itimadı ve güveni büyük olan Hakkı Öznur, gençlerimizin mutlaka fikir, kültür alanlarında olmalarını, akademik çalışmalar yapmaları konusunda hep teşvik etmiş, kitap çalışmaları, akademik çalışmalar yapan insanlarımıza arşivlerini açmış, katkı sağlamış, yol göstermiştir.

Anadolu’nun dört bir yanından Ankara’ya gelen, yüksek lisans, doktora vb. çalışmalar yapan gençlere bilgilerini, birikimlerini aktarmış, onlara belge ve yayınlar konusunda elinden gelen her türlü yardımı yapmıştır. Birçok insanımızın yazar olmasında, yazı hayatında yer almasında, basın alanında yer almasında çok büyük etkisi, desteği ve rolü olmuştur.

Kopyala Yapıştır, Aşır, Sonra da "Kitap Yazdım" De, Reklam Yap!

İntihal  ahlaki  bir  sorundur. Ülkemizin yayın tarihinin en önemli meselelerinden biri herhalde intihaldir. intihal, aşırmacılık, telif hakkı ihlali, emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı gibi anlamlara gelmektedir “İntihal” yani kaynak göstermeden bir başkasına ait bilgiyi kullanmak ve şahsına mal etmek, en büyük suçtur. Sistemli intihal yapan yayınevleri, sistemli intihal yapan yazar müsveddeleri de mevcuttur.

Yazar bir toplumun şuurudur. Yazar olmak kolay değildir. Hele hele araştırmacı-yazar olmak ise hiç kolay değildir. Çok büyük birikim ister, ciddiyet ister, emek ister. İntihale başvuranlardan araştırmacı olmaz! Yazar olmaz! Bu gayri ahlaki yola başvuranlar, ne ilim çevrelerinde ne akademik çevrelerde ne yayıncılık çevrelerinde ne de siyasi çevrelerde asla ciddiye alınmazlar ve kabul görmezler. İntihal yaptıkları için çıkardıkları yayınlarda kaynak olarak gösterilmez ve değer verilmez.

Türk kültür ve fikir hayatına, hizmet etmek, fikri, kültürel, siyasi, akademik birikim ve ciddiyet gerektirir. Sahasında uzmanlık gerektirir. Emeğe, saygıyı ve hürmeti gerektirir. İster yazar olsun, ister yayıncı olsun herkes yazarlık ve yayımcılık ahlakına uygun hareket etmek zorundadır. İntihal, yaparak kitap yazılmaz, yazar olunmaz! “Kes-kopyala-yapıştır” yaparak kitap yazılmaz.

Kürşat Mican 'İntihal' Yaparak Büyük Yanlış Yapmıştır

İstanbul’da, Nizam-ı Alem Ocakları ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı yaptım. Ocak Başkanlığı ve Ocaklarda yöneticilik yapmış dava arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, tanırım bilirim Kürşat Mican da, ocaklarımızda  büyümüş,  yetişmiş ve İstanbul Alperen Ocakları başkanlığı da yapmış bir kardeşimiz ve hareketimizin evladıdır. Yakından tanıdığım ve hukukumuzda olan Kürşat Mican kardeşimizin kitap çıkardığını kendisinden değil, sosyal medyadan öğrendim. Kitap çalışması yaptığını bilmiyordum. Kitap piyasaya çıkınca hemen aldım. Fakat bir baktım ki; Alperen Ocakları tarafından yıllar önce çıkartılan, Hakkı Öznur Başkanın yazdığı “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabının kopyalanmış hali. Tam bir intihal! Tam Bir Fecaat!

Alperen Ocakları tarafından Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastından sonra çıkartılan, büyük boy, 192 sayfalık “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” isimli bu muhteşem eser, camiamızdan ve kamuoyundan büyük alaka görmüştü. Sahasında ilk olduğu için Muhsin Yazıcıoğlu üzerine yapılan birçok çalışmaya kaynak olmuş, istifade edilen başucu bir eser olmuştur.

Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Abdullah Gürgür ve şehit liderimizin muhterem eşi Gülefer Yazıcıoğlu Hanımefendi de kitaba yazı yazmışlar, bu yazılar kitabın giriş kısmında yer almıştır.

Alperen Ocakları Genel Merkezi, Ülkücü fikir ve siyaset adamı araştırmacı-yazar Hakkı Öznur’un kaleme aldığı, milletin adamı, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatan “12 bölümden oluşan 160 sayfalık” yazısını şehit liderimizin ailesinden ve BBP arşivinden alınan resimlerle besleyerek ve ardından yazılan yazıları ve konuşmaları ekleyip bir araya getirerek yayınlamışlar, camiamıza ve aziz milletimize sunmuşlardır.

Hakkı Öznur’un, “6 Ciltlik Ülkücü Hareket” kitabını tam 21 yıl önce almış ve Hakkı Öznur Başkan’a imzalatmıştım. Hakkı Öznur’un bütün kitapları imzalı olarak, kütüphanemde bulunmaktadır En son “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik kitabını,  Ankara’da almış ve imzalatmıştım. Yazdığı bütün kitapları almış, okumuş birisiyim. “21. Yüzyılda bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabını da çıkar çıkmaz almış, okumuş, bazı gençlerimize de hediye etmiştim.

Hakkı Öznur'un 12 Bölümden Oluşan 160 Sayfa Yazısını Tamamen Almış Aynen Kitaba Koymuştur

Yıllar önce, gazeteci Tuncay Özkan, Hakkı Öznur Başkan’ın “Cahşların Savaşı” kitabından intihal yapmıştı. Yine birçok kişi, Hakkı Öznur’un  hem “Cahşların Savaşı” hem “Derin Sol”  kitabından intihaller  yapmışlardı. Yine Öznur’un, 6 Ciltlik  “Ülkücü  Hareket” kitabından da yıllardır intihal yapan yapana...

Ali Kuzu, Oğuzhan Cengiz ve birçokları Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabından intihaller yaptıysa, yazarlığa soyunan genç kardeşimiz Kürşat Mican da “21. Yüzyılda Bir Alperen" kitabından intihal yapmıştır. 

Ankara’da Öncü Basımevi’nde basılan, tüm hakları Alperen Ocakları’na ait olan Hakkı Öznur tarafından kaleme alınan bu muhteşem eserden alınan 160 sayfa,  2020 yılının Eylül ayında Kürşat Mican imzasıyla “Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası” adıyla Bilgeoğuz Yayınevi’nden çıkarılan kitaba konularak tam bir intihal yapılmıştır.

Ülkücü Hareketin tarihini yazan hem MHP tarihini hem BBP tarihini hem de Büyük Birlik Hareketinin 28 yıllık sürecini en iyi bilen, hareketin bütün kademelerinde görev yapmış olan,  ülkücü hareketin vicdanı ve sesi olan Hakkı Öznur’un kaleme aldığı “21. Yüzyılda Bir Alperen” adlı eserin “12 bölümü” başlığından içeriğine, noktasından virgülüne kadar tamamına yakın bir şekilde aynen alınarak/intihal yapılarak/aşırılarak “Şehit Lider Muhsin Başkan ve Davası” ismi verilen kitapta yer almıştır.

Sadece “12 bölüm” değil “Kim Ne Dedi” kısmında yer alan yazılar da söz konusu kitaba aynen konmuştur. Maalesef bir kısım eklemeler ve çıkarmalar haricinde tamamen tıpa tıp aynıdır. “Kim Ne Dedi” bölümünde ise bazı kişilerin sözleri, yazıları çıkartılmış, onun yerine bazı yazılar ve şiirler konmuştur.

Kitabın içindekiler bölümünün başlıklarından tutun, kitabın giriş kısmından bitişine kadar olan bütün bölümler, cümleler, noktasından virgülüne kadar Hakkı Öznur’un yazmış olduğu metindir.

“21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” adlı kitapta yer alan, Hakkı Öznur’un yazdığı 12 Bölümden oluşan, 160 sayfa yazıyı, Kürşat Mican, kes-kopyala-yapıştır mantığıyla tam bir intihal olan, “Şehit Lider Muhsin Başkan Ve Davası” adını taşıyan, kendi ismiyle yayınlanan kitaba koymuştur. Hakkı Öznur’un yazısını tamamını almış ama Hakkı Öznur’dan aldığına dair tek bir açıklama, tek bir dipnot yok! 

Kürşat Mican, kardeşimiz Hakkı Öznur ağabeyden, izin almadan, ona sormadan, onun yazdığı 160 sayfayı, kendi yazmış gibi, kendi cümleleriymiş gibi intihale söz konusu olan bu kitaba koymuştur.

Kürşat Mican kardeşimiz, Alperenlerin ağabeyi olan Hakkı Öznur’u yakından tanıdığı, hukuku olduğu halde, hiç yapmaması gereken ve bir Alperen’in yapmayacağı son derece yanlış, yakışıksız bir iş yaparak, Hakkı Öznur’un yazdığı “12 bölümden” oluşan 160 sayfalı metni kaynak göstermeden, yayınlanan kitabın ismini vermeden kitaba koyarak, hem Hakkı Öznur’un emeğine hem de “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabını basan, yayımlayan dönemin Alperen Ocakları yöneticilerinin emeğine de saygısızlık yapmıştır.

İntihal Yapılarak Yazar Olunmaz

İstanbul Alperen Ocakları’nda başkanlık yapmış olan Kürşat Mican kardeşimiz, şehit  liderimizle  ilgili bir  kitap  çalışmasına girerken keşke kitap nasıl yazılır, derleme nasıl yapılır, bir kitap nasıl hazırlanır ve yayınlanır derleme yapılırken nelere dikkat edilir vb. konularda, konulara vakıf olan kitapları yayınlanan, yazar arkadaşlarımıza, akademisyen hocalarımıza bir danışsaydı, fikirlerini alsaydı. Yayıncılığı, telif haklarını, hukuku bilenlerle istişare etseydi. Alanında öncü insanlarımızdan tavsiyeler alsaydı, sahasında uzman olanlarla bir konuşsaydı.

Bu intihal olan kitabı yayımlanmadan önce Kürşat kardeşimiz beni arasa sorsaydı, bana getirip, “bir bakar mısın ağabey, başkanım deseydi”, ben, “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu”  kitabında yer alan Hakkı Öznur  başkanımızın yazdığı, şehit liderimiz  Muhsin Başkanımızı anlattığı 12  Bölümü çok önceden okuduğum için ve her zamanda  istifade ettiğimden dolayı  Kürşat kardeşimizi uyarır, ona; “Kürşat Başkan bunu yazan Hakkı Öznur ağabeyimiz. Mutlaka kendisiyle konuş, iznini al.  Derlediğin yerin  altına da,  bu 12 bölümlük yazı Alperen Ocakları Genel Merkezi  tarafından  basılan “21 Yüzyılda  Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” kitabından alınmıştır dipnotunu koy” derdim.

Maalesef Kürşat Mican kardeşimiz kitap derleme işini aceleye getirmiş, alelacele yapmış. Niye böyle bir şey yapmış onu en iyi kendisi ve çevresindekiler bilir. Ancak, doğru yapmadığı, doğru yönlendirilmediği ayan beyan bellidir.

Kürşat Mican ve Bilgeoğuz Yayınevi Özür Dilemeli, Helallik Almalıdır

Kürşat Mican, sağa sola tam bir intihal olan bu derleme kitabı göndermeyi biliyor. Ancak dava büyüğümüz, Alperenlerin, Ülkücülerin “ağabey” dediği, her zaman aradığı, çok rahat görüştüğü Hakkı Öznur’a niyeyse imzasını taşıyan eseri göndermiyor. Hakkı Öznur’a kitabı gönderse hemen intihali anlayacak.

Sadece o değil, bu kitabı gören birçok Alperen de bunun “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” adlı kitaptan tamamen alındığını, intihal olduğunu hemen anlar. Zaten birçok kişi de anlamış ve yapılan intihal böylece ortaya çıkmıştır. İntihal, yaparak kitap yazılmaz.

Şehit liderimizin yol ve dava arkadaşı, hareketimizin mihenk taşı, Hakkı Öznur’a “Başkanım, ağabeyim, ben Muhsin Başkan ile ilgili kitap yazmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bana yol gösterir misin” deseydi, Hakkı Öznur Başkanımız  mutlaka yardımcı olur, yol gösterir, mutlu da olurdu.

Ancak Kürşat Mican kardeşimiz, böyle bir yola da başvurmuyor. Başka bir yola, çıkmaz bir yola girmiş ve doğru olmayan bir işe soyunmuştur. Bir Alperen’in, asla yapmayacağı ve yapmaması gereken bir işi yapmıştır. Keşke, Hakkı Öznur Başkanımızı, beni veya bu konulara vakıf  arkadaşlarımızı arayıp bir sorsaydı, fikir alsaydı, bugün bu zor  duruma düşmezdi. Bu intihal durumu da yaşanmazdı.  

Kürşat Mican ve Bilgeoğuz Yayınevi’nin yapması gereken, Hakkı Öznur’dan ve “21. Yüzyılda Bir Alperen Muhsin Yazıcıoğlu” eserini çıkartan Abdullah Gürgür ve emeği geçen Alperenler’den özür dilemek ve helallik almaktır. Ayrıca, hemen, intihal olan bu kitabı derhal yayından kaldırmalılar ve özür dileyen bir açıklama yapmalıdırlar. Kürşat Mican, yapmış olduğu etik olmayan tutumuyla hem Hakkı Öznur Başkanı hem Alperen Ocakları mensuplarını hem de camiamızı üzmüştür.

Ömrünü Ülkücü Harekete Vakfetmiş Hakkı Öznur'un Hepimizin Üzerinde Emeği ve Hakkı Vardır

Türkiye’nin her yerinde, geçmişten günümüze Alperen kadroların, Ülkücü kadroların düzenlediği toplantılara katılan, konuşmalar yapan, seminerler ve konferanslar veren, eğitim çalışmalarına iştirak eden Hakkı Öznur, Kürşat Mican’ın Ocak başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul’a giderek hem şehit liderimiz Muhsin Başkan ile hem davamızla hem de ülke ve dünya meseleleriyle ilgili tarihi konuşmalar yapmıştır.

İstanbul Alperen Ocakları’nda Kürşat Mican’ın da katıldığı toplantıda Alperen gençlerimize seminer vermiştir. Düzenlenen iç eğitim çalışmalarına bizzat katılmış, tarihimizi, hareketimizi, davamızı ve Muhsin Başkan’ın siyasi çizgisini, duruşunu, tavrını anlatmış ve Alperen kadrolara yol göstermiş, tarihi öneme sahip mesajlar vermiştir.

Nizam-ı Alem Ocakları’ndan Alperen Ocakları’na kadar Ocak tarihimizde, şehit liderimiz Muhsin Başkan’dan sonra hepimizin üzerinde emeği olan, her zaman Alperen kadrolara ağabeylik yapmış, daima bir baba gibi onların yanında yer almış, seminerler vermiş, konferanslar vermiş, her türlü toplantılarına katılmış, konuşmalar yapmış, destek vermiş, hareketin dergilerinde yazılar yazarak hareketin ideolojik politik çizgisini belirlemiş, kadrolarımıza yön vermiş, gerek akademik hayatta gerek bürokraside vb. hayatın birçok alanında bugün başarıyla kendilerinden söz ettiren kadrolarımızın yetişmesinde emeği ve katkısı çok büyüktür.

Oğuzhan Cengiz de İntihal Yapmıştır

Milliyetçi camiada yayıncılık alanında tanınan isimlerden biri olan ve tam bir intihal olan Kürşat Mican imzalı kitabı yayınlayan Bilgeoğuz Yayınevinin sahibi olan Oğuzhan Cengiz de “Alparslan Türkeş –Başbuğ” (2. baskı İstanbul-2020) adlı kitapta Hakkı Öznur’un emeğine saygısızlık yapmıştır.

Ülkücü Hareketin mihenk taşı fikir ve dava adamı Hakkı Öznur’un yazdığı, sahasında tek kaynak ve başucu muhteşem bir eser olan 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” (1999 Ankara) adlı kitabının 1. cilt, 2. cilt, 3. cilt ve 6. cildinden yazılar almış, “kes-kopyala-yapıştır” biçiminde derleme kitabına koymuştur. Hakkı Öznur’un kitabından aldığı bazı yerlerde ne dipnot göstermiş ne atıf yapmıştır. 

Hakkı Öznur’un dipnotlarını bile zahmete girmeden aynen monte etmiş ve kolaycılığa kaçmış. Kimi yerde ise “Ülkücü Hareket” kitabından alınan yerlerin ciltleri bile karıştırılmıştır. 6. ciltten, 3. ciltten alınan yerler hep 1. cilt diye gösterilmiş. 6 ciltlik, devasa tarihi öneme sahip kitaplardaki konuları bile okumadığı kafasına göre takılıp her aldığı yere “Ülkücü Hareket Cilt 1” diyecek kadar yazarlıkla uzaktan yakından ilgisi ve alakası olmadığı belli.

Oğuzhan Cengiz imzalı kitabın 8. bölümünde yer alan “Türkeş’in CKMP’de İlk Büyük Kurultayı” başlıklı sayfa ve devamında yer alan sayfalar (151-160) Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket”  kitabının 1. cildinden sayfa 143-152’den alınmıştır.  Hakkı Öznur’un kitabından alındığına dair ne dipnot ne atıf vardır. Noktasından virgülüne kadar Hakkı Öznur’un yazmış olduğu kitaptan alınmıştır. Yine Hakkı Öznur’un yazısında yer alan konuyla ilgili dipnotlarını da hiç araştırmaya gerek duymadan aynen monte etmiş, ilgili yerlere yerleştirmiştir.

Yine Oğuzhan Cengiz imzalı kitabın 9. bölümünde yer alan “Komando Kampları” adlı (161-170 sayfalar) bölüm de Hakkı Öznur’un “Ülkücü Hareket” kitabının 3. cildinde yer alan “Suçlamalar ve Komplolar” 1. bölüm sayfa 5-22’den bire bir alınmıştır. İki yerde dipnot vardır. Ancak bu dipnotlar da uydurma olup hangi sayfalar olduğu belli değildir. Yine verilen dipnotta “Hakkı Öznur Ülkücü Hareket Cilt 1” yazmaktadır. Hakkı Öznur’un kitabından aldığı dipnotun ciltlerini bile karıştırmıştır. Hangi dipnot hangi ciltte yer almış onu bile bilmiyor. Ciltleri bile sallamış.

Hakkı Öznur’un eserinin 1. cildinde de böyle bir bilgi yoktur. Tam bir uydurma, tam bir özensizlik… Ne alıntılara ne dipnotlara dikkat edilmiş. Her yönüyle ciddiyetsizlik ve saygısızlık var.

Yine Oğuzhan Cengiz imzalı kitabın 10. bölümünde yer alan “Ülkücü Kuruluşlar” bölümü (173-181. sayfalar) yine Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabının 2. cildinden alınan yerlerle doludur.

Hakkı Öznur’un Ülkü Ocakları (ÜOD), Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD), Ülkü Yolu Derneği (ÜYD) ve “Ülkücü Kuruluşları” anlattığı bölümlerden kısa kısa bölümler alınmış, kimi yerlerde ifadeler değiştirilmiş ama Hakkı Öznur’un kitabından alındığına dair ne bir dipnot konmuş ne atıf yapılmış ne de kaynak gösterilmiştir. Hakkı Öznur’un kitabının 346, 347 348, 372, 374, 396, 417, 421, 436, 437, 468, 476, 484, 499, 480, 502, 503, 510, 513, 528, 529, 548, 550, 571, 578, 583, 584, 613-615 sayfalarından alınmış, kısaltılmış, kendisi yazmış gibi Oğuzhan Cengiz tarafından kitaba konulmuştur.

Örneğin Oğuzhan Cengiz’in kitabında “Ülkücü Yan Kuruluşlar” sayfa 180-181 yine Hakkı Öznur’un “Ülkücü Yan Kuruluşlar”ı anlattığı 613-616 arasındaki sayfalardan alınmıştır. Tamamen intihaldir. Yine dipnot ve kaynak gösterilmemiştir.

Oğuzhan Cengiz imzalı kitabın “Türkeş–Atsız ayrılığı” başlıklı kısmında (sayfa 192-193) Hakkı Öznur’un eserinin 6. cildinde “Portreler” bölümünde yer alan “Türkçülüğün Şahikası Bir Ülkü Adamı Nihal Atsız” bölümünden alınan bazı yerler vardır. Ama burada da aynı özensizlik gösterilmiş, dipnot konurken alıntı yapılan yer “Hakkı Öznur Cilt 1” denmiştir. Yine sayfa, sayfalar yok. 

Bir kere Hakkı Öznur’un Nihal Atsız’ı anlattığı bölüm Ülkücü Hareket kitabının 6. cildidir, sayfa 7 ile 51 arasıdır. Yani, Nihal Atsız’ın anlatıldığı yer cilt 1 değil, cilt 6’dır. Yine burada dipnot “92” diye verilen yerde “Başbuğculuk Türkçülüğün önüne geçmiştir” cümlesi vardır. Buna dipnot olarak “Hakkı Öznur Ülkücü Hareket cilt. 1” diye vermiştir. Hakkı Öznur’un kitabının ne 1. cildinde ne 6. cildinde ne “Ülkücü Hareket” adlı 6 ciltlik kitabının hiçbir yerinde “Başbuğculuk Türkçülüğün önüne geçmiştir” diye bir söz ve ifade yoktur.

Oğuzhan Cengiz, konulara vakıf olmadığı için “Başbuğculuk Türkçülüğün Önüne Geçmiştir” gibi saçma sapan, tamamen uydurduğu, gerçek dışı, yanlış ve sakat bir sözü kendi yayınladığı kitaba koyarken, ilim ahlakıyla, Ülkücü ahlakla asla bağdaşmayan bir şekilde, dipnotta “Hakkı Öznur Ülkücü Hareket Cilt 1” demiştir. Oğuzhan Cengiz’in yaptığı sadece bir intihal vakası değil, olayları ve olguları çarpıtmaktır.

"Alparslan Türkeş" Adını Taşıyan Kitap Yayımlıyorsunuz Ama 9 Işık İlkesinin 'Ahlakçılık' İlkesini Çiğniyorsunuz

Oğuzhan Cengiz, hem Türkçülüğün şahikası Nihal Atsız’a hem Ülkücü hareketin kurucusu, hepimizin üzerinde emeği ve hakkı olan, Milliyetçi hareketin lideri, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e, hem de Ülkücü hareketin tarihini yazan, yazdığı tarihi öneme sahip eserlerle Türk fikir, kültür ve siyasi hayatına çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan ülkücü camianın çok sevdiği, saygı duyduğu, kanaat önderlerinden biri olan, dava adamı, gönül insanı Hakkı Öznur’ un emeklerine de saygısızlık  yapmıştır. 

Oğuzhan Cengiz etik davranmamıştır. Böyle ne yazarlık ne yayıncılık olur. İntihal kitap yayınla, yetmedi sen de kendi isminle kitap yayınla orda da intihal yap. Araştırma yapmadan, yazacağı kitaplar üzerinde çalışmadan, sağdan soldan derleyerek kitap yazılmaz.

“Alparslan Türkeş” ismini taşıyan kitabı yayınlayacaksın; ama Alparslan Türkeş’in “9 Işık” ilkelerinden biri olarak gösterdiği “Ahlakçılık” ilkesini çiğneyerek, insanların emeğini yok sayarak, intihal yapacaksın.

Zaten “Alparslan Türkeş” ismini taşıyan Oğuzhan Cengiz imzalı kitap, özgün bir çalışma değil. Alparslan Türkeş’ten, Necmeddin Sefercioğlu’ndan, Mehmet Doğan’dan, Hakkı Öznur’dan, Rıza Müftüoğlu’ndan, Hulusi Turgut’tan, Arslan Tekin’den, Zeki Hacıibrahimoğlu’ndan vb. alınmadır. Bir derleme ve toplamadır.

Metin Turhan imzalı “Bilinmeyen Yönleriyle Alparslan Türkeş” kitabından alınan yerler var ama kaynak yine yok. “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası”nda avukatlık yapan Zeki Hacıibrahimoğlu’nun “Türkeş” isimli kitabın (Türkeş’in ilk sorgudaki savunmalarını 75-226 sayfalar arası) tamamen 111 sayfayı aynen almış, kitabın 15. bölümüne “12 Eylül Mahkemelerinde Türkeş’in savunması” diye aynen koymuştur.

Türk kültür ve fikir hayatına, Türk milliyetçiliği ülküsüne hizmet etmek, emeğe, saygıyı ve hürmeti gerektirir. İster yazar olsun, ister yayıncı olsun herkes yazarlık ve yayıncılık ahlakına uygun hareket etmek zorundadır. Türk kültürüne ve Türk milliyetçiliğine hizmet etmenin ilk şiarı dürüst olmak, akademik ciddiyete dikkat etmek ve yazarların emeğine, hukukuna saygı göstermektir. İntihal, derleme ve toplama ile kitap yazılmaz.

Ali Kuzu İsimli Kişi de Hakkı Öznur'un Kitabından İntihal Yapmıştı

Yine Kariyer Yayınevi tarafından basılan Ali Kuzu imzalı ‘Alparslan Türkeş Dokuz Işık – Ülkücü Hareketin Tarihi’ adlı kitapta, dipnot verilmeden kaynak belirtilmeksizin, Hakkı Öznur’un 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabından sayfalarca aynen aşırmalar yapılmıştır. Ülkücü hareketin 1. cilt, 4. cilt ve 6. ciltten kaynak gösterilmeden (örneğin Dündar Taşer, Gün Sazak, gazeteler ve dergiler başlıklı bölümler) neredeyse tamamen aynen aşırılmıştır. Bahse söz konusu olan kitapta rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “9 Işık” adlı eserinden “9 Işık” ilkesi aynen alınmış, kopyalanmış. Ne bir dipnot ne bir kaynak var. Kitabın arkasına kitap isimlerini koymuş o kadar. Ali Kuzu da “9 Işık” ilkesinin “Ülkücülük, Ahlakçılık” ilkesini çiğnemiş, Ülkücü ahlaka yakışmayan bir yola başvurarak intihal yapmıştır.

İntihalde Bulunan Tuncay Özkan Hakkı Öznur'dan Özür Dilemiştir

Şimdi CHP İzmir milletvekili olan gazeteci-siyasetçi Tuncay Özkan da Hakkı Öznur’un yazısından ve kitabından intihal yapmıştı. 28 Şubat sürecinde, Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği yapan daha sonra Show TV’ye Genel Yayın Yönetmeni olan Özkan, bir süre sonra Çukurova Medya grup başkanı olarak görev yapmıştı. Daha sonra kendine ait “KanalTürk” TV kanalını kurmuştu. Cumhuriyet, Milliyet, Radikal ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştı. 28 Şubat sürecinin en ateşli destekleyicisi olan Özkan; 2007 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Ankara, İstanbul, İzmir vb. illerde düzenlenen “Cumhuriyet” mitinglerinin düzenleyicisiydi. 14 Nisan 2007 günü, Ankara’da, Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitingde bir konuşma yapan Prof. Dr. Birgül Ayman Güler “Kemalist Ordu Konuşacak” diyordu. Ardından, 13 gün sonra, Genelkurmay Başkanlığı bir gece yarısı, antidemokratik 27 Nisan e-muhtırasını yayınlanmıştı. Askeri vesayetten yana, vesayetçi zihniyete sahip çevrelerin düzenlediği bu mitinglerde “ordu göreve” çağrılıyor, ordunun sivil siyasete müdahale etmesi isteniyordu.

O dönemin önde gelen isimlerinden biri de Tuncay Özkan’dı. Hakkı Öznur, 21 Ekim 2002 tarihinde yayınlanan ‘Millet’ dergisindeki makalesinden ve 2003 yılında yayınlanan “Cahşların Savaşı” adlı kitabından intihal yapan Tuncay Özkan’a dava açmış ve davayı kazanmış; dava sonuçlandıktan sonra Tuncay Özkan, Hakkı Öznur’dan özür dilemiştir.

Tuncay Özkan aleyhine Ankara 21 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 17/12/2004 tarih ve 2004/547-2006-43 K sayılı dosyası ile dava açılmış, mahkemece ‘Tuncay Özkan’ın kaynak belirtmeksizin, yazar Hakkı Öznur’un ‘Cahşların Savaşı’ adlı kitabından kaynak belirtilmeksizin sayfalarca alıntılar yaptığının tespit edildiği ve intihalin/aşırmanın sabit olduğu…’ gerekçesi ile Hakkı Öznur haklı bulunarak, Tuncay Özkan manevi tazminata mahkum edilmiştir.


Melih Perçin


Yazarın Biyografisi

Araştırma- İnceleme Güncel Konular ,siyaset ve Politika kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.“ Milliyetçilik”, “Alperen: Müslümanca Yaşayandır” ve “12 Eylül Günleri Muhsin Yazıcıoğlu” kitabını hazırlayan kişidir.  Melih Perçin’in  ayrıca üç  farklı üniversitede ve üç farklı bilim dalında ( İktisat- Muhasebe- denetim Sosyoloji) Yüksek lisansı bulunmaktadır.   “Ortadoğu’da  Savunma  Harcamaları Ve Askeri Güç  Değişimi” ( 1999) , “Prof. Dr.  Yılmaz Özakpınar’ın Bir Medeniyet Teorisi” ( 2015), “Ücretlerin Vergilendirilmesi ve  Muhasebeleştirme” ( 2008)   Yüksek  Lisan tezleri  bulunmaktadır.

Siyasi Faaliyetleri

1980 sonrası Beykoz “Bizim Ocak”  Başkanlığı- İstanbul Nizam- Alem Ocakları Yöneticiliği ( 1995- 1996) - İstanbul Nizam- I Alem  Ocakları  Başkanlığı ( Son İl Başkanı-  2000-2001) - İstanbul Alperen Ocakları Başkanlığı ( Ocağın İlk Başkanı 2001 -2003)-  BBP  Beykoz İlçe Kurucu Başkanı ve İlk İlçe  Başkanı ve 2017 yılında 3. kez Beykoz İlçe Başkanı-   BBP İstanbul İl Yöneticiliği- Alperenler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı-  Türk Ocakları Beykoz Yönetim Kurulu üyesi

NELER SÖYLENDİ?
@
Konuk Yazar

Konuk Yazar

DİĞER YAZILARI Bir Kereden Bir Şey Olmaz | II 13-10-2021 12:33 Bir Kereden Bir Şey Olmaz | I 11-10-2021 11:29 Muhalefet 12-08-2021 10:49 Piston Aşağı mı İndi? 03-08-2021 22:55 Vahşice Katledilmiş Küçücük Bedenler: EOKA Tarafından Öldürülen Kıbrıslı Türk Çocuklar 31-05-2021 09:55 Değişmeyen Başlık: Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz 19-05-2021 11:17 Ülkücülerin 'Ablası', Ülkücülerin 'Şahikası' 10-05-2021 11:15 1915 Ermeni Meselesi; Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu 27-04-2021 10:11 Kayıp Sadece 128 Milyar Dolar Mı? 16-04-2021 11:21 Dünya Finans Sistemi ve Merkez Bankası: Arkasındaki Pek Bilinmeyen Gerçekler 29-03-2021 09:21 Tarih Türkeş'i Haklı Çıkardı 16-03-2021 22:51 Indie Oyun Sektörü: Bekleyeni Olmayan Bir Avuç Geliştiricinin Hikayesi 05-03-2021 12:32 “Anadolu İrfanı’na” Aykırı Bir Anadolu Türk Ozanı: Karacaoğlan 19-02-2021 10:55 Zeki Velidi Togan Hoca’nın Eğitim Disiplini Ve Hatıralarım 07-02-2021 09:21 Putin’in Tahtını Sallayan Liberal Milliyetçi: Navalny 31-01-2021 11:34 Turan: Asla Olmayacak Olanda Diretmek 08-01-2021 10:41 FPS Oyunlarının Tarihi Gelişimi 04-01-2021 11:10 Hakkı Öznur'un Kitaplarından İntihal Yapan Yapana 22-12-2020 10:00 Şiiri Kim Öldürdü? 12-12-2020 13:52 Kürdistan Kavramının Günümüzde Olmayan Karşılığı 17-11-2020 09:48 Cumhuriyet Halk Partililerin Amerikan Seçimleri ile İmtihanı 06-11-2020 10:07 Bir Algı Aracı Olarak YPJ İllüzyonu 05-10-2020 13:44 Küresel Dünya Küresel Life 28-09-2020 11:26 Medeniyet Dili Olarak Türkçe ve Hasan Tahsin 18-09-2020 12:37 Bölüneni Börü Yer mi? - Milliyetçi Ayrışma 17-09-2020 10:15 Kızılelma Gömleği X AKP 11-09-2020 10:16 Ölüm Cezasına Dair 03-09-2020 09:13 Doğu Türkistan Milli Davamız mıdır 01-08-2020 21:01 Hoşnutsuz İnsanlar Ülkesinde 01-08-2020 20:46 Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi Olarak Görevlendirilmesi 25-07-2020 20:05 Türkiye’de Kadının Yaşama Hakkı 21-07-2020 22:05 Libya'dan Eli Boş Dönmeyelim? 28-06-2020 20:20 Türk Milliyetçilerinin Günahları 03-06-2020 21:19 Din, Kamu Hizmeti Olmalı Mıdır? Bir Din Kamu Hizmeti Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Tartışması ve Fransız Laikliği Örneği 19-05-2020 19:31 Türkiye’de Sivil Toplum ve AB Üyelik Süreci 18-05-2020 20:46 Bir Siyasal Araç Olarak Serseri Aşık Liseli 16-05-2020 20:20 Lider Ne Diyorsa Doğrudur 05-05-2020 20:27 Bir Kısır Tartışma: Türk Milliyetçiliği mi, Türk-İslam Milliyetçiliği mi? 03-05-2020 21:21 Doktor Rıza Nur Hakkında Birkaç Soru ve Cevap 01-05-2020 21:14 Sahi, Devlet Neydi? 21-04-2020 20:31 Kızıl Hegemonyanın Kanlı Propagandası 17-04-2020 20:31 Çin Gerçekten Virüsü Yendi mi? 10-04-2020 21:00 Eski Türklerde Yada Taşı ve Genel Bilgilendirme 14-04-2020 20:50 Böyük Türk Mücahidi: Başbuğ Alparslan Türkeş 04-04-2020 21:02 Firdevsi ve Nevaî Üzerinden Hedefe İlerleme 31-03-2020 20:26 Bir AKP Masalı 04-03-2020 20:19 Bir Kutsala Dokunmak: Nevzat Kösoğlu'na Dair 03-02-2020 19:59 Kime Hitap Eder Bu Hutbeler 24-11-2019 19:48 İntihar Mı İsyan Mı 15-11-2019 18:11 Türk Genel Devriminin Kısa Bir Deyimi 29-10-2019 17:27
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA