M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 03-01-2020 22:52
Güncelleme : 28-08-2020 16:08

Türk Ocağı’nda İncir Ağacı

Birkaç gündür sosyal medyada bir Türk Ocakları tartışması var

Birkaç gündür sosyal medyada bir Türk Ocakları tartışması var. Birkaç dostumdan telefon da aldım. Bu konu hakkında görüş belirtmekten geri duramadım.  

Evvela, ilk Türk Ocakları anım geliyor gözümün önüne. Bir 3 Mayıs etkinliği var. Kayseri’de, yanılmıyorsam Düvenönü taraflarında mütevazı bir salonda, ev sahibi Türk Ocakları. Her zaman olduğu gibi, MHP il yöneticisi olan anneciğimin sağ yanında oturuyorum, 9-10 yaşlarında olmalıyım. Kürsüye birileri çıkıyor, muhtemelen protokol gereği evvela Türk Ocağı Kayseri şubesinden olmayan birileri konuşma yapıyor. Salonda hafif bir gerginlik seziyorum, çok da anladığım söylenemez yaşım itibariyle. Sonra kürsüye bir beyefendi çıkıyor. Nursuz, sert yüz hatlarına sahip, jest ve mimikleriyle kavgacı ve “gıcık” bir tavrı olduğunu gösteren, hem fiziken hem manen sipsivri bir adam. “Efendiler” diyor, “Bir hususun altını çizmek isterim. Bugün buraya 3 Mayıs Türkçüler Günü vesilesiyle geldik. Bugünün adı Müslümanlar günü değildir. Müslüman Türkler günü de değildir. Müslümanlıktan bahsetmek isteyebilirsiniz. Gidin başka yerde yapın. Bugün Türklerden ve Türkçülerden bahsedeceğiz.” Salonda homurdanmalar, laf atmalar, sataşmalar var. Yalnızca şunu hatırlıyorum: Annem gülüyor ve alkışlıyor, ben de o yaşta, o çocuksu insiyakımla adamı haklı buluyor, alkışlıyorum. O zat kimdir, adı nedir, bilmiyorum, anneme sorduğumda o da adını hatırlayamamıştı. Biraz ihtiyar olduğu kalmış aklımda, öldüyse durağı uçmağ olsun, yaşıyorsa ömrü uzun olsun.  

Şimdi konuyu ele alalım. 30eksi isimli bir platformda, 30 yaş altındaki gençler, Türk Ocakları’nı mesele etmişler, görüşlerini paylaşmışlar. Epey bir gürültü kopmuş, Türk Ocağı gençlik yapılanmasında da tartışmalar olmuş. Türk Ocakları’nı eleştiren kardeşlerimde, çok değil 7-8 yıl önceki halimi görüyorum. Ben de sivri ve “gıcık” laflarla kurumları eleştirir, tepki çekerdim. Hiç pişman değilim, Türk milliyetçiliği fikrinin terakkisi için de bu tavrın şart olduğunu düşünüyorum.  

Sosyal medyada bu gençlerin çıkışına dair yapılan yorumlara rastgele baktım. Biri mesela, “Türk Ocağı’nı dışarıdan eleştirmek olmaz” diyor. Neden olmaz acaba? Türk ismini taşıyan bir kurumu, her Türk eleştirebilir. Türk olmayan da eleştirebilir gerçi, fakat en çok Türklerin eleştirmesi gerekir. Zira bu müthiş bir temsildir, şu veya bu sebepten bu temsili üstlenen kuruma dahil olmayanlar da, bu kurumu eleştirme salahiyetine sahiptirler. Her şeyden evvel sivil toplum kuruluşları sivil bir biçimde topluma hitap ederler, toplumun da onlara hitap etme hakkı vardır.  

Kimileri eleştirinin çok sert olduğunu söylemiş. Yine dileyenin sert eleştirme hakkı da vardır. Bu eleştiri haksız da olabilir. Fakat kuruma düşen, “kendisine Türk milliyetçisi diyen gençler bize neden böyle bilenmiş acaba?” diyerek takkeyi öne koymak mıdır, bu enerjiye düşmanlık edip söndürmeye çalışmak mı? Ben Türk Ocağı yetkilisi olsam, küfür etmiyorlarsa bu çocukları çağırır, tek tek dinler, hak verirsem gereğini yapar, vermiyorsam da sebebini anlatır, gönüllerini ederdim.  

Aklıma bir eleştiri düşüyor. Neyzen Tevfik’ten: 

Ne mutlu ehl-i aşka Türk Ocağı’ndan ateş almak,
O bahr-i vuslata canan ile üryan olup dalmak,
Bugün milli ibadettir binanın şekline bakmak,
Ne anlar bizdeki ulviyyeti Cevdet gibi ahmak?
Ocak'ta yan gelir her merd-i âkil yâ Rasûlallah!

Ocak’tan bir kıvılcım sıçrasa Kutb-i Şimalîye,
Cehennemler yağar gökten, cumudistân-ı hâliye!
Açıkken sahnesi her bir kelam-ı laubaliye
Nedir hikmet bu yer gayet soğuk gelsin ahaliye?
Sıcaklık burda hammama muadil yâ Rasûlallah!

Bugün ümmid-i atidir yanan millet çerağında,
Böğürtlen nazlanır nerkis misali işve bağında!
Ne mutlu dikmeden incir yetişti Türk Ocağı’nda!
Münevver kısmının hissiz karanlık boş dimağında!
Gezen mefkûredir bir semm-i katil yâ Rasûlallah!

Şimdi, Neyzen bu eleştirileri Gökalp’a ve Türk Ocağı’na yöneltmiş. Bence haksız, epey haksız. Fakat Türk Ocağı’nı mevcut yöneticilerine rağmen önemseyen ve seven bir adam olarak rahatsız olmuyorum. Hatta, “ne mutlu dikmeden incir yetişti Türk Ocağı’nda” dizesindeki yaratıcılığı, her aklıma geldiğinde beni güldürüyor. (Bu arada bu şiirin tamamını tavsiye ederim. Adı, Üçüncü Arz-ı Hal. Gökalp’i kastederek “Bu Nemrud’a bugün Turan mı Babil ya Rasulallah?” diyor, benim aklıma bugün Turancılık taslayan sabık İslamcılar düşüyor. Bir yerde de, İslamcılığın para ile ilişkisini çok güzel anlatıyor: “Emin olmak için cinden, polisten, her musibetten / Taşırlar bankanottan bir hamayil ya Rasulallah!” Müthiş değil mi?) 

Gökalp’ı sevme nedenlerimden biri düşüyor aklıma. Muarızları ona Durkheim mukallidi derler ama, Gökalp Batı literatüründen beslenerek Türkiye'de sosyal bilimlerin “modern” halinin temelini atmıştır. Tekrar ediyorum, pratikteki tesiri ve yeni kurulan rejime yaptığı fikir babalığı nedeniyle “en büyük Türkçümüz” diyebilebileceğimiz adam, Batı literatürünü takip etmiştir ve onun büyüklüğü buradadır.  

Şimdi 30eksi’de tepki çeken yazıya bakıyorum. Tepki çeken ifadelerden biri şu: “Dönüp dolaşıp hep aynı konuları işliyorlar, özgün bir fikir yok, hareket yok, kombineli milliyetçilerin ezberinden başka bir şey değil maalesef, Ahmet Yesevi, Maturidilik, Orta Asya, Galip Erdem vs. birbirinin kopyası anışlar.” Türk Ocakları internet sitesine baktım. Hakikaten öyle. Osman Turan anması, Yılmaz Öztuna anması, Ziya Gökalp anması… Bu isimleri seviyorum ha, anılmalarına karşı değilim. Fakat gençlerin memnuniyetsizliği, yahut “tatminsizliği” tam olarak bu yüzden.  

Efendim, Türk Ocakları’nın “misyonu ve vizyonu”na dair web sayfasında kurumsal bir bilgi bulamadım, ancak Türkçülüğe dair çalışmak, Türkçülüğü yaymak misyonları ve adıyla müsemma, Türk Dünyası’nın tamamına yayılmış bir entelektüel merkez olmak vizyonuna sahip olduğunu tahmin ediyorum. Şu halde, dünyada literatür oldukça geniş ve canlı, üstelik müthiş buluşlar, keşifler, yeni nazariyeler, onları takip etmeye ve hiç değilse tercüme edip filtreleyerek aktarmaya çalışan genç bir Türk milliyetçisi olan bendenizin başını döndürüyor. Türk Ocakları bu konuda ne yapmıştır?  Bir kitabının Türkçeye çevrilmesine vesile olduğum Azar Gat, Yahudi olmasına rağmen(!) milliyetçiliği olumlayacak onca tespit yaparak ezber bozuyor. Sözgelimi klasik sol literatürün “millet modern bir meseledir” tespitlerine öyle güzel argümanlarla karşı çıkıyor ki, İsrail Ocak Başkanı unvanı veresim geliyor. Bu tartışmalar bizim meselemizdir, bu tartışmaları biz de veriyorduk. Kimi zaman makul ve içi dolu, kimi zaman el yordamıyla, zayıf karşı argümanlar sunuyorduk. Bu profesörü Türkiye’ye çağırıp dinleyemez, dinletemez miydi sevgili Türk Ocağı?  Lera Boroditsky, aynı alanda çalışan diğerleriyle birlikte, Sapir-Whorf hipotezi doğrultusunda çalışarak, “dil”in düşünceye tesir ettiğini ispatlıyor. Bunun milliyetçiliğin dayandığı bilimsel temeller açısından önemi bir yana, bu doğrultudaki ilk görüşü ortaya atan Ali Şir Nevai’dir. Koskoca hars heyetimizden bir düşünürümüz, bilim adamımız neden çıkıp da bunu mesele etmiyor, bu konuda konferanslar düzenlemiyor?  Steven Pinker, epeyi solcu denecek hocası Chomsky’nin izinden gidiyor ve ortaya bir nazariye atıyor: Dil İçgüdüsü. (Bu kitabın da Türkçeye çevrilmesine vesile oldum.) Bu da önemli, çünkü dilin bir içgüdüden, bir “donanım özelliği”nden kaynaklandığını söylüyor. O zaman bir “insan fıtratı” sözkonusudur, fıtrat var mıdır, yok mudur tartışması da, sosyalist gelenek ile olagelen tartışmamızdaki en önemli maddelerden biridir. Türk Ocağı faaliyetlerinde acaba bu hiç konuşulmuş mudur?  

Genetik alanında oldukça art niyetli spekülasyonlar yapılıyor. Bizim basın da bunun üstüne balıklama atlıyor. “Anadolu’nun %3’ü Türk!” diye manşetler atılıyor. Bu alanda hiç mi bilim adamımız yok? Çıksın, Türkçü gençlere bu meselenin aslının ne olduğunu anlatsın? Mesela, -yarım yamalak bilgimle konuşuyorum- çıksın, iddiaların dayanak noktası olan Y kromozomu haplogruplarını incelesin, sonra falanca haplogrup “Türk geni”dir tespitinin yapıldığını, bunun ölçü tutulduğunu, fakat aynı ölçüye göre Altay’da da, Kazakistan’da da, Tuva’da da Türk oranının %10’larda kaldığını, ortada bir kasti ve yanlış istatistik yorumlamasının olduğunu söylesin. Haplogrupların evriminin, bırak milleti, ilk protoetnik gruplardan bile önce gerçekleştiğini, haplogrupla ancak çok daha geniş, milletötesi bir harita çıkarılabileceğini söylesin. Ya da bana desin ki eşşek herif, yarım yamalak bilginle yanlış konuşmuşsun, doğrusu şudur. 

Dünya müthiş bir yer. Bir sürü yeni olgu, yeni mesele var. Türk milliyetçiliği bunları çalışmak, yeni sorulara yeni cevaplar vermek zorundadır. Bunu yapan bir merkez yok, ancak adı ve eski işlevleriyle, mazisiyle Türk Ocağı, gençler için bir adres oluyor. Oraya gittiğinde aradığını bulamayan, pratikteki yahut teorideki sorularına, sorunlarına cevap ve çözüm elde edemeyen gençler bileniyor. Olan budur.  

Hele bir de Aktüel dergisine röportaj verilip cumhuriyete salvolar atılıyorsa, gizli-açık çözüm sürecine destek veriliyorsa… Umum tarikata, cemaate hoş bakılıp da, “İnancım yok/İnancı önemsemiyorum” diyen gençlere virüs, veba muamelesi yapılıyorsa… Gençler elbette rahatsız olacak, tepki gösterecekler.  

Hayalimde bir Türk Ocağı var. Bakmayın öyle “genç kardeşlerim” diye büyük pozu kestiğime, ben hala gencim. Hala gelişiyorum, büyüyorum; ümit ediyorum ki hiç yaşlanmayacağım ve 80 yaşıma da gelsem yeni şeyler öğrenmeye çalışacağım. İşte bu meraklı genç olarak, hayalim şu: Okurken, yahut bir Türk milliyetçiliği muarızı ile tartışırken, bir haber okuduğumda, gece yatarken Turan nasıl kurulur diye düşündüğümde aklıma gelen sorular… Bu sorulara dair Türk Ocağı’na gittiğimde, yahut web sitesini açtığımda, yahut kütüphanesini ziyaret ettiğimde, hazır cevaplar bulayım. O cevaplar beni tatmin etsin. Unvanları heybetli olduğu kadar, kendi de heybetli sevgili hocalarım, o Gökalpların, Osman Turanların, Akçuraların, Arsalların, Toganların; bütün hizip ve renkleriyle asır öncesinin Türkçülüğünün varisleri, bunları engin bilgileriyle bizden önce tespit etmiş yahut sezmişler, bizim için üzerinde kafa yormuşlar, bize hiç değilse temel sunmuşlar diye kıvanayım. Sonra ben de, karınca kararınca, hiç üzerinde çalışılmamış bir konu arayayım da, bu da benim katkım olsun diye hars heyetine sunayım.  

Şu içinde olduğumuz zaman diliminde Türk milliyetçisi bir genç olmak zor abiler, ablalar. O kadar çok eksik, o kadar çok boşluk var ki… Tek başımıza bunların hiçbirine yetemiyoruz. Kimimiz hepsine yetmeye çalışırken harap olup, ruh sağlığını yitirip gidiyor, kimimiz pes ediyor… Bir zümre de var ki, hepsine boş verip, ekmeğinin derdine düşüyor. Ne eleştiriyor, ne bir sorumluluk altına giriyor, ne düşman kazanıyor ne dost… O, Peyami Safa’nın “adam değildir!” dediği tipte tuhaf bir mahluka dönüşüyor.  

Fakat o tuhaf mahluklar dahi, yola çıktıklarında iyi niyetlilerdi. Türk milliyetçiliği, Turancılık, vatanı sevmek, bayrağa aşık olmak gibi gayet güzel, gayet olumlu hasletlerle, fikirlerle bir “sistem”e girenin, nasıl bir “ürün”e dönüştüğüne bakmamız lazım. Baktığımızda, neticeden memnun değilsek; Türk Ocakları Türk gençlerinin dünya literatürünü takip ettiği ve aracılığıyla o literatüre eşit büyüklükte katkı yaptığı bir merkez değilse mesela, takkeyi önümüze koymamız lazım.  Bizim mayamız kötü değil sevgili hocalar. Bize “gel bakalım” diyene, sonra yolumuz ayrı düşse bile vefa göstermeye devam ederiz. Niyetiniz bir şeyleri düzeltmek olmasa bile, hiç değilse gönül kırmayın. Elinizin kirini saçımıza sildiğinizde bundan mutlu olacak yetimleriz biz. Hocamız, önderimiz, liderimiz olamıyorsanız bile bari abimiz, amcamız olun. 

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA