M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 29-03-2021 16:53

İbne LGBT Olunca

Bir köye halk ozanının gelmesi müthiş olaydı: Adorno bu olayı irdeleyerek kültür endüstrisi kuramını şekillendirdi. Ozan köye gelince hem ozan hem dinleyiciler biricik ve tekrarlanamaz bir tecrübe yaşıyorlardı. Azar Gat, modern öncesi dönemdeki milleti halk ozanında buldu: Ozan yalnız türkü söylemiyordu, ortak motifleri, mitleri, havadisleri yayıyordu. Modern öncesi dönemde insanın bir yerli ve bir genel, “mutasavver” kimliği vardı ve bu ikincisini inşa eden halk ozanıydı. Yerli kimliği büyük oranda bireysel kimliği ve köy topluluğunun ortak kimliğinden ibaretti – antropologların çalışmaları hemen her yerde din, dil yahut köken açısından birbirinin aynı olan köyler arasında dahi “diğerinin daha kötü” olduğuna dair anlatılar yer aldığını kaydediyorlar. Genel kimliği ise bütün dünyasını kapsıyor gibiydi: Hangi mit havuzunun, anlatı dairesinin içindeyse, bu daire içinde aynı mitleri bildiği insanlarla modern öncesi milleti teşkil eden bir kimliği zayıf bir bağ olarak paylaşıyordu.

Bu kimliklerden yerel olan bireyin konfor alanıydı, somut ve organikti. Genel olansa organizasyonu, örgütlenmeyi, büyük işleri ve düzeni mümkün kılıyordu: Tanrılardan duyulan korku devlet otoritesi yeterince etkili ve verimli hale gelinceye kadar birlikte yaşamı mümkün kılan en başarılı icatlardan biriydi mesela. Modern yaşam hepimizin bildiği üzere genel olanı yerelleştiren ve aslında –belki kamusal alan fikrini de böyle anlamak lazım- konfor alanını genele yaymaya çalışan bir anlayışın ürünü olarak doğdu. Yerel kimliğimiz anlamsızlaştı; ortadan kalkmadı, anlamını ve varlık çapalarını yitirdi. Genel kimliğimizse somutlaşma sürecine girdi; bu süreç halen devam ediyor.

Bu süreç elbette daha büyük organizasyonları mümkün kıldığı, yeni basitçe faydalı olduğu için inşa edildi ve sürdürüldü: Bu sayede daha kalabalık ordular toplayabiliyor, daha büyük binalar inşa edebiliyor, daha geniş coğrafyalarda ticaret yapabiliyorduk. Fakat diğer yandan bir kimlik bunalımı da kendisini gösterdi – insanlar, zira, hala kabileyle yaşanan dönemin genetik kodlarıyla donatılmış haldeler; sosyal evrimimiz biyolojik evrimimizin çok ötesinde bir ivme yakalayarak hızlandı. İnsan kendisini özel ve güvende hissedeceği, onu “diğerleri”nden ayıran ve/ama yapayalnız bırakmayan bir kimliğe ihtiyaç duyuyor.

Somutlaşmanın bir diğer etkisi de sosyal medya yoluyla “millet” üzerinde oldu. Uzun süredir zihnimizde mutasavver bir “ideal” olan milletin sosyal medya vasıtasıyla yok edildiğini düşünüyorum. Verdiğim örnek hep aynı: Şair, “Üsküdar’ın Dost Işıkları”nı görüp içlenebilir. O ışıkları ülkeyi “Türk eden” bir alamet olarak görebilir. Onların kim olduğunu bilmediğini itiraf eder, zaten onları bu kadar güzel kılan da odur. Fakat o dost ışıkların yandığı evlere girdiğimizde? Belki kızların okumaması gerektiğine inanan birini bulacağız. Belki bir hırsız, belki çocuğunu döven bir baba… Kuantum gibi, parçacığı tespit ettiğinde denklem bozuluyor: Millet mutasavverken güzeldir. İnsanları “tek tek tanıyamayacak olma” kısıtlamasından doğmuştur, meşhur Dunbar sayısını aşan örgütlenmelere ihtiyaç duyduğumuz ama bunu organik tanışmayla sağlayamadığımız için doğmuştur. Sosyal medya gerçek manada bir tanışma sunmasa da, geçici bir şekilde “normal şartlarda” asla beceremeyeceğimiz ölçüde kalabalık bir kitleye bakabilmemizi sağlıyor. Baktıkça soğuyoruz, insanlarla aramızdaki köprüler bir bir atılıyor.

Halk ozanına geri dönelim. Halk ozanının yukarıda bahsedilen işlevle yeniden doğuşu belki 60’lar, 70’ler, 80’ler ve bir nebze 90’ların rock-metal-pop gruplarının yarattığı akımlarda kendini gösteriyordu. İnsanlar kendilerini “diğerleri”nden yeterince ayıran ancak yerel bir kimlik oluşturabilecek akımlar aradılar, bunu bir nebze tatmin eden, mesela, gruplarla kurdukları hayranlık/kült ilişkisiydi. Gans’ın “sembolik etnisite”si biraz da böyle ele alınmalı: İnsan etnisitesini kaybetti, milletini kaybediyor ve başka yollarla, kısıtlı imkanlarıyla bu kimlik eksikliğini tatmine yöneliyor.

Bu arayış, sosyal medyada gördüğümüz birtakım kimliklerde tezahür ediyor: Az evvel bir dostumun attığı tweette “incel” diye bir ifade gördüm. Neymiş diye araştırdım, bizim “badak” dediğimiz şey imiş. Ancak bunun üzerine bir ideoloji inşa edilmiş – kendine epey bir taraftar kitlesi de bulmuş. MGTOW diye bir şey varmış mesela, o da öyle. Bildiğimiz LGBT var öte yandan; farklı cinsel yönelimleri ihata edeceğini umduğu yeni cinsiyet teorileriyle ideoloji inşa edip bunu kimlikleştiren. Ki bu akımlar yalnız kendilerini tarif eden kimlikler yaratmıyorlar, ihtiyaç olduğu üzre, ötekiyi de tarif edip ona kimlik veriyorlar: Terf, cis, chad farklı “sosyal medya etnisiteleri”nin yarattığı öteki kimlikleri.

Başlık bu yüzden böyle, eh daha fazla etkileşim gelsin diye böyle tabii biraz da, itiraf etmek gerekiyor. Ama göstermeye çalıştığı bu: Eşcinsellik bir kimlik midir? Bildiğimiz badak, incel olunca ne değişiyor? Çok şey değişiyor: İnsanların ihtiyaç duyduğu şey bir kabile kimliği. Odo Marquard çevirmeninin –başka türlü ifade etmek mümkün değil, affınıza sığınarak- içine sıçtığı metinde şöyle diyor: “…Ama insanlar söylence-görevlidir. Başlangıçta söylediğim gibi, eğer bu doğruysa modern nesnellik dünyasının öyküsüzlüğü bir kazanım değil, aksine sonuna kadar dayanılamayacak bir yitimdir. Bu nedenle modern dünya söylencelere ve öykülere üstün gelmemiş, aksine sadece edimsel olarak bir öykü noksanlığı bir boş alan, bir açık yaratmıştır.”

Alt-right, SJW, LGBT, incel, MGTOW, vs. vs. akımlarını böyle görmek lazım: Büyük anlatıların ve ideolojilerin yitirildiği bir devirde kendine küçük bir anlatı, küçük bir put ve küçük bir kabile arayan insanların arayışının çıkmaz sokakları, sahte ve çiğ kimlikleridir bunlar. Bütün yönleriyle ele alındığında estetiğe savaş açan modern görsel sanat, müziğin bütün bileşenlerine savaş açan rap müzik, edebiyata savaş açan yeni şiir… Bir yapbozun parçaları gibi birbirini tamamlıyor, badak incel, ibne LGBT oluyor – pisuvarın sanat eseri olması gibi. Feministler adaleti konuşmuyor, cinsiyet teorilerine merak salıyorlar, LGBT hukuki alanda adalet mücadelesi vermiyor da, yarattığı tuhaf kimlikle hem savcı, hem hakim olduğu yeni bir linç alanı yaratıyor. İnsanlığın asırlarca mücadele ederek elde ettiği kazanımlar kimsenin umrunda değil, bütün bu yeni kabile ideolojileri de herhangi bir sorunu çözmeye odaklanmıyor, mensuplarına konfor alanı sağlamakla meşgul.

Bu yazının devamı mutlaka gelir, belki yeniden yazarım. Fakat, sevgili kaari, midemden rahatsızım ve kurtulmak için birkaç ay ciddi ölçüde aç kalmam gerekecek. Doktor stresten uzak dur dediğinde yazıp çizmeyi, siyasete dair düşünmeyi ve sosyal medyayı bırakma kararı almıştım – gördüm ki bu karar daha fazla stres yaratıyor. Yazıp çizerek yaşıyorum, aç kalıp şekerim düştükçe daha çok yazasım geliyor; görme yetisini kaybedenlerin işitme yetisinin keskinleşmesi gibi. Bu yüzden sivri başlık ve dağınık form sebebiyle affına sığınıyorum, bir sonraki yazıda bu konuyu detaylı olarak ele almaya devam edelim.


M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
Hakan 7 ay önce
Çocukluğumdan beri bağlaşıklık kurmakta zorlanan bir çeşit sosyal engelliyim. Sadece doğal gelişen okul aile iş arkadaşlığı gibi mehvumları garipsemiyorum. İnsanların ait olma çırpınışlarını garipsiyor ve yazınızın devamını merakla bekliyorum.

Geçmiş olsun
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Develi Video - AKP'nin En Kötü Taklidi 25-10-2021 11:45 TamgaTürk'ün Kısa Öyküsü 20-10-2021 11:25 Aydınlanma'nın Fosseptiği 10-10-2021 13:51 Alp Er Tunga'nın Mezarını Bulmak ya da Bulamamak 05-10-2021 12:12 Senin Fikrinin Ne Önemi Var Vasat Herif yahut Ajdar Problemi 30-09-2021 12:33 Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak - II 29-09-2021 11:25 Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak 26-09-2021 11:23 Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA