M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 27-08-2020 14:36
Güncelleme : 27-08-2020 15:32

Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!)

Çocukken köyümüzde yaşayan herkesin çok iyi insanlar olduklarını, “şehir”de insanın bozulduğunu düşünürdüm. Yine bütün askerler kesinlikle ülkücüydü ve bütün ülkücüler kesinlikle iyi insanlardı. Büyüyüp “kavga”ya girişeceğim günlerin hayalini kurarken, bu şeksiz şüphesiz “iyi” olan insanların, “diğer”lerine nasıl hakim olabileceğini düşünür dururdum işte.

Bunun böyle olmadığını görmem bir on yıl kadar sürdü. Fakat vaktiyle “ülkücü hareketin uzun çocukluğu”ndan bahsetmiştim, Türk milliyetçilerinin tamamında bu tür çocukluk hastalıklarından izler görmek mümkün.  

Bu bir İngiliz’in, Michael Erdman’ın dikkatini çekmiş, Central Asians as the Good Other to the Corrupted Ottomans: An Examination of the Portrayal of Pre-Islamic Central Asia in the Turkish History Thesis (Yozlaşmış Osmanlılara karşı ‘Öteki İyi’ Olarak Orta Asyalılar: Türk Tarih Tezi’nde İslam Öncesi Orta Asya’nın Tasvirine Dair Bir İnceleme) başlıklı bir uzunca makale yazmış. Makalede eksik ve yanlış çok cihet bulunduğunu düşünsem de, el-hak, tespit doğrudur: Cumhuriyet dönemi, Orta Asya’yı ve sonraları bir fantastik kurgudan ibaret olan “Kadim Anadolu Türklüğü”nü yüceltmiş, idealize etmiştir. 

Bu yalnızca erken Cumhuriyet dönemine yahut devletin kurucu kadrolarına has değil elbette. Gökalp’la birlikte Orta Asyalının bir tür “altın insan” olarak sunumu başlar. Atsız’ın Kömen ülkesi, “eski Orta Asyalı”nın altın çağını anlatır. Göktürkler Çağı ne güzeldir, ah şu Çinli prensesler olmasa… Batılının “Soylu Vahşi”si gibi, eski Türkleri kafamızda yiğit, gözüpek, mükemmel mertebede erdemli ancak hemen oyuna gelen, hafif salak adamlar olarak görürüz. Tevekkeli değil, bizim kültürümüzün kodlarında “yiğit” böyle olmalıdır zira, Dadaloğlu boşuna “Hilebaz olamaz yiğit bön gerek” dememiş. Bu bönlük, aslında bilinçaltımızın oynadığı sinsi bir operasyonla yakıştırılır; bu kadar muhteşem adamların nasıl yenildiğini, nasıl çöktüğünü, nasıl kötü sonla karşılaştığını bir şekilde anlatmamız lazımdır. Saflık atfı, bu işi bizim için çözebilir; çok soylu, çok yüce oldukları için, “basit” insanların entrikalarına kafaları basmaz. Oyuna gelirler, kaybederler; hem tekil olarak, hem millet olarak. 

Bu devam ediyor tabii. Bugün bir AKP seçmeni için Osmanlı Padişahları ve “ecdad” böyledir. Muhteşem insanlardır, yeryüzünde yürüyen yarı-tanrılardır. Bu müthiş insanların nasıl olup da darağacı kaçkını dört balkan eşkıyası tarafından madara edildiğini açıklayabilmek için de, Yahudilerin oyunları, içimizdeki İngilizler, masonlar gibi motiflere ihtiyaçları vardır. “Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar” bunlardır işte, yoksa 2. Abdülhamid gibi muhteşem bir insanın hata yapması mümkün değildir. (2. Abdülhamid her geçtiğinde Baykuş demek Türkçülüğün secde ayeti gibidir, o yüzden Baykuş diyelim.) 

Bu tür zırvalar elbette insanın “Altın Çağ” arayışından kaynaklanıyor. Pindaros’u okuduğunuzda “yitirilen Altın Çağ”a ağıt yakıyor. Hesiodos yine böyle. Orhun’da eskiden daha iyi olduğumuzu, sonra çok bozduğumuzu anlatıyoruz. Ne kadar eskiye gidersek, oradan kalma bir metinde, “daha eskinin daha iyi olduğu” ifadesi var. Bu belki insanın bilinçaltının, ekmek elden su gölden beslendiği bebeklik çağlarına dönüş arayışının bir yansımasıdır; Freudyen okumaları çok bilimsel bulmadığımdan kesin konuşmaktan kaçınıyorum. Ama bir “Altın Çağ” bulmak şart gibi; Marxizm’de de var bu; ilkel insanın nasıl olduğuna dair Marxist nazariyeler bir tür pre-sosyalist ütopya tasvir eder. 

Geçmişinde mutlaka bir Altın Çağ görmek isteyip geleceğinde onu yakalamaya çalışan insan, bazen bugününde de Altın emareler bulmak istiyor. Bunun en güzel örneği de, Türk Milliyetçilerinin “Dış Türkler”e bakışıdır. (Evvela Dış Türkler ifadesi sıkıntılıdır) Onları “eski Türkler” sanıyorlar; Kırgızca duyunca, Özbekçe duyunca “işte eski Türkçe!” diyorlar. Halbuki Kırgızca en az Türkiye Türkçesi kadar değişmiş, başkalaşmıştır. Dönüşmüştür. Eski falan değildir, işte adamlar karşımızdalar, yaşıyorlar. 
Türk yurtlarında yaşayan Türkleri, kurguladığı Altın Çağ’ın insanları olarak görmek isteyen Türk milliyetçisi, bu şablona uymadıklarını gördü mü, hemen yapıştırıveriyor yaftayı: Bozulmuşlar! Ruslaşmışlar! Tü kaka olmuşlar!

Şunun farkına varmıyor ki, insan her yerde insan, Türk de her yerde Türk. İşte bugün Türkiye’de milyonlar Doğu Türkistan için kılını kıpırdatmıyor da, Filistin denen terörist yuvası için mitingler, eylemler, kampanyalar düzenliyorlar. Bütün Türk ülkelerinde, Turancı reflekslere ve Turan’a dair bilgiye sahip olan kesim hep azınlık; üstelik kendisine Turancı diyenler çoğu zaman bu özellikleri haiz değil. Türkiye’de Türklük yahut “Turancılık” şuuru olan kaç kişi var? Kırgızistan’da da aşağı yukarı o kadar işte. 

Bu illüzyon, sonraları bir hayal kırıklığı da yaratıyor, Türkiye içine hapsedilmiş bir Türkçülük bundan doğuyor. Yahut, tarih okuyan, ama gerçekten okuyan birisi, geçmişimizin hiç de öyle “altın insanlar”ın “altın devletleri”nden ibaret olmadığını görünce, topyekun Türkçülükten soğuyor. Kendi söylediğimiz yalanlar, kendi çocuklarımızın hakikatini boğuyor, kendi gerçekliğimizin aynasını parçalıyor. Buna bir de, hiç de komlo teorisinden ibaret olmayıp, akademiyi ve medyayı işgal ettiğini sarih bir şekilde gördüğümüz Türk düşmanlığının sinsi hamlelerini ekleyince, Türkçülük ve Turancılık mevzi kaybediyor. 

Kimse ideal değildir, Türk de öyle yüce yaradılışlı, tanrının emmioğlu bir adam değildir. Kendisini üstün, yüce yaradılışlı, yüksek meziyetli görmek isteyen insanların, dünyanın ve hatta Türklerin geri kalanını aşağılayabilmek için saptığı psikolojik çıkmazlar, Türkçülük ve Turancılıkla alakalı olamaz. Biz Türkistan'a gidince hayal kırıklığı yaşamayız; zira gözümüzde Türkistan'ı büyütmeyiz. Oralarda bir sorun varsa ki, TamgaTürk bu sorunları hep haber yapıyor; fakirlik sorunu olan bir Anadolu köyüne, AKP’ye oy verme sorunu olan bir Karadeniz şehrine gittiğimizde yaşadığımız hissi yaşarız: Bunlar bizim insanımız, bu sorunları nasıl çözmeli?

Yazının son kısmını Ercüment “E-Devlet” Devlet Yahnici’ye ithaf ediyorum: Amerikan İç Savaşı’na dek, “Amerika Birleşik Devletleri” ifadesi, çoğul bir terkipti. Bizde olmayan İngiliz gramer özelliği, be fiilinin öznenin çoğul-tekil oluşuna göre çekilmesini emreder, hep “are” olarak, yani çoğul çekilirdi. Fakat Amerikan İç Savaşı’ndan sonra bu çekim yaygın bir şekilde değişti, “is” yani tekil olarak kullanılmaya başladı. Turancılık bundan ibarettir; yerel kültürel farklılıkları, hatta devlet yapılarını lağvetmeyi amaçlamaz. Yalnızca, istiyoruz ki, Türkler dediğimizde 250 milyonluk bir kütle, Çin’den Balkanlara bir coğrafya aklımıza “tekil” olarak gelsin. 

Temelleriniz bilimsel olursa, duygularınızın ve psikolojinizin tesirini en aza indirirseniz, “Dış Türklere rağmen” demek zorunda kalmazsınız. Hatta, Dış Türkler demezsiniz. Türkistan'a seyahat edecek arkadaşlarınızı, “aman hayal kırıklığına uğrama” diye ikaz etmez, tarih okuyan çocuğunuzun “baba sen yalan söylemişsin” diyerek karşınıza çıkmasını da engellersiniz. 

Altın çağımız yok, altın adamlarımız da. Ama bugünümüz var ve yaşayan Türklerin en iyi şekilde, hürriyet ve istiklalini tam elde etmiş, bireysel düşlerini gerçekleştirmek için uygun zemin bulmuş adamlar olarak yaşamasını sağlayabiliriz, buyrunuz bununla meşgul olalım.


M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA