M. Bahadırhan Dinçaslan
Giriş Tarihi : 26-09-2021 11:23
Güncelleme : 26-09-2021 11:41

Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak

Muhalifler Erdoğan’ı devirmeye o kadar yaklaştılar ve buna o kadar odaklandılar ki, Erdoğan sonrasına dair pek az plan yapıyorlar. Bu anlaşılabilir bir durum, hatta iyidir demek de mümkün: Erdoğan sonrasına odaklanmak, kerhen yahut geçici olarak gelişmiş birliktelikleri kesinlikle sarsacaktır. Bu da Erdoğan’ın gitmesini zorlaştıracaktır. Fakat birilerinin buna dair düşünmesi gerekiyor.

Uzun yıllardır bir dönüşüm gerekliliğinin farkında olan milliyetçi camia, 2015’te yılların birikiminin olgunlaşması ve öfke patlamasıyla bu dönüşümü tetiklemeye çalıştı. Bir ölçüde başarılı da oldu, artık “omurga” değil, “dış iskelet”e dönüşmüş, bu yüzden milliyetçiliği sınırlayan ve gelişimini engelleyen bir yük haline gelmiş MHP’den büyük oranda kurtulduk. Bu süreç –iyi ya da kötü- hiçbir siyasetçinin yahut ekibin kendi başarısı değildir. İrili ufaklı çatlak seslerin çok uzun süren bir mayalanma süreci sonucunda birleşmesinin başarısıdır. Başarı da, MHP gibi bir yapıdan kopup dişe dokunur bir oy oranı elde eden ve az da olsa kurumsallaşabilen bir yeni parti kurabilmektir.

Ancak bu yeni parti üstlendiği işlevi yerine getirmedi. Milliyetçiliğin aradığı dönüşümü tetiklemedi. MHP bir partiden fazlasıydı, İYİ Parti ise yalnızca bir parti olmayı tercih etti. Doğru mudur, yanlış mıdır çok emin değilim. Fakat bana hitap etmediği kesin – eh, yöneticiliğini yaptığım bir partiden niye istifa edeyim?

Öte yandan geleneksel milliyetçiliğin bütün ikonları, sembolleri, yani “marka değeri” kamulaştırıldı ve iktidar tarafından ömrünü uzatmak için kullanılır oldu. İYİ Parti tarafında yeni şeyler söyleyen ve tutarlı bir milliyetçilik manzarası yok, her ne kadar kitlesi yeni şeyler söylemek isteyen ve arayan milliyetçi bir kitle olsa da. Fakat beri yanda alışıldık lafları eden ve bu laflara aşina, kullanılan sembollerden etkilenmeye devam eden kitlenin hiç değilse bir kısmına hükmetmeyi başaran bir milliyetçilik daha var.

Uzun yıllardır bu konuda yazan biri olarak baktığımda hiç yanılmadığımı görüyorum: Hep kök nedenlere inmeye çalışıyor, akut yahut palyatif çözümlere pek sıcak bakmıyordum. Düşünce ve davranış kalıplarımızın değişmesi gerektiğini iddia ediyordum. Bunların nasıl olması gerektiğine dair de önerilerde bulunuyordum. Geldiğimiz noktada düşünce ve davranış tarzı, dolayısıyla ideolojisi birbirinden çok farklı olmayan ancak farklı kitlelere hitap ettiği için “pazarlama taktiği”, yani siyaseti farklılaşan iki milliyetçi parti var. İkincisi bir tür Alevilik gibi: Mağdur ve mazlum olduğu için daha sempatik, ama “gelin canlar bir olalım” çağrısının arkasında “padişahı öldürelim” çağrısı da vardır. (Not: Bu hassasiyetlere aldırış etmeyi sevmiyorum ama Alevilik hususunda ben de hassas olduğumdan detaylı görüşlerimi içeren yazıma bağlantı bırakıyorum.) Bu ikinci milliyetçi parti vaktiyle şu veya bu sebepten muhalefette kaldığı için zaman zaman ve sınırlı olsa da sempati beslediğimiz Devlet Bahçeli gibi, şartlar değişince bambaşka bir tirana dönüşebilir. Dönüşmemesi için gerekli ahlaki ve ideolojik kodları net bir şekilde ortaya koyulmuş değil. İdeologu yok, entelijansiyası yok, bunlara ihtiyaç da duymuyor. Öyleyse İYİ Parti milliyetçilik için akut bir meseledir; oy veririz, var olmasından –şartlar gereğince- memnun oluruz ancak ona ümit bağlamayız.

Üst planda böyle iki tür milliyetçilik varken, alt planda değişim arayışı devam ettiği gibi, karakteristiklerini de şekillendirmeye başlıyor. Türk milliyetçisi aydınların önemsemesi gereken bu cihettir; bu belirginleşen yeni milliyetçilik arayışını yeniden siyasette temsil edilir hale getirmek, milliyetçi geleneğin terekesinde bir eleme yapıp nelerin devam edeceğini, nelerden kurtulacağımızı tespit etmek ve yeni dünyanın yeni insanına dair –epey- geç kaldığımız yeniden tanımlama operasyonuna başlamak gerekiyor.

Şu halde bir yandan ideolojinin “inşası” (revizyonu demiyorum zira 1900’lerin başındaki velut dönemimiz hariç tutarlı ve net bir ideolojimiz yok. Tek tek doğru ve tutarlı düşünenlerimiz olsa da bir bütün olarak baktığımızda yalnızca insiyak ve iştiyakla hareket eden bir güruhtan ibaretiz.) lazımken, diğer yandan milliyetçiliğin siyaset ve siyasi partiler nezdinde “kullanılan” yahut iktidar pekiştiren bir araçtan; müstakil ve etken, dolayısıyla muktedir bir aktöre dönüştürülmesi en büyük meselemizdir. Bu nasıl olur?

Karar vermemiz gereken hususlardan biri, milliyetçiliğe bir parti lazım olup olmadığıdır. Siyasetin hayata dair her şeyi tanzim ettiği göz önüne alınınca, kendi partilerinde bile karşı tarafın “doğru” siyasi hamleler yapmasıyla yenilen milliyetçilerin partisiz halde farklı kurumlarda siyaseti etkileyebileceklerini sanmak safdilliktir. Bu ancak FETÖ gibi tarikat yapılarında olur, böyle şekilsiz ve çerçevesiz bir yapıyı ancak bir mehdi inancı, tarikat mensubiyeti bir arada tutabilir.

Parti lazımsa, bu partinin iktidarı hedefleyen bir parti olması gerektiğini düşünüyorum, salt ideolojik ve marjini tespit eden bir partiye kaynak ayırmak israf olacaktır. Bu tür bir parti lazım, ancak mevcut şartlar bize ötekini dayatıyor: Post-AKP dönemi tam bir hengame olacak. Hesaplaşmalar yaşanacak ve üstelik kim gelirse gelsin uzun ömürlü olamayacak: Hiçbir partide -yıllardır süren AKP iktidarı yüzünden- böyle dev bir enkazı kaldırmaya yetkin bir kadro yok. Üstelik, milliyetçiliğin en görünür temsili diktatör yalakalarında, en adi ve alçak suçları gülerek ve bozkurt çekerek işleyebilen çetelerde olduğu ve bizzat AKP Türk-İslamcı verasete sahip çıkıp bu dille konuşarak zulmettiği için post-AKP döneminde milliyetçilikle hesaplaşma talebi ayyuka çıkacaktır.

Şu halde, şimdiden milliyetçilik içi hesaplaşmaları sonuçlandırmaya çalışmak ve “karşı” tarafa en sert şekilde vurmak gerekiyor. Zira vaktiyle Ülkücü Tavır Platformu ve İYİ Parti nasıl “hamamın namusunu kurtardıysa”, milliyetçiliğin iç hesaplaşmasını AKP gitmeden yaşaması ve neticelendiremese bile “müspet milliyetçilerin” görünürlüklerini artırması, topyekun milliyetçilikten hesap sormaya kalkacaklar karşısında kozlarımızı artıracaktır.

İktidarı hedefleyen bir parti talebinde en önemli eksik, bunu sürükleyecek bir lider figürüdür. Lider siyasetinden bıkmış olabilir, hatta eleştiriyor olabilirsiniz, ancak vakıa budur. Böyle bir hamle lidersiz olmaz ve maalesef hem camianın kendi insanını sürekli tırpan gibi biçen avamlığı, hem dış operasyonlar böyle bir işe namzet hemen kimseyi bırakmadı. Zira böyle bir liderlik iyi bir ağ ve temiz, yaygın bir bilinirlik gerektiriyor. Ancak böyle bir liderin mümkün olabilmesi için onu bağrından çıkarabilecek bir cemiyet lazımdır. Böyle bir cemiyet için uğraşmak, er geç bir lider figürü yaratacaktır.

En isabetli haliyle ifade etmek gerekirse, bize “ideolojik düşünen, siyasi hareket eden” bir yapı gerekiyor. Siyasetin gereği diye sunulan şartları karşılayan ancak ajandası ideolojik olan bir hareket. Taleplerini, manevralarını falancayı vekil yapmak yahut filanca yerden ihale almak için değil, yeniden inşa edilmiş milliyetçi ideolojisini ülkeye hakim kılmak için şekillendiren bir hareket.

Kendi adıma, doğru lideri bulduğumuzda ona kadro ve altyapı sağlayabilmek için çalışıyorum. Bir yandan ideoloji inşamıza katkı yapabilmek için durmaksızın üretiyorum. Artık bunu daha etraflı bir şekilde yapmaya karar verdim. Çok yakında, TamgaTürk’ü kurmamızla sonuçlanan toplantılara benzer bir şekilde yeniden toplantı çağrısı yapacağım. Bu toplantı artık prensipleri değil, pratiği konuştuğumuz bir toplantı olacak.

Şimdiden hazırlanmazsak milliyetçilik post-AKP döneminde de araç olmaya ve en kötüsü günah keçisine dönüşüp dışlanmaya mahkumdur.


M. Bahadırhan Dinçaslan

NELER SÖYLENDİ?
@
M. Bahadırhan Dinçaslan

M. Bahadırhan Dinçaslan

DİĞER YAZILARI Develi Video - AKP'nin En Kötü Taklidi 25-10-2021 11:45 TamgaTürk'ün Kısa Öyküsü 20-10-2021 11:25 Aydınlanma'nın Fosseptiği 10-10-2021 13:51 Alp Er Tunga'nın Mezarını Bulmak ya da Bulamamak 05-10-2021 12:12 Senin Fikrinin Ne Önemi Var Vasat Herif yahut Ajdar Problemi 30-09-2021 12:33 Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak - II 29-09-2021 11:25 Post-AKP Dönemine Milliyetçiliği Hazırlamak 26-09-2021 11:23 Türk Milliyetçiliğinin Sahipliği Kavgası: Hudutsuz Namussuzlar 05-09-2021 13:39 Bir Komplo Teorisi: LGBT Kampanyasının Ekonomisi 27-08-2021 11:58 Afgan Anayasası Nasıl İflas Etti? 16-08-2021 14:24 Taş Kesilmek: Bir Savruk Hasbıhal 09-08-2021 11:05 Türk Milliyetçiliğinin 7 Temel Meselesi 27-07-2021 12:04 Derin Devlet Meselesine Farklı Bir Bakış 16-07-2021 11:39 Şort Giydi Diye Ağlatılan Kız ve Davarlar 06-07-2021 13:27 Türk Aile Yapısı ve Anonimleştiren Cemaat 02-07-2021 14:31 Sokakta Köpek Olmaması Gerektiğini Bilallere Anlatmak 30-06-2021 19:13 Kutsallar ve Domuzlar: İslamcılığın Sekülerleşmesi 28-06-2021 11:29 Milli Şairimiz Kimdir? 21-06-2021 23:38 Sen Hiç Milliyetçiye Benzemiyorsun 09-06-2021 20:48 Yakın Dosta Kredi Çekmek: Yalnızlar Ülkesi Türkiye 07-06-2021 01:25 Batı’yı Aydınlatmak: Yeliz’in Dedesi ve Erbaş’ın Zırvaları 04-06-2021 12:23 Faydalı Kilisenin Papazından 7 Ölümsüz Oyun Önerisi 24-05-2021 14:37 Sorusuz Bir Toplum: Kadim Cevaplarla Yetinmek 23-05-2021 14:30 Muhaliflerin Ümidini Baltalamak – Bir Seküler Günah 11-05-2021 12:38 Neden Milliyetçiyiz – Bir Nutuk Taslağı 02-05-2021 16:10 Türk Usulü İslam Arayışına Dair Birkaç Not 29-04-2021 01:31 Faydalı Kilisenin Papazından Mitoloji Kitapları Seçkisi 20-04-2021 22:51 12 Nisan Şakası(!) ve Mizah Üzerine 12-04-2021 21:49 Türk Esirlerine Yardım Eden Bir Uygur'un Düşündürdükleri 04-04-2021 23:44 İbne LGBT Olunca 29-03-2021 16:53 Milliyetçi Siyasetin Geleceği: Özdağ ve Kuracağı Parti 21-03-2021 00:01 Büyük Adam Yaratamamak: Neden Bu Haldeyiz? 12-03-2021 15:32 Azgın Milliyetçilik: İnfial Yaratan Şiddet Olayları ve Milliyetçilik İlişkisi 07-03-2021 14:34 Eyam’dan Eyyamcılığa: Salgın Tedbirlerinin Bitmesi Gerekliliğine Dair 05-03-2021 12:43 Trrrummm Tiki Tak - Makinalaşmak: İnternet Çağının Hafızasız Yığınları 28-02-2021 19:39 Bir Kitap Nasıl Basılıyor? 19-02-2021 20:55 Şeriatçılar Ay'a Gidebilir mi? 15-02-2021 14:26 Samimi İslamcılar ve Yapmacık Muhalifler: Bir Eleştiri Yazısı 11-02-2021 14:12 Boğaziçi Olayları ve Makul Vatandaş: Ya-Ya Kamplarına Mecbur Muyuz? 08-02-2021 02:51 Bir Polis Yazısı 03-02-2021 22:49 Turan Hayal Midir - II 24-01-2021 23:53 Qanon: Bir Siber-Kültün Portresi 22-01-2021 01:39 Şimşirgil'in Cevabına Cevap 17-01-2021 15:39 Sosyal Medya: İnternetin Poposunun Rengi 10-01-2021 16:40 ABD'den Türkiye'ye İki Kamplı Siyaset 08-01-2021 11:37 Sümüklü Sıpalar ve Medya Sansürü 06-01-2021 16:33 Teröristsin Teröristim Terörist 05-01-2021 21:03 Nazım Dişe Dokunur mu IV: Şiir İnsanların Umrundayken 28-12-2020 10:37 Bayburt’un Acı Serencamı – Türk Kültüründe İçkinin Yeri ve Önemi 23-12-2020 21:23 Türk Milliyetçiliği Gözünden Mevlana 22-12-2020 11:10 Kuzgun - The Raven 20-12-2020 02:56 7 Güzel Ressam 13-12-2020 01:14 Türk Edebiyatı mı Türkçe Edebiyat mı? 10-12-2020 15:20 Türk Milliyetçileri Kime Oy Verecek? 09-12-2020 13:06 Nazım Dişe Dokunur mu III: Bohemya’dan Bürokrasiye 09-12-2020 00:47 Nazım Dişe Dokunur mu II: Alt-Kültürün İçyüzü 06-12-2020 18:55 Nazım Dişe Dokunur mu I: Şiir Nasıl Gözden Düştü? 05-12-2020 15:31 Mustafa Öztürk'le Dayanışma: Rafızi Olma Hürriyeti 03-12-2020 16:20 Etimoloji: Mihrap, Feriştah, Kalak, Gerekmek 27-11-2020 12:37 CHP’den Atsız Parkı yahut Alevilik Ali’yi Sevmekse Biz de Aleviyiz 19-11-2020 15:34 İyi Şiir Üzerine 17-11-2020 15:51 Batı'ya Ağıt 15-11-2020 23:01 Azerbaycan Sahada Kazandı – Masada Kaybetti – mi? 11-11-2020 13:42 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - II 09-11-2020 13:32 Karabağ'dan Turancılık Dersleri 08-11-2020 18:46 Onlar Kalabalık, Biz Yükseğiz - I 04-11-2020 21:17 Eşit Değiliz: Demokrasi ve Alt-İnsana Dair 02-11-2020 14:29 İfade Özgürlüğü: Karikatür Çizme Hürriyetine Dair 27-10-2020 15:08 Alt-İnsanın Müziği: Rap 23-10-2020 12:38 Türk Milliyetçilerini Bekleyen Kavga 18-10-2020 23:58 Anayasa Mahkemesi Tartışmasından Kadir Şeker’e: Devlet Kabadayılığı 14-10-2020 12:36 Etkili Hitabet Sözlüğü IV – Türkçenin Sırları 09-10-2020 11:53 Türk’ü Teoriye Hapsetmek 06-10-2020 13:55 Türk Milliyetçileri Neden Dağınık 29-09-2020 13:22 Etkili Hitabet Sözlüğü III – Etkileyici Metin Örnekleri 28-09-2020 12:39 Etkili Hitabet Sözlüğü II – Retoriğin Teorisi 24-09-2020 11:22 Etkili Hitabet Sözlüğü I – Retoriğin Sırları 22-09-2020 11:52 Mitolojiden Beslenmek: Arthur mu, Beyrek mi? 21-09-2020 10:52 Ne Gereği Var Gülüşü 17-09-2020 12:44 Dini Çıkarırsan Geriye Ne Kalır? 16-09-2020 10:35 Koydu, Koyduk, Koyarız: Koyunların Milliyetçiliği 15-09-2020 11:13 Elini Sallasan Elli Hassasiyet 14-09-2020 14:35 Türk Kaşarı: Halkımızın Bir Bölümünün Değerleri 07-09-2020 14:02 Köpekbalıklarının Türkiye'si 31-08-2020 13:05 Ölüm Orucu: Devletin Temelinde Bir Dinamit 30-08-2020 00:00 Dış Türklere Rağmen: Turancılığın Zırvaları(!) 27-08-2020 14:36 Türk Milliyetçisi Nasıl Bir Demokrasi İster? 23-08-2020 17:53 Örs, Çekiç, Kılıç: Rock ve Siyaset 17-08-2020 15:52 Hasbıhal XI: İngiliz-Amerikan Şiirlerinden Seçmeler 13-08-2020 23:11 Bedevinin Şerrinden Atatürk’e Sığınmak 04-08-2020 16:58 Hasbıhal X: Coleridge ve Kubilay 30-07-2020 00:40 Dosya: Gençler Dinden Neden/Nasıl Çıkıyor? 28-07-2020 18:17 AKP'yi Alkışlayarak Yıkmak 14-07-2020 14:47 Microtargeting: Kapıda Bekleyen Devrim 08-07-2020 15:54 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi-Politiği: İnsan Fıtratı ve Orta Sınıf 06-07-2020 15:58 Ziya Selçuk’a Kapalı Mektup 24-06-2020 22:26 Haydi Irkçılık Yapalım 21-06-2020 17:04 Muhalif Mevzilerde Canavarlaşma Problemi 16-06-2020 23:26 Faydalı Kilisenin Papazından 20 Makale Önerisi 14-06-2020 15:13 Zihin Jimnastiği: Polonya Türkiye Hattı 08-06-2020 20:58 Türk Kime Denir 27-05-2020 19:54 Bella'nın Kısa Donu 22-05-2020 21:02 Barnabas İncili: Bir Zırvanın Anatomisi 19-05-2020 20:21 Benim Seküler Milliyetçi Kardeşim… La Tahzen! Ve Düşmanım: Hele Bir Oku… 20-04-2020 20:23 20 Yaş İhtiyarları ve 30 Yaş Gençleri 16-04-2020 19:08 Sinanoğlu: Eternal Sunshine of the Spotless Türkçe 14-04-2020 18:33 Salgın ve Ekonomi: Kara Vebadan Sonra 12-04-2020 20:15 Türkçülüğün Farzı: Zengin Olmak 02-04-2020 21:26 Turan Hayal midir? 26-03-2020 15:25 Rus Gribinden Çin Virüsüne: Salgınlar ve Toplum 23-03-2020 14:28 Seküler Milliyetçilik: Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi 19-03-2020 19:59 Korona Salgını ve Milliyetçilik 17-03-2020 20:55 Siyaset ve Ahlak: Mülahazalar, Gözlemler ve Beddua 11-03-2020 20:17 Türkçü Feminizm: Başörtüsü Tartışmaları ve Birtakım Öneriler 02-03-2020 20:19 Şehitlerin Ardından Gülenlere Dair Küfür İçermeyen Bir Yazı 01-03-2020 18:17 Vahşi Doğu’nun Kovboyu: Kadir Şeker 12-02-2020 19:58 Sosyal Medyanın Korona Virüsü: İlginç Bilgi 09-02-2020 20:00 Türk Milliyetçiliğinin Ekonomi Politiği – Çare Kapitalizm 02-02-2020 15:53 Devlet Fetişi ve Deprem 26-01-2020 20:02 Gidecekler… Ya Sonra? 21-01-2020 20:39 Din mi Kültürü Etkiler, Kültür mü Dini Etkiler? 16-01-2020 14:43 İki Parti Kıskacında Milliyetçiliğin Geleceği 15-01-2020 19:58 Bozkır Hikayeleri: Türk Çocuğuna Bir Hediye 13-01-2020 14:24 Erkeklerin Aşk Acısı ve Bir Kadın Olarak Milliyetçilik 10-01-2020 18:00 Türk Ocağı’nda İncir Ağacı 03-01-2020 22:52 Yerli Otomobilin Gözleri 28-12-2019 19:57 Kutsal Kitabın Stratejisi – Tapınakçı Altınları 26-12-2019 15:09 Mansur Başkana Bir Ankaralı Mektubu 23-12-2019 14:27 Bizden Neden Bir Halt Olmaz 18-12-2019 20:14 Samimiyetinizi Seveyim 17-12-2019 19:59 Britanya Seçimleri: Yeni Sağ-Sol Savaşı 13-12-2019 23:54 İntihar Ediyorum – Lütfen Bu Yazıyı Okuyun 09-12-2019 18:30 Ali Babacan Ne Dedi 26-11-2019 23:32 Dinin Adamından Uzak Dur 25-11-2019 17:59 Milliyetçileri Silahlandırmak 18-11-2019 18:23 10 Kasım'da Dikilmek 11-11-2019 15:55 Medeniyet Fay Hattına Kurulur 04-11-2019 17:59 İmamoğlu ve Yavaş: İki Başkana Dair Bir Analiz 27-10-2019 17:58 İmkansız Muhafazakarlık ve Muhalefet 10-10-2019 15:04 Gönülleri Birleşenlere Bir Davet 10-10-2019 14:56
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA