M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 27-10-2019 17:58
Güncelleme : 28-08-2020 15:40

İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz

Muhalefet, uzun yıllardır ilk defa “kazandı”

Muhalefet, uzun yıllardır ilk defa “kazandı”. Bu kazanmak, yalnızca vakıanın ne olduğuyla ilgili değil; kazanmış olma hissi, gerçekte ne kadar kazanıldığından önemlidir. AKP seçmeni, mesela, oyları düşse de kazanmış hissi yaşıyor. Muhalefet ise, kazanmaya giden yolda önemli merhaleleri aşsa, kazanımlar elde etse de, kendini “kazanmış” saymıyordu. Ancak yerel seçimlerden sonra büyükşehirlerin ekserisini ve Türkiye’nin en büyük üç şehrini kazanmak, muhalefeti tazeledi. Özellikle AKP’nin “paralel ekonomi”si için büyük önem arz eden İstanbul’un alınması ve post-Melih sendromu yaşayan, hükumetten bağımsız bir baskı, yolsuzluk ve hizmetsizlik kentine dönüştürülmüş Ankara’nın ferahlaması, muhalefete büyük moral aşıladı. Tabii bu kazanmışlık hissi, büyük bir beklentiyi de beraberinde getirdi. Özellikle “karşı” tarafın elinden alınan İstanbul ve Ankara’da, seçilen belediye başkanları büyük bir beklentiyi de bu devasa şehirleri yönetme yükünün üzerine eklediler.

Esasen, beklenti değil, beklentiler demek lazım. Zira farklı ölçeklerde, farklı düzlemlerde, farklı beklentiler başkanlara yöneldi. Sözgelimi, yıllarca atanamamış, “ekmek” yiyememiş, kadrolardan nasibini alamamış muhalefet, başkanlardan bu eksiği tatmin etmesini bekledi. Maalesef bu uzun süreli “açlık”, muhalefetin kendini unutmasına neden oldu bile diyebiliriz. Yıllar önce bir sohbetimizde Kadir Cangızbay anlatmıştı. “Genç bir sosyalistim, saha çalışması yapıyorum. Denk gelen bir Alevi dedesine sosyalizmi anlattım. ‘Oğlum’ dedi, ‘bu dediğini keşke açlar değil toklar yapsa.’ Niye diye sordum, ‘aç adam hoyrat olur, toklar kırıp dökmeden yaparlar’ dedi.” Açlık, hele ki mecazi, karakter özelliğine gelmiş ruhî bir açlık çok tehlikelidir ve maalesef, muhalefete tesir etmişti. Başkanların bütün atamaları, bütün tercihleri sorgulandı ve göreve geldikleri andan itibaren iş ve işçi bulma kurumu gibi davranmaları beklendi.

İktidarın yönetici atamalarında, işçi alımlarında haksızlık yaptığı, kendi yandaşını kayırdığı ve Türkiye’de hak edenin değil, biat edenin, tarikatlere, cemaatlere kapılanıp mankurtlaşanların bir yerlere geldiği hakikattir. Ancak muhalefet, bundan mustarip kitlelerin hareketi olduğu halde, bu kitlelerin “açlık”ı sebebiyle, aynını uygulamak yolunda bir baskıyı üzerinde hissediyor. Geleneksel cephelerin ötesinde açılan ilk iki cephe de Ankara ve İstanbul olduğu, bu iki şehrin “rantı” hayli yüksek olduğu için de, herkes bu iki şehrin yönetimine hücum ediyor.

Beklentilerin bir diğer düzlemi de, elbette siyasi düzlem. Girişte bahsettiğim pratik boyutun yanında, ideolojik olarak da başkanlardan beklentiler var. Bundan yaklaşık bir yıl önce, henüz adaylığı açıklanmamışken Mansur Yavaş’a şöyle söylemiştim: “Başkanım, kazanmanızın belediyecilikten öte bir anlamı olacak. Bizim kuşak hiç başarı görmedi. İlk defa bir Türk milliyetçisinin ulusal ölçekte bir başarıya hak ederek imza attığını görecekler. Hep yenilgi ve teselli döngüsünde kalan gençliğe böyle bir yakıt, heyecan lazımdır.” İmamoğlu da bu beklentilerden azade değil; İstanbul’un Kürdofil CHP bileşenleri, İmamoğlu’nu kendilerini meşru ve görünür kılacak bir öncü olarak görüyorlar.

Başkan seçilmelerinin üzerinden yeterli zaman geçmiş ve “toz” çökmüşken, iki başkanı ana hatlarıyla değerlendirmek mümkün hale geldi. Şahsi gözlemlerim, İmamoğlu’nun beklentileri karşılayamadığı, Mansur Yavaş’ın ise mütevazı başlayıp, bugüne gelindiğinde çok daha başarılı algılandığını söylüyor. Bir nevi, İmamoğlu’nun grafiği logaritmik ve yükseliş miktarı sürekli azalıyor, Yavaş’ınki ise üssel, yükselmenin yanında yükseliş miktarı da artıyor diyebiliriz.

İmamoğlu’nun Kürtçü yapıları İstanbul’u kazanmasındaki en önemli faktör olarak gördüğünü söylemek, davranışları ve siyasetine bakınca, yanlış olmaz. Üstelik şimdiye kadar gündemde işgal ettiği yerin çok azı belediye faaliyetlerine ilişkindi. Politik meselelerde, iktidarın “çerçeveleme” stratejisine koz verecek raddede Kürtçü-Radikal Sol tandanslı bir konumlandırmayı tercih ediyor.

Yavaş’ın vakasında ayrıksılaşansa şu: Yavaş, CHP’li algılanmıyor. “Partilerüstü siyaset” Türkiye’de sıkça konuşulan, arada bir gündemi işgal eden bir konudur. Ancak partilerüstü bir aktör pek rastlanan bir şey değildi. Yavaş, hiç değilse yakın tarihimizin ilk büyük “partilerüstü siyasi aktör”üdür. Üstelik Türk milliyetçisi kimliğini göze sokarak değilse de, görünür kılmaktan çekinmiyor. Bu açıdan, uzun vadede Yavaş’ın siyasete -en azından olumlu- etkisinin daha fazla olacağını söylemek mümkün.

Yavaş, CHP-İYİ Parti ittifakının arkasındaki amil olan “şehirli, Türk milliyetçisi, laik kitle”nin ittifakını temsil ederken, İmamoğlu ancak İstanbul’da ciddi bir etki değerine ulaşabilmiş, CHP – HDP geçişkenliğindeki azınlık, ancak yüksek nitelikli kitlenin siyasi temsilciliğini üstleniyor.

Seçilmesinden ve politik duruşunu belirginleşmesinden itibaren herkesin, arkasındaki mağduriyet hikayesinin de katkısıyla, İmamoğlu’ndan bir cumhurbaşkanı adayı yaratılacağını öngördüğünü söyleyebiliriz. (Şahsen İmamoğlu’nun uğradığı haksızlık esnasında ona destek veren milyonlardan biriydim.) Ancak İmamoğlu İstanbul’u düşünüyor, Türkiye’ye teşmil etmeye çalışıyor. Bu İmamoğlu’nun enerjisini tüketecektir, bununla da kalmayıp, iktidarın elini güçlendirecektir. Yavaş ise, bütün Türkiye’de kendiliğinden gerçekleşen ittifakın yerel bir figürü, öncüsü olarak algılanıyor, bu onun ilerleyen dönemde ulusal ölçekte siyasi hamlesi olursa, en büyük avantajı olacaktır.

Özetleyecek olursak, iki başkandan İmamoğlu, bizleri şaşırtan ve üzen bir siyasi çizgi tutturdu. Hatta, bu noktada bir başka ismin ağırlık kazanmasına neden oldu: Buğra Kavuncu. Buğra Kavuncu, CHP – İYİ Parti ittifakında temsil edilen kitlenin “Türk” ve “milliyetçi” sıfatlarını temsil ediyor. İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu karşısında bir denge unsuru olarak görülüyor. Bu kendisi açısından avantaj olduğu gibi, İmamoğlu cephesi için de faydalıdır. Elbette bizler bir cepheyi temsil ediyoruz, onlarsa farklı cephe ve kesimlerden oy almış bir siyasetin figürleri; bu veçhile doğrudan bizim beklediğimiz, istediğimiz gibi davranmamaları çok da şaşırtıcı değil. Ancak hem Kaftancıoğlu’nun hitap ettiği kitleyi, hem de Kavuncu’nun temsil ettiği kitleyi elde tutmak isteyen bir İmamoğlu’nun, Türk milliyetçiliğinin de en az sol kesim kadar belirleyici olduğunu görmesi lazım. Kurguladığı dilde yapacağı ufak değişiklikler, kendisine karşı ilk emarelerini göstermeye başlayan alerjik reaksiyonu büyümeden kesecektir. İYİ Parti’nin de, Kavuncu’yu daha görünür ve güçlü bir pozisyona gelmesi için desteklemesi gerekiyor.

Belediyecilik anlamında tatmini sağlamayı başarmış bir Mansur Yavaş’ın ise, bu tatmini anketler ve gözlemler vasıtasıyla ölçtüğü ve tespit ettiği gün, Türk milliyetçisi bir siyasetin ulusal zeminde tesisi için hamlelere başlaması beklentidir. Şartlar bu kadar olgunlaşmışken, İYİ Parti’nin temsil ettiği ancak sonraları -maalesef- kaybettiği muhalif-milliyetçi heyecan dalgası, yerel bir başarı öyküsü ile birleşirse, Türk milliyetçiliğinin nihayet iktidara gelmesini sağlayabilir. Getirecek olan belki Yavaş değildir, belki böyle bir isteği yoktur, ancak Ankara’da yaptıkları, Ankara’dan çok daha ötesini etkileyecektir.

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA