M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 02-04-2020 21:26
Güncelleme : 28-08-2020 14:32

Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak

Geçenlerde bir ağabeyimle sohbet ederken mesele “zenginlik” mevzusuna geldi

Geçenlerde bir ağabeyimle sohbet ederken mesele “zenginlik” mevzusuna geldi. Gönüllü karantina döneminde vaktimiz hayli bol, o yüzden enine boyuna konuştuk. Zenginliğin tanımını, mesela, sahip olunan şeylerle yapamadık: 1 milyar dolar serveti olan adamın giydiği takım elbiseyi kendisinin de alabildiğini söylüyordu. Öyleyse 1 milyar dolar serveti olan adamla eşit miydi? Değildi elbette. Bir izafilik de söz konusuydu: Ben hayata yeni atılan, yeni mezun bir gence göre zengindim. Ali Koç da bizimkinden zengindi. Bill Gates Ali Koç’tan zengindi. Birine zengin dediğimizde, ötekine başka bir şey demek icap ediyordu.

Derken aklım Weber’e gitti. Üç bileşenli sosyal tabakalaşma nazariyesinde, üç işlev yahut boyut üzerinden tabakalaşmayı ve “güç”ü ele alır: Servet, İtibar ve Makam. (Başka çeviriler elbette mümkün ama bu haliyle çevirmeyi tercih ettim) Toplum, deyim yerindeyse bu üç işlev üzerinden şekillenir, bu işlevleri üstlenebilenler toplum üzerinde tesir sahibidir diyebiliriz. Şöhretli bir adamın parası olmasa bile, toplum üzerinde bir etkisi vardır. Birçok makam sahibinin adını bile duymayız, parası da yoktur (yolsuzluk yapmıyorsa) ancak aldığı kararlar bir toplumun kaderini tayin edebilir. Peki parası olan? Zenginliğin tanımını, sohbetin ardından, şöyle yapmaya karar verdik: Şöhretin, itibarın, makamdan yahut yetkiden kaynaklanan gücünün ötesinde, yalnızca paran/maddi varlığın ile toplumda şekillendirici ve dönüştürücü etki yapabiliyorsan, zenginsindir.

Bu ne demek? Bir milyon doları olan adam en fazla varlıklıdır, zengin değildir. Fakat bir ülkenin borsasında alım satım yapması (Türkiye gibi küçük, sığ ve spekülasyona açık ülke borsalarında bu maalesef daha kolay) fiyatları oynatacak, yönettiği fonları bir ülkeye getirmesi ülkenin ekonomisine etki yapacak bir servete sahip adam, evet, zengindir. Konforlu bir hayata yetecek bir gelirden/paradan bahsetmiyoruz, hatta gelirin artık anlamsızlaştığı bir servet seviyesinden bahsediyoruz. Bu serveti haiz insanlar, tanınmasalar ve makam sahibi olmasalar bile, yalnızca servetleriyle toplumu şekillendirirler. Ki, bahsettiğim üç işlev/üç boyut geçişkendir de: Para şöhreti ve makamı, şöhret para ve makamı, makam şöhret ve parayı getirebilir. (Türkiye’de genellikle sonuncusu oluyor, ne hazin!)

Peygamber’in “iki Ömer’den biriyle İslam’ı güçlendir” duası anlamlıdır. Peygamber elbette zengin-fakir ayrımı yapmıyor, anlattığı dine gelen herkesi kucaklıyordu. (Hatta bunun bizimkiler tarafından örnek alınması lazım. Türk milliyetçileri ne kadar eski milliyetçi olduklarını anlatıp böbürleniyorlar, çok eski zamandan beri milliyetçi olmak dışında bir halt ettiği de yok çoğunun. “Yeni milliyetçi”lere ise tepeden bakış hakim. Peygamber’in ya da eski sahabenin Müslüman olanlara “Daha dün putperesttin, ne hakla konuşuyorsun” dediğini düşünün. Kaç kişi Müslüman olurdu?) Ancak iki Ömer’den birinin, yani Amr bin Hişam ile Amr bin Hattap ikilisinden birinin Müslüman olması, o dönemin Arap coğrafyasındaki “servet” işlevini üstlenen çok önemli iki kişiden biriyle dinin güçlenmesi ve Arap toplumunu dönüştürmesi anlamına geliyordu. Nitekim ilki Müslüman olmamış, “Bilgeliğin Babası” (Ebu’l Hakem) olarak bilinirken, “Ebu Cehil”e dönüşmüş, ikincisi ise Ömer’ül Faruk namıyla peygamberin halifesi unvanını bile elde etmiştir.

PKK yalnızca bir silahlı terör örgütü değildir. Aynı zamanda “maddi” bir aktördür. -Terörist- Bir finans gücüdür. Bitmeyişinde bu cihetin önemli bir rol oynadığını görmek lazım, mesela. Yahut Müslüman Kardeşler’in İsviçre’de banka kurması tesadüf müdür?

Şu halde sorumuz belli: Dünyadaki toplam servetin yüzde kaçı Türklerin elinde, bu Türklerin de ne kadarı Türk milliyetçisidir? Başka bir soru daha sorayım: Bu satırların yazarı, konforlu bir hayatı temin eden servete değil, devlet başkanlarıyla düzenli çay içmesine vesile olacak büyüklükteki bir servete sahip olsaydı, yazı yazıp mütevazı örgütlenmeler yapmaktan daha faydalı olmaz mıydı? Zengin olmak gerekiyor tespitini yapmak için elbette çok akıllı olmaya gerek yok. Çok bilgili olmaya da. Girişteki uzun açıklama da gereksiz sayılabilir: Weber okumasanız da zengin olmak gerektiğini bilirsiniz. “Nasıl olacağız?” sorusu daha önemli. Fakat bir günah çıkarmam gerekiyor: Mevcut hükumet ve yandaş sistemi nedeniyle şimdiye dek yazılarımda Weber’in bu nazariyesine atıf yaptıkça, “şöhret/itibar” kısmı üzerinde dururdum. Onu öncelerdim, “zengin olmak” meselesini peşinen kayıp dava olarak görürdüm. Ancak İskender Öksüz’ün vaktiyle yaptığımız “Usta Çırak” programında isabetli bir şekilde bahsettiği üzere, servetin değil ama, “sermaye”nin tanımı değişiyor. Dün toprak sahibi sermayenin sahibiydi. Bugün dünyanın en zengin insanlarının bir kısmı, oturduğu evin dahi sahibi değil. Dün nesiller boyu aktarılan ve biriken “para”nız olmadan girişim kuramazdınız. Bugün dünyanın en büyük şirketlerine bakınca, çoğunun kuruluş hikayesinde girişken, talihli ve zeki bir genç görüyoruz; aileden yahut “sınıf”ından zengin bir züppe değil.

Çünkü sermaye artık bilgidir, para kazandıran bilgiyi doğru işleyen adam, epey büyük bir servete, hiç de birkaç nesil geçmesine ihtiyaç duymadan kavuşabiliyor. Türk milliyetçilerine baktığımda, bırak yukarıdaki paragraflarda tanımlanmış zenginliği, insanın izzetinin hak ettiği konforlu hayatı temin edecek gelirden bile uzak bir kitle görüyorum. Çoğumuz maaşlı çalışanız. Servet anlamında hiç gücümüz yok, sıfırın altındayız, borçluyuz, zarar yazıyoruz. Gençlik heyecanıyla milliyetçi olanlar, yirmili yaşların ortasında kopup gidiyorlar: Hayatın gerçekleriyle yüzleşince, mücadeleye vakit ayıramıyorlar. Ben onlardan olmadım, ama onları anlayabiliyorum. Bu manzarayla dünyayı geçtim, ülkenin geleceğinde ne kadar söz sahibi olabiliriz? Milletin bilmem neresini ne yapmak isteyenler, maalesef, bizden daha fazla söz sahibi olmaya devam edecekler. Vaktiyle bir derneğimiz, dergimiz vardı. Parasızlıktan kıvranıyor, yine de ayakta tutuyorduk. En sevdiğim ve ticari hayat tecrübesi olan hocama gittim. “Bana akıl ver” dedim. “Oğlum” dedi, “neyin var elinde? Ticaret eldekini en iyi şekilde değerlendirme işidir”. Düşündüm, “Birkaç yüz delikanlımız var” dedim.  Güldü, “Bu malzemeyle yapılacak en iyi iş çek-senet işi” dedi.

Şimdilerde düşünüyorum da, hocam haklıydı; çek senet işi yapmakta değil elbette, ama sermayemiz gençlerimiz. Zihnimiz. Bir dizi toplantı yapmıştık, düzenli okurlarım hatırlayacaktır. Bu toplantılardan çıkan en önemli sonuç, bir araya gelinebilecek bir yer ihtiyacı tespiti ve bunun giderilmesi talebiydi. Fakat aynı zamanda -her bir araya gelişimizde olduğu gibi- zeki, çalışkan, bilgili ve donanımlı bir kitle gördüm. Şunu baştan söyleyeyim: Türk milliyetçileri henüz klasik-hiyerarşik ve verimsiz örgütlenme modelleri dışındaki modellere hazır değiller, acı tecrübelerim bunu gösteriyor. Zira bireysel olarak kendilerini geliştirmişlerse de, bir cemiyet olarak birlikte hareket etme ve bunu yeni, verimli, demokratik modellerle yapma tecrübeleri yok. Henüz bu yetenekleri gelişmedi. Ancak, düşünüyorum: Bu kitlenin para kazanmasını, zenginleşmesini sağlayabilir miyiz? İşte bu mümkündür.

Bu toplantıların çağrısını yapan adam olarak, buna yoğunlaşacağımı beyan, bu fikri makul bulanların desteğini talep ediyorum. Ankara’da yeni bir yer tuttuk, çok büyük olmasa da işimizi görecek. Çin Virüsü salgını geçtiğinde, açılışı yapacağız. Orada zehir gibi zekasıyla gençlerin enerji ve zihinlerini paraya dönüştürecekleri bir sistem kurmaya çalışacağım. Belki bu sistem kendisini tanımladığım “zenginlik” seviyesine çıkaramaz. Ancak içinden yetişecek arkadaşlar arasından bunu elde edecek adamlar olacağına eminim. Memur olmayı, iyi maaşla bir yere girmeyi değil, şirket kurmayı, girişim yapmayı, proje geliştirmeyi vizyon ve amaç edinmiş bir gençlik… Hiç değilse birkaç yüz genci bu zihniyetle donatsak, çok büyük bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Hem eğitim süreçlerinde ve hayata atılma fazlarında onlara maddi bir desteği olur, hem de belki tutan birkaç projeyle, hep hayalini kurduğumuz ama imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediğimiz işleri de finanse edebiliriz.

Zenginlerimiz Türkçü olmuyorlar, Türkçülerimiz zengin olmalı. Bunun yolu memuriyet değil, hayatin asgari ihtiyaçlarını garanti eden işler değil. Büyük düşünmek, büyük oynamak, bunun riskini almak lazım. Türkçülerin yönettiği şirketler ciddi bir sermayeye tekabül edince, içinde debelenip durduğumuz kısır tartışmalardan kurtulup, neyi nasıl yapacağımıza dair hakiki tartışmalar içine girebileceğiz. Bilginin sermaye olduğu bu dönemde, bunu başarmak zor değil, yeter ki asgari şartlar sağlansın. Bütün birikimimizi, ilişki ağımızı, tecrübemizi bu şartları sağlamaya harcarsak, idealleri olan fakir ama gururlu gençler değil, stratejik yatırımları olan güçlü bir ideal yaratmayı başarırız. Yazıya pek sevdiğim bir müzikalden bir parçayla son vereyim.

Ah sevgili tanrım
Pek fazla, pek fazla fakir yarattın
Anlıyorum tabii ki, fakir olmak utanç değildir
Ama büyük bir şeref de değil
Felaket mi olurdu yani
Birazcık servetim olaydı?
Reb Tevye – Damdaki Kemancı

M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA