M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 14-06-2020 15:13
Güncelleme : 28-08-2020 13:39

Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi

Yıllar önce bir

Yıllar önce bir dizi kitap önermiştim, iki listede toplam 50 adede ulaşmıştı. 200’e çıkarma sözü vermiştim ancak bunu hiç tutamadım. Bunun birkaç sebebi var: İlginç bulduğum her kitabı “desteklemiyorum”, yani o kitapta sorunlu, hatta zehirli bulduğum ifadeler de olabiliyor. Bunları yaymak istemiyorum. Bir diğer sebep de, ilk iki listeyi ayrıntılı yapmış olmam: Her kitaba dair ufak bir açıklama ve akıcılık, derinlik ve ilginçlik olarak üç alanda kendimce not koymuştum. Aynısını sürekli yapmak epey emek gerektiriyor. O yüzden bu defa makale önermeye karar verdim. Aşağıdaki liste, akademik makaleler, söyleşiler, blog yazıları gibi sair ancak “makale” diye özetleyebileceğimiz kısalıkta metinlerden oluşuyor. Ümit ediyorum ki aklıma düştükçe bu listeyi devam ettirebilirim.

1. Dilimiz düşünce tarzımızı nasıl şekillendiriyor? – Lera Boroditsky Konuştuğumuz dilin özellikleri düşünce tarzımızı şekillendiriyorsa, herhalde bu milliyetçilik için epey kıymetli bir tespittir. Lera Boroditsky’nin makalesi yaptığı akademik çalışmalardan örnekler vererek, üstelik konu hakkındaki dağarcığı geniş olmayan okurun da anlayabileceği şekilde bu konuyu ele alıyor. Tabii çeviri bana ait, o yüzden akıcılığını yeterince aktaramamış olabilirim, ancak önereceğim makalelerin en tepesine yazdım. Okumak için tıklayınız.

2. Sembolik Etnisite: Amerika’da etnik toplulukların ve kültürlerin geleceği – Herbert J. Gans Ömer Seyfettin’in “Bir Kayışın Tesiri” öyküsüyle birlikte, Gans’ın sembolik etnisite kuramı herhalde etnisite ve aidiyet geçişkenliğine dair en sık atıf verdiğim kaynaktır. Türk’ün ne idüğüne dair tartışmalar lügat nebbaşı beylerimizin keyfine göre süredursun, Gans bireysel ve “tercih”le üstlenilen etnisiteden bahsediyor. Bu konudaki görüşlerim ve hangi veçhile referans verdiğim bahsi başka, ancak mutlaka okuyunuz. Okumak için tıklayınız. (İngilizce).

3. Ağların Nasıl Bilinçlendiğine Dair Bir Nörologun Radikal Teorisi - Christof Koch Aslında bir makale değil, söyleşi. Bilincin evrildiği ve nasıl ortaya çıktığı iki ayrı soru aslında: Biri, biyolojik bilinç “vasıtaları”nın vasıtalık işlevini nasıl üstlenip, nasıl geliştirdiğinin cevabını veriyor. İkincisiyse, bu vasıtalık işlevinin mümkün olması için nelerin gerektiğini kurcalıyor. Koch, emergence denen teorinin, yani bilincin yeterli sayıda ünitenin bir araya gelip yeterli etkileşim kurması sonucunda ortaya çıktığı fikrinin temellerine dair çok önemli argümanlar sunuyor. Üstelik ilham kaynağının Katolik geçmişi olduğunu söylüyor; bizimkiler tasavvuftan ancak badelemek için ilham alsınlar. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

4. Kültürel Stereotip mi, Milli Karakter mi? - Rodolfo Mendoza-Denton Yine çok sık alıntıladığım, sohbetlerimde kullandığım tespitler içeren bir yazı. Ben, özetle, nezaketin ve karşılıklı saygı ve terbiyenin muhafazası için, bireyin -asıl ve mecaz anlamlarıyla- silahlanması gerektiği sonucuna varmıştım. Herkes kurt olursa, daha az kan akar. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

5. Millet Nedir? – Ernest Renan Vaktiyle Akşener Renan’dan bahsetmişti de, epey saldırmışlar, dillerine dolamışlardı. Zannediyorum yalnızca ben, Renan’ın bu meşhur nutkunu gündeme getirmiş, Renan’ın ifadelerini irdelemiş, Akşener’e saldıranların bizzat Renancı fikirlerin peşinden gittiklerini söylemiştim. Elbette millet ve milliyetçilik hemen her zaman sui generistir, ancak bazı metinler vardır ki, en geniş haliyle paylaşılan ortak özellikler ve değerleri tespit etmiştir ve bu yüzden eskimezler. Renan’ın nutku, yahut dersi bunlardan biridir. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

6. Güney Arabistan’da Cinsel Misafirlik ve Anaerkillik Problemi – Walter Dostal Kapsamı dar, epey detay bir meseleye eğilen bir makale, evet. Ancak yaygın ve eski anlatıların bizi körleştireceğini göstermek için bu makaleyi koymak istedim. Kadının evden çıkmasını yasaklayan bir toplumda, bir zamanlar neler dönüyormuş anlamak için okunabilir. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

7. Kaynama – Ahmet Bican Ercilasun Yalnızca bilimde değil, günlük hayatımızda da gözlemlediğimiz kimi olguları, gidişatları kavramsallaştırma ihtiyacı duyarız. Sosyal medya bunu hemen her gün yapıyor; mesela belli bir kız tipine “Kezban” diyor, “Melis” karakteri var hayatımızda artık, Melis isimli kimseyi tanımasak bile. Bican Hoca da böyle bir “paketleme” yapmış, uzun uzun her gün üzerine konuştuğumuz, anlamaya çalıştığımız fenomeni özetlemiş: Kaynama. Türk milliyetçiliğinin son yirmi yıldaki halini, arayışların artmasını, aynı zamanda tansiyonun yükselmesini açıklarken, tarihten misaller vererek anlatmış. Okumak için tıklayınız.

8. R. R. Tolkien: Hiç Olmamış Efsaneler ve Dönüştükleri Dünyalar – Dan Berger Biraz mola verelim, edebiyata uzanalım. Tolkien hayranı ifadesi beni tanımlamaya yetmez, muhtemelen adam kendisini benim onu önemsediğim kadar önemsemiyordu. Dan Berger’in bu blog yazısı, Tolkien’i en sevdiğim cihetten ele alıyor: Bir mitoloji yaratıcısı olarak. Benzer fantazya hamleleri yapacak olanlara da yol gösteriyor, bir nevi. Üzerinde yıllardır çalıştığım, “Türk tarihi”nden “Tolkien’in aldığı şekil, usul ve esasta” ilham alan bir fantastik çalışmam var benim de, meraklısı kesinlikle ilginç bulacaktır. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

9. Çin ve Uygurlar: Sincan’ın Filistinleştirilmesi? – Michael Clarke Sizi hemen ciddiyete davet ediyorum. Çin’in Doğu Türkistan’daki politikaları anlamak ve Doğu Türkistan yanlısı bir mücadeleyi “Batı”ya nasıl anlatmalı sorusuna cevap arayışında faydalanmak için gördüğüm en isabetli makalelerden biri. Bunu bir gönüllü çevirirse, TamgaTürk’te yayımlarız. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

10. İşaya 40-55’te Milliyetçilik ve “Millet”ler – D. E. Hollenberg Bazı okurlarım hatırlayacaktır, Tevrat’ı bir dini metin değil, Orhun abideleri benzeri, kadim çağın usulüyle yazılmış bir “milliyetçi metin” olarak ele alma fikrim var. Bununla ilgili Şalom gazetesinde bir yazı da yazmıştım. Hollenberg’in makalesini okurken aklıma gelen bir tespiti o yazıya koymayı unutmuştum, buraya koyayım: Hollenberg, Yahve’nin hem İsrail’in tanrısı, hem de “evrensel bir tanrı” olmasını Morton Smith’e atıfla “milliyetçiliğin bir uzantısı” olarak görüyor. Bizimkilerin “yer ve gök yaratıldıktan sonra ikisinin arasına insanoğlunun yaratılması, onların üzerine de Türk kağanlarının oturması” ifadesi de böyle değil midir? Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

11. Arılar ve Avukatlar – Bruce Frier Karıncalar başta olmak üzere, “süper-organizma” diyebileceğimiz “bilinçli” koloniler oluşturan böcekler çok ilgimi çeker, arılar da böyledir. Bilincin evrimi ve özelliklerini anlamak için kurulmuş laboratuvarlara benzeyen yaşamlarında bize birçok ders vardır. Üstelik ben milliyetçiyim, demek, insanın sosyal yönüne dair kafa yoruyorum, hukuk da en önemli meselelerimizden biridir. (Bir de avukat eşiyim, o yüzden hukukçular diye değil, avukatlar diye çevirdim. Zira arı da, avukat da iğnelidir, biri iğne sokar, diğeri laf.) Benim için bu makaleyi okumak farz gibi bir şeydi, çok alakasız bir Google araması sonucunda bulmuş, kısa olduğu için hemen okuyuvermiş ve çok beğenmiştim. Arı, kovanlarımızda yaşayan bal arısı yani, ne ehil, ne yabani diyebileceğimiz bir hayvan. Bu bilginin üzerine Frier, Roma hukukunun tartışmalarını, karşılarına çıkan sorunlara yaklaşımlarını irdeliyor, hukukun doğuşu ve evrimiyle, çetrefilli meseleleriyle ilgilenen herkesin okuması gereken bir makale. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

12. İnsanlar neden tiranların peşinden gider? – Jean Kim Çok ilginç gelmiyor mu: Bir grup insan, epey büyük bir grup, gayet memnun olarak, isteyerek, sevinerek kendi haklarının kısıtlanmasını, bir adamın kalıcı, sorgulanmaz ve istediğine mezun olarak tepelerine çökmesini alkışlayabiliyorlar. Hatta bu uğurda mücadele ediyorlar. Jean Kim bunun nedenlerini araştırmış ve sıralamış. En sevdiğim 3. Madde olmuştu, minik AKP’lilerin içlerinde yatan canavarları yakından gözlemleyen birisi olarak. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

13. Papa suikastinde ters köşeye yatıran Türk – Paul Henze Soru şu: Avrupa kamuoyuna anti-sovyet direnişi olumsuz göstermek isteyen ve aynı zamanda işgal ettiği bir ülkeden çıkıp sembol olmuş bir Papa’yı ortadan kaldırmak isteyen Sovyet Rusya ne yapar? Paul Henze’nin bu kısacık “raporu”, arşiv taramalarımda rast geldiğim ilginç bir belge. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

14. İkinci Dünya Savaşı’nda Milliyetçilik Diskurunun Sovyet Propagandasında Kullanımı – Caner Çakı, Mehmet Ali Gazi Yıllardır birçok yazımda örnekler veririm, Sovyetler “sıkışınca” milliyetçiliğe dört elle sarılmışlardır. Bunun en görünür hali de 2. Dünya Savaşı’ndadır. Almanlar kapıya dayanınca Töton Şövalyeleri ile çarpışan Slav kahramanlar bir anda Sovyet posterlerine girmiştir. Millet ve milliyetçilik düşmanı, sözde “enternasyonal” bir yapının milliyetçiliğe mecbur kalışında şüphesiz ne hikmetler vardır. İki Türk akademisyenin bu konuda güzel bir derleme yapması çok hoşuma gitti. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

15. Dünya Savaşı ve sonrasında Azerbaycan Türklerinin Harp Esirlerine Yardımları – Betül Aslan Bu konuda birçok makale var, yer imlerine kaydettiklerim arasından birini seçtim. Atıflardan birçok makaleye ulaşmanız mümkün. Mesele şu: Hem Kırım-Kazan coğrafyasında, hem Azerbaycan’da “bir millet olmak” fikri ve milliyetçilik, hem Türkiye’den giden harp esirlerine yardım ve rahatlık olarak dönmüştür, hem de bu iki motifi, milleti ve milliyetçiliği beslemiştir. Vaktiyle sürgün giden Karaçayların Kırgızlara, Kazaklara teşekkür etmesi gibi, zor anlarda birbirine destek olan Türk topluluklarının hikayelerinin üzerine gitmek lazım.  Okumak için tıklayınız.

16. Övgü unutulur, atılan taş unutulmaz – Alina Tugend Yeni çıkacak Seküler Milliyetçinin El Kitabı II. Cilde aldığım yazılardan birinde, nefreti, kini konu etmiştim. Tabiatta negatif geri beslemeler, pozitif geri beslemelerden daha yaygındır. İlki, artanı azaltan, azalanı çoğaltan bir geri besleme; ikincisi ise artanı arttıran, azalanı azaltan. İkincisi kaos yaratır, ilki ise düzen sağlar. Buradan hareketle, kin ve nefreti bir negatif geri besleme olarak sunmuş, ancak bu sayede düzenli bir yaşamın mümkün olacağını iddia etmiştim. Alina Tugend, elbette bunu iddia etmiyor, ancak övgülerin aklımızda daha az kalışını, eleştirileri unutmamamızı, teşekkür etmek için geri dönüş yapmayı nadiren hatırlarken, şikayet için geri dönüşü sık ve sürekli yapmamızı mesele ediyor. Okudukça benzer kurguları hayatın başka alanlarına dair siz de yapacaksınız, eminim. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

17. İnsanlar kalabalıkta neden aptallaşırlar? – Michael Bond Bazen bir tespit okursunuz, binlerce ciltlik külliyatı tek cümlede özetler. Daniel Richardson’un “Kalabalıklar bir araya geldiklerinde bilgi değil, önyargı paylaşırlar” cümlesi de böyle. Bond, Richardson’un çalışmalarını özetleyen bir yazı yazmış, bu yazıyı okuduktan sonra sizin de Richardson’un bulgularına dair daha fazlasını okumak isteyeceğinizden, yine, eminim. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

18. Bilinmeyen Türkeş – İskender Öksüz, Sadi Somuncuoğlu Türkeş’i sevmemiz bazen -en hafif ifadeyle- şaşkınlık yaratıyor. Fakat adam, her şeyin ötesinde, aileden biri. Üstelik, Atsız’ın sabık Osmanlıcıları, hatta Akif’in İslamcılığını bir tür “öncül” sayıp sahiplenmesi gibi bir tavırla Türkeş’i sahiplenmek mümkün, bunu görmüyorlar. Türkeş bahsinde, onunla teşrik-i mesaisi olmuş iki ismin şahitlikleri ve tespitleri kesinlikle okumaya değer. Okumak için tıklayınız.

19. Hızlı ve düşünmeden yapılan sima yargılamasıyla seçim sonuçlarını tahmin etmek – Charles Ballew, Alexander Todorov Aslında kararsız kaldım, aynı konuda daha popüler ve kolay anlaşılır bir yazı BBC’de de vardı, ikisini de vaktiyle bir yazımda kullanmıştım. Fakat akademik olanı tercih ettim. Meselemiz nedir? Bazı önyargılarımız, peşin hükümlerimiz tercihlerimizi etkiliyor, hele kalabalıklar söz konusu ise, az evvel öğrenmiştik ki, önyargılarımız daha baskın. İki araştırmacı, insanlara çeşitli yüzler ve yüz bölgeleri gösterip, hızlıca ve düşünmeden haklarında karar vermelerini istemişler, sonuçlar çarpıcı. Benim gibi suratsızlar siyasette asla kazanamayacak, demek. Okumak için tıklayınız. (İngilizce)

20. Geç Ortaçağ’da Azalan Nüfusa Dair Birtakım Ekonomik Deliller – Michael Postan Biliyorum, aşırı detay, aşırı spesifik bir konu. Ama bu makaleyi geçenlerde okudum; Ortaçağ’da Kara Veba’nın piyasadaki para miktarını ve para kullanımını arttırdığını düşünmüş, bu iddiamı sınarken literatür taramıştım. Bu makaleye nasıl denk gelmiştim? Başka bir makalede, bu makalenin yazarına “Bu alandaki en önemli bilimadamı M. Postan’ın ulaştığı neticeye bütünüyle katılamasam da…” denerek bir atıf yapılıyordu. Bu makalede de, bir başka yazardan “çağdaşlarının hiçbiri, varislerinin de pek azı bu konuda onunla eşit bilgiye sahipti” şeklinde bahsediliyordu. Bir anda çok hoşuma gitti, kendimi nazik, zarif ve bilimsel meraktan başka hiçbir ateşi olmayan hanımefendi ve beyefendilerle dolu tarihi bir binada tartışma yaparken hayal ettim. Sırf bunun hatrına koyuyorum, ama makale önereceğim dediğimde “kitap öner” diyenlerin de kalbi kırılmasın, bu makalede referans verilen bir yazarın kıymetli bir kitabını önereyim: İşin ve Maaşın Altı Yüzyılı: İngiliz Emeğinin Tarihi, Thorold Rogers. Postan’ın makalesini okumak için tıklayınız. (İngilizce)

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA