M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 17-08-2020 15:52
Güncelleme : 28-08-2020 12:48

Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset

Azar Gat, Milletler kitabında halk ozanının modern öncesi dönemde millet teşekkülündeki öneminden bahseder

Azar Gat, Milletler kitabında halk ozanının modern öncesi dönemde millet teşekkülündeki öneminden bahseder. “Biz” ve “öteki” algısı, “bizimkiler”in havadisi sayesinde benimseyiş, aynı kralı, aynı efsaneyi bilmek üzerine inşa edilen kimlik; bunların çoğu halk ozanı sayesinde mümkün olmuştur. Kasedi ileri sararsak, Frances Saunders “Kavalcının Parasını Kim Ödedi?” kitabında CIA’in halk şarkıları ve halk hikayelerine el attığını söylüyor. (Konudan bağımsız, bu kitapta Anti-Komünist Sol’un CIA tarafından nasıl beslendiğini de öğrenirsiniz. Dünün büyük solcularının bugünlerde neden Amerikancı bir tavır takındığını anlamak isteyenler için iyi bir okumadır.) Frankfurt Okulu düşünürlerinin ifadesiyle artık Kültür Endüstrisi’ne dönüşen müzik, dünün halk ozanlarının hayal dahi edemeyeceği şekilde, endüstriyel bir güçle toplumu biçimlendiriyor, dönüştürebiliyor.

Sanat; en yaygın ve etkileyici türü olarak müzik ve şiir, asla yalnızca sanat için değildir diyebiliriz. Yaratanın muradı bu olmasa bile, bir şiir kitleleri birleştirebilir, bir şarkı basit bir aşk şarkısıyken bir devrim şarkısına dönüşebilir. Joseph Jordania, İnsanlar Neden Şarkı Söyler kitabında, İmam Şamil’in ordusunun bozulan saflarını dans ve müzikle nasıl toparladığını çarpıcı bir şekilde anlatır mesela. Hal böyleyken, müzik her zaman siyasetle ilişkilidir; siyaset de her zaman müziğe ilgi duyar. Sovyetlerin belli batılı şarkıları sansürlemesi yahut Kızıl Ordu Korosu’nu bir propaganda silahı olarak kullanması gibi. Müzik devletler yahut egemen siyasi hareketler için propaganda amaçlı kullanıldığı kadar, muhalifin de sığınağıdır. Osmanlı’nın acımasız ve alçakça müdahalesine dek alışıldık bir halk ozanı olan Dadaloğlu’nun, iskan işkencesi çeken Avşarlar için bir direniş sembolüne dönüşmesi tesadüf değildir. Yıllar önce yanlışlıkla Puşkin’e atfederek paylaştığım bir dize vardı (hatta bir gazeteci benim hatamı da aynen alıp kullanmıştı),

Çar baskısı altındaki Rusya’da bir şair “Rus Çarı’nı fener direğine assak / Bütün Rusya’yı aydınlatırdı” diyor. Bu tür zekice, üstü kapalı göndermeler halk müziğinde sıkça karşımıza çıkar. Bugünlerde folk metal gruplarının eski Avrupa metinlerini besteleyip okumasıyla yeniden keşfettiğimiz şarkılarda da böyle. Mesela Ai Vist lo Lop, “Kurdu, tilkiyi ve tavşanı gördüm” nakaratıyla basit bir kır manzarası anlatmaz. Kurt asilzade, tilki rahip, tavşan da köylüdür. Basbayağı politik bir şarkıdır; Avrupa köylüsü Rahiplerin taşaklarını ezip kilise kapılarını yağlayacağız!” diye şarkılar yazmaya cesaret edene dek böyle kapalı ifadelerle eleştirisini dile getirmiş. Eh bizim “Erim erim eriyesin” böyle değil midir?

Politik Halk Ozanları

Şimdilerde unuttuğumuz bir hakikat var; Türkiye kamplara ayrıldığında, halk ozanları da kamplara ayrılmıştı. Bir tarafta mesela Mahzuni, İhsani gibi ozanlar vardı, diğer tarafta Reyhani, Taşlıova gibi ozanlar. Mahzuni, “Yesin seni yılan Çayan” dizesinin geçtiği mezkur eserinde Mahir Çayan, Sinan Cemgil, Deniz Gezmiş gibi solcu gençlik liderlerine selam ediyor, Nihat Erim’e pek de kapalı sayılmayacak beddualar veriyordu. (Sonraları aynı Mahzuni’nin “Kim diyorsa Mahzuni’ye komünist” başlıklı şarkı yapması, anti-komünist propagandanın başarısıdır.) Reyhani, meşhur bir halk şiiri formunu dönüştürüyor, “Moskova’da Var mı?” diye bir şarkı yazıyor, “Dedim benden ne istersin, dedi hürriyet / Dedim Moskova’da var mı, söyledi yok yok” diyerek solculara dokunduruyordu. Bu dönemde siyasi partiler arasında, paramiliter sokak grupları arasında, polis fraksiyonları arasında bir savaş varken, müzisyenler arasında da savaş vardı. Öztürk Serengil’in “Bu piyasada benden başka sağ görüşlü hıyar yoktur” şeklinde bir demecini hatırlıyorum; Adalet Partisi için yaptığı şarkıda “Komüniste kanma Zühtü” diyordu. Ali Rıza Binboğa “Yarınlarda gülmek var” derken, Reyhani “Soysuz der ki yarınlarda gülmek var / Hallerine güleceğiz yakındır” diye cevap veriyordu. Yalnızca sağ ve sol fraksiyonların birbirleriyle kavgası değil, mevcut durumdan rahatsızlık yine şarkılarla ifade ediliyordu. En bilindik örnekler okuyucunun aklına gelecektir, ben yine Öztürk Serengil’den az bilinen ama epey yaratıcı iki örnek vereyim: “Unuttun Bizi Süleyman” ve “İşte Vergi İşte Maliye”. Türkiye’de yeni yeni gelişen pop, rock, blues, caz gibi akımların temsilcileri de bu dönemde politik şarkılar yapıyorlardı. Mutlaka bir politik görüşü savunmasalar dahi, ülkenin vaziyetine dair yapılan şarkılar dinleyicilerin ilgisi ve beğenisini kazanıyor, “popüler” düzlemde politik müziğin görünürlüğü epey yüksek oluyordu.

Müziğin Akıbeti

Türkiye’de müziğin merhalelerini ve evrimini ele almak elbette bir köşe yazısının hacmini aşar. Fakat belli trendlerden bahsetmek mümkün. Bu trendlerden ikisi, herhalde, dünya ile birlikte, enstrüman yahut ses yeteneği gerektiren türlere rağbetin azalması ve temanın baskın bir şekilde aşk, ayrılık gibi konularla sınırlanması. Arabeskin yükselmesinin yanında, 80’lerin sonu, 90’ların başında ikinci bir rock/metal dalgasının gelmesi; Pentagram’ın ardından Mor ve Ötesi ve Duman gibi grupların niş değil, ulusal/popüler düzlemde epey ses getirmeyi başarması da ele alınmalı. Ülkenin bütün popüler müzik mecralarında, barlarda, plajlarda, müzik kanallarında bu rock/pop rock/grunge tarzı müzik yapan grupların aşk dışı temalarda şarkılarının popüler olması ilgiyi hak eder. Mor ve Ötesi’nin Cambaz şarkısı, epey politik ve sivri bir şarkı olduğu halde, listeleri haftalarca işgal etmiş, aylar boyunca her ortamda çalınmıştı; bu haliyle zirveyi hak ediyor. Öte yandan, Türkiye’deki mevcut islamofaşist rejim, anaakım medyayı ıslah ve tedip ettiği gibi, anaakım müziği, kitle müziğinin bütün türlerini de aynı şekilde uhdesine aldı. Ülkenin en popüler şarkıcılarının sürekli Cumhurbaşkanı sofrasında, Cumhurbaşkanlığının yahut devlet kurumlarının finanse ettiği seyircisiz konserlerde olduğunu görüyoruz. Şu sıralarda hem pop müzikle rekabet edecek seyirci kitlesine ulaşan, hem de politik içeriğin daha yoğun olduğunu gördüğümüz yükselen değerse, rap müzik.

Rap Furyası

Dünyada bütün sanat dallarının uğradığı bir dekadans var: Yaratanın ve “tüketen”in çaba harcamasına gerek bırakmayan tür ve usuller öne çıkıyor. Bir pisuvarı ters çevirdiğinizde buna sanat diyebiliyorsunuz; şarkıların melodileri ve sözleri anlamsızlaşıyor, boş bir tuval resim kabul ediliyor. Rap, bunun müzikteki yansımasıdır. Bir ara sosyal medyada epey popüler olan ve dalga geçilen arabesk rap de bunun karikatürüdür: Basit bir bilgisayarı ve mikrofonu olan herkes, belli şarkılardan kesitleri alıp, kesip biçerek arka plan melodisine dönüştürüp, istediği gibi söz yazıp, söyleyip kaydedebiliyor. Her ne kadar politik içeriğini ve muhalif duruşunu önemsesem de, rap müzikte olmayan bir şey var, o da müzik. Ressam Zdzisław Beksiński’nin dijital çağda resimlerini dijital imkanları kullanarak düzenlemesi başkaydı. Yahut türküyü, gazeli ve rubaiyi çok güzel sindirdiğini gördüğümüz Attila İlhan’ın serbest şiir yazması başkadır. Fakat nasıl şiir “duygulu devrik cümlelerin art arda sıralanması”na dönüştüyse, rap müzikteki bu kolaylık, bu çevreden çok az müzisyenin çıkmasına müsaade ediyor. Müzik yeteneği olup hakiki bir sanat eseri yaratmayı başaranlar zaman zaman parlıyorlar; ancak kitlelerin istediği kolay tüketilebilir basit içerikse ve bunu basit bir şekilde, maddi yahut bilişsel bir yatırım yapmadan üretebiliyorsanız, buna yönelirsiniz ve radyoda zaman zaman denk geldiğim (üstelik en “anaakım” radyolarda) rap eserleri, kulak işkencesinden, basitliğe, düzlüğe, sıradanlığa indirgenmiş avamın bundan memnun olup bunun dışavurumdan zevk almasından başka bir şey değil.

Ne Yapmalı?

Pop-müziğin pespayeleşmesi ve hegemonyasına karşı yükselen trend, rap müzik, bana bir çıkmaz yol gibi görünüyor. Ancak bit pazarına nur yağarsa, Anadolu Rock gibi, buralı elementleri alternatif pop usulleriyle harmanlayan akımlar vaktiyle başarılı olmuştu, yeniden olabilir. Bu bakımdan, hem müziğin, hem muhalefetin kaderini kurtarmak için, rock ve metal janrlarının diriltilmesi, iki anlamda da faydalı olacaktır. Satanist tepkisi alan Pentagram’ın Dertli’den “Şeytan Bunun Neresinde?”yi söylemesi hem güzel bir cevaptı, hem de alternatif ve küresel bir tarz arayışında olan genç nesillere epey “Türk” bir yerli motifi tanıtmış, sevdirmişti. Bugünün politik halk ozanlarını yaratabilmemiz için en elverişli janrın rock/metal ve türevleri olduğunu düşünüyorum. Anaakım müzik endüstrisi, kitlelerin sosyal hayatıyla ilişkisini kesmiş durumda, mevcut alternatif akımdaysa fıtri bir pespayelik, yetersizlik var. Metal müzik, esasen kitleyle ve toplumla ilişkisini kesmiş ya da sorunlu yaşayan insanların müziği olmuştu. Ölüm gibi bir biricikliği vardı; metal müzik birlikte dinlense bile herkes tek başına dinlerdi; birlikte ölen herkesin yalnızca kendi ölümünü yaşaması gibi. Fakat bu defa, bu türlerin sert, kavgacı, gür ve sivri sesi, bunalan yığınların politikliğiyle eşlenebilir. Üstelik, bu türlerde enstrüman çalma yeteneği her zaman ön planda, bir tür gerek-şart olduğu için, kitlelerin beğenilerinin gelişmesinde, daha “yüksek” müzik tarzlarına geçiş yapabilmelerinde de bir rol oynar. Sert ve hızlı ritimlerin örsünde, epik melodilerin çekiciyle dövülecek metal, yahut aynı aletlerle biçim verilecek rock (kaya), muhalif yığınların silahlarına dönüşebilir. Üstelik bunun “folk”tan beslenmesi etkileyiciliğini arttıracak, yükselmesini arzuladığım bu yeni dalganın grup ve şarkıcılarını, modern zamanın gezgin muhalif ozanları yapacaktır.

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Aydınlanma'nın Fosseptiği 10-10-2021 13:51 Alp Er Tunga'nın Mezarını Bulmak ya da Bulamamak 05-10-2021 12:12 Senin Fikrinin Ne Önemi Var Vasat Herif yahut Ajdar Problemi 30-09-2021 12:33 Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak - II 29-09-2021 11:25 Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak 26-09-2021 11:23 Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA